Skip to main content

Collectie J.L. en H.W.J. Pierson-van Goudoever

 Collection
Identifier: UBA137

Scope and Contents

De collectie bevat voornamelijk brieven afkomstig van familieleden, waaronder 61 brieven van Jan Lodewijks vader Allard Pierson. Vermeldenswaard zijn verder vijf brieven van Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm, beter bekend onder zijn pseudoniem Lodewijk van Deyssel, en een brief van de dichter Pieter Cornelis Boutens.

Dates

  • 1861-1938

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Aangezien het materiaal op microfilm beschikbaar is, is voor raadpleging van originele documenten toestemming vereist van de collectiebeheerder. Indien toestemming verkregen is, wordt het materiaal alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Jan Lodewijk Pierson werd in 1854 in Leuven geboren als zoon van de predikant en kunsthistoricus Allard Pierson (1831-1896) en Pauline Hermine Elisabeth Gildemeester (1831-1900). Hij bezocht het gymnasium in Haarlem en Heidelberg en maakte carrière in het bankwezen. In 1881 trad hij toe tot de handelsonderneming Adolph Boissevain & Co., die in 1917 werd omgedoopt tot Pierson & Co. In 1921 trad hij als vennoot uit de firma en wijdde de rest van zijn leven aan literaire vertalingen en historische studies. Hij schreef onder meer over het oude Egypte en over de Medici. In 1929 maakte hij met een gift van een kwart miljoen gulden de oprichting van de Allard Pierson Stichting mogelijk. Het fonds werd onder meer gebruikt om de archeologische bibliotheek van professor Jan Six, de opvolger van Allard Pierson, aan te kopen. Pierson was getrouwd met Henriëtte Wilhelmina Johanna van Goudoever (1859-1943). Zij hadden zeven kinderen. Pierson overleed in 1944 in Baarn.

Extent

0.2 meter

Abstract in Dutch

De bankier Jan Lodewijk Pierson (1854-1944) wijdde zich aan het maken van literaire vertalingen en het schrijven van historische studies. Zijn collectie bestaat in hoofdzaak uit brieven ontvangen door hem en zijn echtgenote Henriëtte Wilhelmina Johanna van Goudoever (1859-1943).

Abstract in English

Jan Lodewijk Pierson (1854-1944), a banker, devoted himself to making literary translations and writing historical studies. The collection mainly consists of letters received by him and his wife Henriëtte Wilhelmina Johanna van Goudoever (1859-1943).

Arrangement

De collectie vormt de rubriek RA 19.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Custodial History

De collectie werd op enig moment verworven door de Stichting Het Réveil-Archief; onbekend is wanneer en hoe.

Immediate Source of Acquisition

De collectie van de Stichting Het Réveil-Archief, waarvan de collectie J.L. en H.W.J. Pierson-van Goudoever deel uitmaakt, berust sinds 1931 als bruikleen in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Appraisal

Met name de aanwezigheid van bronnenmateriaal voor de biografie van Allard Pierson verleent waarde aan de collectie.

Accruals

Er worden geen aanvullingen op de collectie verwacht.

Existence and Location of Copies

De gehele collectie is verfilmd en raadpleegbaar vanaf microfilm.

Related Materials

De collectie maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Het Réveil-Archief .

Bibliography

  • David Cohen. Mercatores sapientes. Ter nagedachtenis van J.L. Pierson, W.A. van Leer en Prof. Dr. C.W. Lunsingh Scheurleer. Rede uitgesproken bij de heropening van het Allard Pierson Museum en de opening van de tentoonstelling van de collectie Van Leer op zaterdag 10 Nov. 1945. Amsterdam, 1945.

General

Microfilms van de gehele collectie kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Bijzondere Collecties. Vermeld dient te worden: Collectie J.L. en H.W.J. Pierson-van Goudoever.

Processing Information

De collectie valt onder het materiaal uit het Réveil-Archief dat in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw met fichecatalogi en plaatsingslijsten toegankelijk is gemaakt. In 2008 werden de beschrijving en de ordening van de collectie voorafgaand aan de microverfilming verbeterd en werd er een verfijning aangebracht in de toekenning van signaturen.

De brieven zijn op itemniveau ontsloten in de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Beschrijving van de collectie J.L. en H.W.J. Pierson-van Goudoever (1861-1938)
Author
E.J. Driessen
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland