Skip to main content

Collectie A.M.C. van Asch van Wijck

 Collection
Identifier: UBA126

Scope and Contents

De collectie heeft drie onderdelen. Ten eerste zijn er stukken betreffende verkiezingen, waaronder circulaires, verkiezingsmanifesten, krantenartikelen en verslagen van vergaderingen van antirevolutionaire kiesverenigingen uit de periode 1852-1854. Ten tweede bevat de collectie stukken over kerk, godsdienst en evangelisatie, waaronder manuscripten en geschriften op godsdienstig gebied en brieven en artikelen over het uittreden van Van Asch van Wijck uit de Nederlandse Hervormde Kerk. Daarbij bevindt zich ook een afschrift van de uittredingsbrief van 27 augustus 1870. Ten derde is er correspondentie, waaronder 19 brieven van Abraham Capadose en 25 brieven van Guillaume Groen van Prinsterer.

Dates

  • 1806-1871
  • Majority of material found within 1846-1871

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Aangezien het materiaal op microfilm beschikbaar is, is voor raadpleging van originele documenten toestemming vereist van de collectiebeheerder. Indien toestemming verkregen is, wordt het materiaal alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Jhr. mr. Anthonij Michiel Cornelis van Asch van Wijck werd geboren op 21 augustus 1808 in Utrecht als zoon van H.M.A.J. van Asch van Wijck en Kenau Hasselaer. Hij studeerde rechten in Utrecht en promoveerde in 1832 op Specimen juridicum inaugurale exhibens quasdam observationes juris utriusque civilis.

Van 1838 tot zijn dood in 1874 was hij rechter in de arrondissementsrechtbank te Utrecht. Naast zijn werkzaamheden als rechter hield Van Asch van Wijck zich bezig met de geschiedenis van Utrecht en vooral ook met politiek en evangelisatie. In 1852 publiceerde hij Geschiedenis van het ambtsgebed in de Nederlanden van den tijd der Hervorming tot aan den tegenwoordigen tijd. Hij was actief voor kiesverenigingen op christelijke grondslag, zoals 'Bijbel, Vaderland en Oranje', en 'Koning en Vaderland'. Van Asch van Wijck kan worden gerekend tot de kring van antirevolutionairen rond Groen van Prinsterer. De nadruk lag bij hen op het uitgangspunt dat de overheid een van God gegeven instelling is en daarom christelijk diende te zijn. Gebruikmaken van het stemrecht vonden zij een plicht voor alle christenen.

In 1870 trad Van Asch van Wijck uit de Nederlandse Hervormde Kerk. Deze uittreding veroorzaakte enige ophef en was aanleiding tot verschillende publicaties, waaronder een brochure met een uitgebreide verklaring van Van Asch van Wijck zelf.

Van Asch van Wijck trouwde in 1848 met jonkvrouwe Isabella Theodora Maria de Geer (1816-1858). Na haar dood huwde hij in 1860 Maria Bartha Nijland (1830-1876). Uit het eerste huwelijk werden vijf kinderen geboren. Van Asch van Wijck overleed op 3 december 1874 in Utrecht.

Extent

0.15 meter

Abstract in Dutch

Anthonij Michiel Cornelis van Asch van Wijck (1808-1874), rechter te Utrecht, was een religieus en politiek gemotiveerd voorvechter in de Réveilbeweging en behoorde tot de kring rond Guillaume Groen van Prinsterer. Zijn archief bevat onder andere materiaal over christelijke kiesverenigingen en brieven van Groen van Prinsterer en Abraham Capadose.

Abstract in English

Anthonij Michiel Cornelis van Asch van Wijck (1808-1874), a judge in Utrecht, was a religiously and politically motivated champion of the Réveil movement and belonged to the circle around the Reformed politician and historian Guillaume Groen van Prinsterer. His archive includes materials on Christian electoral associations and letters by Groen van Prinsterer and physician and Calvinist writer Abraham Capadose.

Arrangement

De collectie is geordend overeenkomstig de indeling uit 1955: kiesverenigingen, kerk en godsdienst en brieven. De brieven zijn alfabetisch geordend op naam van de correspondent.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Supplement-catalogus 1937-1938 [bij de Beknopte catalogus der Stichting: Réveil-Archief Amsterdam]. [Amsterdam, 1938], p. 2-3.
  2. Catalogus der Stichting Réveil-Archief 1930-1955. [Amsterdam, 1955], p. 30-32.
  3. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Custodial History

De collectie A.M.C. van Asch van Wijck is door zijn erfgenamen in 1937 voor onbepaalde tijd in bruikleen gegeven aan de Stichting Het Réveil-Archief in Amsterdam. In 1976 werd het bruikleen omgezet in een schenking.

Immediate Source of Acquisition

De collectie van de Stichting Het Réveil-Archief, waarvan de collectie A.M.C. van Asch van Wijck deel uitmaakt, berust sinds 1931 als bruikleen in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Appraisal

De collectie geeft een beeld van de politieke kant van de Réveil-beweging en laat de ontwikkeling zien van de antirevolutionaire kiesverenigingen als voorlopers van de latere Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de eerste politieke partij van Nederland.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Existence and Location of Copies

De gehele collectie is verfilmd en raadpleegbaar vanaf microfilm.

Related Materials

De collectie maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Het Réveil-Archief .

Bibliography

  • W.H. de Savornin Lohman. Wijck, Jhr. Mr. Anthonij Michiel van Asch van. In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, dl. I. Leiden, 1911, kol. 1589.

General

Microfilms van de gehele collectie kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Bijzondere Collecties. Vermeld dient te worden: Collectie Van Asch van Wijck.

Processing Information

De collectie is in 1937 voor het eerst globaal geordend en rond 1955 thematisch ingedeeld. In 2008 werden de beschrijving en de ordening van de collectie voorafgaand aan de microverfilming verbeterd, hetgeen leidde tot het toekennen van nieuwe signaturen. De brieven zijn op clusterniveau ontsloten in de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Beschrijving van de collectie A.M.C. van Asch van Wijck (1806-1871)
Author
G.H.J. van der Horst
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland