Skip to main content

Collectie Dirk van Hogendorp

 Collection
Identifier: UBA124

Scope and Contents

De collectie bestaat voornamelijk uit ingekomen brieven. De belangrijkste correspondenten van Van Hogendorp waren Abraham Capadose (407 brieven), Isaäc da Costa (250 brieven) en Cornelis van Zuylen van Nyevelt (85 brieven). Van de uitgaande brieven waren de meeste aan zijn vrouw Marianne Cathérine van Hogendorp gericht. De collectie bevat tevens brieven ontvangen door zijn vrouw en zijn zoon Dirk. Ten slotte bevat de collectie een aantal stukken met betrekking tot de ziekte en het overlijden van Dirk van Hogendorp.

Dates

  • 1820-1865

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Aangezien het materiaal op microfilm beschikbaar is, is voor raadpleging van originele documenten toestemming vereist van de collectiebeheerder. Indien toestemming verkregen is, wordt het materiaal alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Dirk jonkheer van Hogendorp werd in 1797 geboren als de zoon van de politicus Gijsbert Karel van Hogendorp. Hij studeerde rechten in Leiden. Tijdens zijn studie volgde hij samen met onder anderen Isaäc da Costa en Abraham Capadose het privatissimum Vaderlandse Geschiedenis bij Willem Bilderdijk. Hij raakte zo onder de invloed van diens antirevolutionaire opvattingen dat hij in 1822 liberalere historici tergde met zijn dissertatie over het recht van prins Willlem I op de grafelijkheid van Holland. Ook weigerde hij de eed op de grondwet af te leggen, wat maakte dat hij in geen enkel ambt benoembaar was. Zijn vader wilde dat hij een reis door Europa zou maken, maar Dirk koos voor een voetreis door Nederland samen met Jacob van Lennep. Van Lennep hield van die in 1823 gemaakte reis een dagboek bij, de indrukken van Van Hogendorp zijn te vinden in zijn brieven aan Isaäc da Costa.

Onder invloed van gesprekken met dominee J.D.A. Chavannes gaf Van Hogendorp zijn bezwaren tegen de grondwet op en besloot bij de rechterlijke macht te gaan. In 1830 werd hij substituut-officier van justitie in Amsterdam, waarna zijn oom hem toestemming gaf om met zijn nicht Marianne Cathérine jonkvrouwe van Hogendorp (1805-1878) te trouwen. In 1833 werd hij raadsheer bij het Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland. Na het overlijden van zijn broer Willem in 1838 verwierf hij de grafelijke titel. Van Hogendorp kreeg zeven kinderen, van wie Anna van Hogendorp (1841-1915), strijdster tegen de prostitutie en voorvechtster van het vrouwenkiesrecht, de bekendste was. Van Hogendorp stierf in 1845. Zijn twaalfjarige zoon Dirk sprak aan zijn graf.

Extent

0.5 meter

Abstract in Dutch

Dirk van Hogendorp (1797-1845) was jurist. Onder invloed van de colleges van de antirevolutionaire schrijver Willem Bilderdijk sloot Van Hogendorp zich aan bij het Réveil. In 1823 maakte hij met de schrijver Jacob van Lennep een voetreis door Nederland. Van Hogendorp weigerde lange tijd de eed op de zijns inziens te liberale grondwet af te leggen. Nadat hij zijn verzet in 1830 had opgegeven, maakte hij carrière bij de rechterlijke macht. De collectie bestaat voornamelijk uit brieven.

Abstract in English

Dirk van Hogendorp (1797-1845) was a jurist. Influenced by the lectures of the anti-revolutionary writer Willem Bilderdijk, he joined the Réveil. In 1823 he went on a hike through the Netherlands together with the author Jacob van Lennep. For a long time Van Hogendorp refused to take the oath on the constitution, which he thought to be too liberal. After he had given up his refusal in 1830, he made a career in the judiciary. The collection mainly consists of letters.

Arrangement

De ordening van de Catalogus der Stichting Réveil-Archief 1930-1955 is gehandhaafd.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Supplement-catalogus 1937-1938 [bij Beknopte catalogus der Stichting: Réveil-Archief Amsterdam]. [Amsterdam, 1938], p. 1.
  2. Catalogus der Stichting Réveil-Archief 1930-1955. [Amsterdam, 1955], p. 29-30.
  3. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Custodial History

In 1936 ontving de Stichting Het Réveil-Archief van mevrouw M.A.C. Schoch-van Hogendorp een verzameling brieven van en aan Dirk van Hogendorp. In 1938 volgde van dezelfde schenkster een collectie brieven aan Dirk van Hogendorp jr. (1833-1857). In 1943 schonk jonkvrouwe M.J.W. van Hogendorp aan de stichting een verzameling brieven van en aan Dirk van Hogendorp, waaronder een paar honderd brieven van Isaäc da Costa.

Immediate Source of Acquisition

De collectie van de Stichting Het Réveil-Archief, waarvan de collectie Dirk van Hogendorp deel uitmaakt, berust sinds 1931 als bruikleen in de Universiteitsbibliotheek.

Appraisal

Dirk van Hogendorp was een trouwe volgeling van Willem Bilderdijk. In de brieven van Bilderdijk, Capadose en Da Costa is de beginfase van het Réveil goed te volgen. De correspondentie met Cornelis baron van Zuylen van Nyevelt geeft inzicht in de ontwikkeling van het Réveil in Den Haag rond 1830.

Accruals

Er worden geen aanvullingen op de collectie verwacht.

Existence and Location of Copies

De gehele collectie is verfilmd en raadpleegbaar vanaf microfilm.

Related Materials

De collectie maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Het Réveil-Archief .

Bibliography

  • Dirk van Hogendorp, de jurist van het Réveil. In: W. van der Zwaag. Twaalf Réveilgetuigen. Willem Bilderdijk en zijn geestverwanten. Barneveld, 2003.
  • B. de Gaay Fortman. Leven en sterven van Dirk Graaf van Hogendorp (1833-1857). In: Figuren uit het Réveil. Opstellen van Mr. B. de Gaay Fortman (1884-1961), uitgegeven door de Stichting Het Réveil-Archief ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan. Kampen, 1980.

General

Microfilms van de gehele collectie kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Bijzondere Collecties. Vermeld dient te worden: Collectie Dirk van Hogendorp.

Processing Information

In de Supplement-catalogus 1937-1938 bij de Beknopte catalogus der Stichting: Réveil-Archief Amsterdam werd het toen aanwezige materiaal in de collectie Dirk van Hogendorp ingedeeld in binnengekomen en uitgaande brieven. In de Catalogus der Stichting Réveil-Archief 1930-1955 werd een indeling gemaakt in vijf categorieën: ingekomen brieven van Van Hogendorp, uitgaande brieven van Van Hogendorp, brieven ontvangen door zijn vrouw M.C. van Hogendorp-van Hogendorp, brieven ontvangen door zijn zoon Dirk van Hogendorp jr. en een categorie diversen waarin stukken betreffende het sterven van Dirk van Hogendorp en andere telgen uit dat geslacht.

Alle brieven zijn op clusterniveau ontsloten in de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

In 2008 werden de beschrijving en de ordening van de collectie voorafgaand aan de microverfilming verbeterd en werd de toekenning van signaturen verfijnd.

Title
Beschrijving van de collectie Dirk van Hogendorp (1820-1865)
Author
E.J. Driessen
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland