Skip to main content

Archief van de Vereeniging van Jongelieden in den Boekhandel Werkzaam, voorheen 'Tot nut en genoegen'

 Fonds
Identifier: UBA17

Scope and Contents

Het archief bevat de reglementen uit 1860 en 1861, notulen van de wekelijkse vergaderingen 1875-1877, extracten van de jaarverslagen, bibliotheekcatalogi uit de jaren 1863, 1865, 1867, 1869, 1871, portretten van leden, correspondentie en feestliederen. Daarnaast omvat het 19 cahiers met daarin de teksten van de wekelijkse lezingen.

Dates

  • 1860-1878

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Op 22 december 1860 werd in Amsterdam de 'Vereeniging Tot Nut en Genoegen' opgericht. Het doel van de vereniging was de kennis van de leden te vergroten over de boekhandel en aanverwante vakken, met name de letterkunde. Wie in een Amsterdamse boekhandel werkte en ten minste 18 jaar oud was, kon lid worden. Om deze reden werd de vereniging al binnen een jaar omgedoopt in 'Vereeniging van Jongelieden in den Boekhandel Werkzaam'. Er werden wekelijks bijeenkomsten en lezingen gehouden, waarvan de teksten in het archief bewaard zijn gebleven. Door schenkingen van uitgevers kon een bibliotheek gevormd worden; die boeken en tijdschriften circuleerden onder de leden. De vereniging was niet groot. Het ledental schommelde rond de twintig. Onder de leden treft men later bekende namen uit het boekenvak aan: J.H. Kesper (Johan Herman Kesper, 1845-1892), Joh. G. Stemler, R.W.P. de Vries, Louis D. Petit. In 1878 werd de vereniging ontbonden.

Extent

ca. 70 items

Abstract in Dutch

Archief van een vereniging die zich ten doel stelde de kennis van haar leden – aankomende boekhandelaren werkzaam in Amsterdam – betreffende hun vak en aanverwante vakken, met name de letterkunde, te vergroten. Dit gebeurde door het houden van wekelijkse lezingen, het bijeenbrengen van een bibliotheek en het laten circuleren van boeken en tijdschriften. Het archief bevat reglementen, bibliotheekcatalogi, uittreksels van jaarverslagen, notulen, portretten, manuscripten en correspondentie.

Abstract in English

The archive of an association of prospective book traders working in Amsterdam. The aim of the association was to increase the knowledge of its members of their trade and related professions, in particular literature. As such, the association organized weekly lectures, it distributed books and periodicals and founded a library. The archive contains the rules and regulations, library catalogues, excerpts of annual reports, minutes, portraits, manuscripts and correspondence.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.
  2. E. Dronckers. Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de belangen des Boekhandels te Amsterdam, dl. II. Den Haag, 1926.
  3. Plaatsingslijst beschikbaar op de Onderzoekzaal.

Immediate Source of Acquisition

Het archief is in verschillende delen overgedragen aan de Bibliotheek van de KVB. Het eerste jaar van verwerving is niet bekend. In de gedrukte Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels uit 1885 wordt het archief voor het eerst vermeld. Vermoedelijk heeft de toenmalige bibliothecaris van de Bibliotheek van de KVB, het voormalig lid Louis D. Petit, in de overdracht een rol gespeeld. Zijn visitekaartje werd in het archief aangetroffen. In 1906 schonk Joh. Leendertz nog een twintigtal lezingen en enkele portretten. Datzelfde jaar werd ook het notulenboek over de periode 1875-1877 aan het archief toegevoegd (schenking Bianchi).

Appraisal

Het archief is van belang voor boekhistorisch onderzoek vanwege het inzicht dat het biedt in de opleiding en vroege loopbaan van enkele belangrijke personen in de 19de-eeuwse boekhandel.

Accruals

Het archief is afgesloten, aanvullingen zijn niet te verwachten.

Related Materials

Dit archief maakt deel uit van de Bibliotheek van het Boekenvak .

General

De bibliotheekcatalogi uit dit archief kunnen aangevraagd worden met behulp van de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam. Het overige materiaal kan worden aangevraagd bij de balie van de Onderzoekzaal. Vermeld dient te worden: Collectie UBA17, gevolgd door het plaatsnummer.

Processing Information

Het archief is in 2006 geordend, waarna een plaatsingslijst is gemaakt.

Title
Inventaris van het archief van de Vereeniging van Jongelieden in den Boekhandel Werkzaam, voorheen 'Tot nut en genoegen' (1860-1878)
Author
N.H. Kool
Date
2006
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland