Skip to main content

Collectie J.L. Gregory Pierson en I. Pierson-Oyens

 Collection
Identifier: UBA148

Scope and Contents

Van Ida Pierson-Oyens bevat de collectie een aantal manuscripten van kinderverhalen, boekbesprekingen, bijbelbesprekingen en gedichten. Ook het verslag dat zij schreef van de laatste openbare terechtstelling in Amsterdam, in 1854, bevindt zich in de collectie. Haar man, Gregory Pierson, maakte een verslag over de Diaconiescholen van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Amsterdam.

Van de vele door familieleden geschreven brieven zijn de meeste afkomstig van drie van de kinderen van Gregory Pierson en Ida Pierson-Oyens: Allard, Hendrik en Johanna Elisabeth en haar echtgenoot Nicolaas Hendrik de Graaf.

Dates

  • 1825-1925
  • Majority of material found within 1840-1860

Creator

Language of Materials

Nederlands, Duits en Frans

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Aangezien het materiaal op microfilm beschikbaar is, is voor raadpleging van originele documenten toestemming vereist van de collectiebeheerder. Indien toestemming verkregen is, wordt het materiaal alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Jan Lodewijk Gregory Pierson werd in 1806 geboren als de zoon van de Alkmaarse predikant Allard Pierson en diens echtgenote Johanna Elisabeth Gregory. Hij had succes in de handel. In 1829 trouwde hij met Ida Oyens, de in 1808 eveneens in Amsterdam geboren dochter van de koopman en bankier Hendrik Oyens en Petronella Adriana de Marez van Zuylen. In 1836 stierf Allard Pierson en kwam zijn bibliotheek bij Gregory Pierson terecht. Misschien heeft dit bijgedragen tot de toenadering van het echtpaar Pierson tot de opwekkingsbeweging het Réveil. In ieder geval behoorden zij al in 1840 tot de vaste bezoekers van de zondagavonden waar Isaäc da Costa zijn voordrachten over de Bijbel hield. Ook bezochten zij in de zomer de diensten van Nicolaas Beets in Heemstede. Toen O.G. Heldring in 1845 zijn oproep deed om de christelijke krachten te bundelen, stelden de Piersons hun huis ter beschikking voor wat de oprichtingsvergadering van de Christelijke Vrienden zou worden.

Vooral Ida was erg actief in het filantropische zendingswerk. Samen met andere Réveil-dames richtte ze in 1847 in de Plantagebuurt in Amsterdam een bewaarschool op, later uitgebreid met een zondagsschool en een breischool. Vanaf 1850 hielp zij Carl Schwartz bij de zending onder de joden. Ze leerde joodse kinderen breien, naaien en bijbellezen. Zij droeg haar geloof ook uit in de boeken die zij schreef. De meeste daarvan waren voor kinderen bestemd, zoals Oom Karel, waarin deze zijn neefjes en nichtjes vertelt over de zending in Afrika.

Ida Pierson-Oyens overleed in 1860 in Utrecht. Haar man stierf in 1873. Het echtpaar had zeven kinderen, onder wie de kunsthistoricus Allard, de gestichtsdirecteur Hendrik en de econoom Nicolaas Gerard.

Extent

0.7 meter

Abstract in Dutch

Jan Lodewijk Gregory Pierson (1806-1873) was koopman te Amsterdam; zijn vrouw Ida Pierson-Oyens (1808-1860) was actief in het filantropische zendingswerk en schreef boeken, met name voor kinderen. Naast manuscripten van Ida Pierson-Oyens bevat de collectie vele, voornamelijk door familieleden geschreven brieven.

Abstract in English

Jan Lodewijk Gregory Pierson (1806-1873) was a merchant in Amsterdam; his wife Ida Pierson-Oyens (1808-1860) was engaged in Christian charity and wrote books, especially children's books. Besides manuscripts of Ida Pierson-Oyens, the collection contains many letters, primarily written by members of the family.

Arrangement

Het materiaal is voor een deel onder Nieuwe aanwinsten RA 17 en voor een deel onder Losse aanwinsten RA 01 geordend. In het gedeelte van de collectie dat te vinden is onder Nieuwe Aanwinsten RA 17 zijn de brieven apart geordend. Onder Losse Aanwinsten RA 01 zijn ook veel brieven te vinden, waaronder meer dan 300 brieven van Hendrik Pierson aan zijn ouders.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Beknopte catalogus der Stichting: Réveil-Archief Amsterdam. [Amsterdam, 1937], p. 13.
  2. Catalogus der Stichting Réveil-Archief 1930-1955. [Amsterdam, 1955], p. 25.
  3. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Custodial History

Het jaarverslag van de Stichting Het Réveil-Archief over 1932 maakt melding van een schenking door N.H. de Graaf van 'enkele delen uit het archief-De Graaf-Pierson'. Daaronder bevonden zich geschriften van I. Pierson-Oyens. In het jaarverslag over 1947-1948 wordt gemeld dat D.A. de Graaf papieren van J.L. Gregory Pierson en Ida Pierson-Oyens aan de stichting Het Réveil-Archief geschonken heeft.

In 1989 ontving de stichting van de achter-achterkleindochter van Gregory Pierson, Eudia Jurriaans-Pierson, een aantal brieven en stukken betreffende Gregory Pierson.

In 1993 ontving de stichting van S.M. da Costa-Wijma honderden brieven van Hendrik Pierson aan zijn ouders Gregory Pierson en Ida Pierson-Oyens.

Immediate Source of Acquisition

De collectie van de Stichting Het Réveil-Archief, waarvan de collectie Jan Lodewijk Gregory Pierson en Ida Pierson-Oyens deel uitmaakt, berust sinds 1931 als bruikleen in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Appraisal

De collectie geeft inzicht in de geschiedenis van het Réveil. Met name de stukken met betrekking tot Ida Pierson-Oyens geven een beeld van de praktische uitwerking van deze opwekkingsbeweging. Zowel haar maatschappelijke activiteiten als haar kinderboeken ademen de geest van het Réveil.

Accruals

Er worden geen aanvullingen op de collectie verwacht.

Existence and Location of Copies

De gehele collectie is verfilmd en raadpleegbaar vanaf microfilm.

Related Materials

De collectie maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Het Réveil-Archief .

Bibliography

  • P.L. Schram. Een huisvrouw uit het Réveil - Ida Pierson-Oyens. In: J. van den Berg e.a. (red.). Aspecten van het Réveil. Opstellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Het Réveil-Archief. Kampen, 1980.
  • Willemien Schenkeveld. Oyens, Ida. In: Digitaal vrouwenlexicon van Nederland .

General

Microfilms van de gehele collectie kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Bijzondere Collecties. Vermeld dient te worden: Collectie J.L. Gregory Pierson en I. Pierson-Oyens.

Processing Information

In de Beknopte catalogus der Stichting: Réveil-Archief Amsterdam uit 1937 staat een beschrijving van de in 1932 geschonken verzameling manuscripten. Na de schenking van het Archief Gregory Pierson en Ida Pierson-Oyens in 1948 is de beschrijving van de collectie aangepast in de Catalogus der Stichting Réveil-Archief 1930-1955. Het materiaal werd ingedeeld in werk van Ida Pierson-Oyens, uitgaande en ingekomen brieven van J.L. Gregory Pierson en uitgaande en ingekomen brieven van Ida Pierson-Oyens.

In de jaren tachtig of negentig van de twintigste eeuw werd het oude materiaal vermeerderd met nieuwe schenkingen ingedeeld bij de Nieuwe Aanwinsten RA 17. In 2008 werden de beschrijving en de ordening van de collectie voorafgaand aan de microverfilming verbeterd en is er een verfijning aangebracht in de toekenning van signaturen.

Een aantal brieven is ontsloten in de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Beschrijving van de collectie J.L. Gregory Pierson en I. Pierson-Oyens (1825-1925)
Author
E.J. Driessen
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland