Skip to main content

Collectie N.H. de Graaf

 Collection
Identifier: UBA115

Scope and Contents

De collectie bevat materiaal dat betrekking heeft op Nicolaas Hendrik de Graaf, zijn vrouw Johanna Elisabeth Pierson en hun zoon Jan Lodewijk. Het gedeelte dat betrekking heeft op Nicolaas Hendrik de Graaf bevat stukken betreffende zijn loopbaan als dominee en de teksten van zijn preken. De Graaf schreef ook dagboeknotities, onder meer over het ziekbed van zijn jonggestorven zoon Jan Lodewijk. Van de correspondentie dienen de brieven van De Graafs studiegenoten D. Gildemeester, H.C.G. Schijvliet en P.A. van Toorenenbergen genoemd te worden, omdat zij licht werpen op de rol van De Graaf in het theologisch studentengezelschap Secor Dabar. Van een andere studiegenoot, Andrew Murray, die bekendheid verwierf als predikant in Zuid-Afrika, zijn vijftig brieven bewaard. Uit de tijd dat De Graaf predikant in Apeldoorn was en ook op paleis Het Loo preekte, dateren de brieven van koning Willem III en prins Frederik. Talrijk zijn de brieven aan De Graaf en zijn vrouw van hun wederzijdse ouders en van hun kinderen. De collectie bevat veel foto's, voor het grootste deel uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Op de foto's staan niet alleen Réveil-figuren maar ook binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders zoals de secretaris-generaal van het Departement van Oorlog, Frans Alexander van Rappard en de Britse premier Lord Palmerston. In de collectie bevindt zich ook materiaal betreffende de voorouders van N.H. de Graaf.

Het gedeelte van de collectie dat betrekking heeft op Jan Lodewijk de Graaf bevat brieven, een schetsboek en aantekeningen over vaderlandse geschiedenis.

Dates

  • 1751-1985
  • Majority of material found within 1840-1940

Creator

Language of Materials

Nederlands en Frans

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Aangezien het materiaal op microfilm beschikbaar is, is voor raadpleging van originele documenten toestemming vereist van de collectiebeheerder. Indien toestemming verkregen is, wordt het materiaal alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Nicolaas Hendrik de Graaf werd in 1823 in Utrecht geboren als zoon van een notaris. Hij begon daar met de studie rechten, maar onder invloed van de theologiestudent H.C.G. Schijvliet raakte hij in de ban van de ideeën van het Réveil en besloot predikant te worden. Met Schijvliet en vijf anderen richtte De Graaf in 1844 het theologisch dispuut Secor Dabar (Gedenk het woord) op, dat beoogde de leden voor te bereiden op evangelisatiewerk. In hun vrije uren deden ze goede werken. Zo hield De Graaf op zijn studentenkamer bijeenkomsten met arbeiders.

In 1849 trouwde De Graaf met Johanna Elisabeth Pierson en werd predikant. Hij stond achtereenvolgens te Elden (1849-1853), te Apeldoorn (1853-1863), te Rotterdam (1863-1871) en te Amsterdam (1871-1886), waar hij in 1886 overleed.

De Graafs zoon Jan Lodewijk, in 1863 geboren in Apeldoorn, overleed op achttienjarige leeftijd in Amsterdam.

Extent

1.5 meter

Abstract in Dutch

De collectie heeft betrekking op de predikant Nicolaas Hendrik de Graaf (1823-1886), zijn vrouw Johanna Elisabeth Pierson (1830-1913) en hun jong overleden zoon Jan Lodewijk (1863-1881). Van N.H. de Graaf zijn preken en veel aan hem gerichte brieven bewaard. De meeste daarvan zijn afkomstig van familieleden, een klein aantal is afkomstig van de vrienden met wie De Graaf het theologisch studentengezelschap Secor Dabar oprichtte.

Abstract in English

The collection concerns the clergyman Nicolaas Hendrik de Graaf (1823-1886), his wife Johanna Elisabeth Pierson (1830-1913), and their son Jan Lodewijk (1863-1881), whom they lost at an early age. Many of N.H. de Graaf's sermons and letters he received have been kept. Most of the letters were sent by members of his family, but there are also a few which he received from his friends with whom he set up the theological debating society Secor Dabar.

Arrangement

Het materiaal betreffende N.H. de Graaf vormt de rubrieken RA J en RA 16 (De Graaf-Pierson). Het materiaal in RA J is onderverdeeld in handschriften en brieven. Het materiaal in RA 16 is onderverdeeld in handschriften, brieven en foto's. Losse stukken die hem betreffen zijn ondergebracht in rubriek RA 01.

Het materiaal betreffende Jan Lodewijk de Graaf vormt de rubriek RA 14 en is onderverdeeld in handschriften, brieven en een schetsboek. Losse stukken die hem betreffen zijn ondergebracht in rubriek RA 01.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Beknopte catalogus der Stichting: Réveil-Archief Amsterdam. [Amsterdam, 1937], p. 13-14.
  2. Catalogus der Stichting Réveil-Archief 1930-1955. [Amsterdam, 1955], p. 25-27.
  3. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Custodial History

De collectie N.H. de Graaf is door zijn kleinzonen Nicolaas Hendrik en Daniël Adriaan vanaf 1932 stukje bij beetje aan de Stichting Het Réveil-Archief geschonken.

Immediate Source of Acquisition

De collectie van de Stichting Het Réveil-Archief, waarvan de collectie N.H. de Graaf deel uitmaakt, berust sinds 1931 als bruikleen in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Appraisal

De collectie is interessant vanwege het materiaal over ontwikkelingen in de latere periode van het Réveil.

Accruals

Er worden geen aanvullingen op de collectie verwacht.

Existence and Location of Copies

De gehele collectie is verfilmd en raadpleegbaar vanaf microfilm.

Related Materials

De collectie maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Het Réveil-Archief .

Bibliography

  • Nicolaas Hendrik de Graaf. In: Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. 's-Gravenhage, [1919]-1949, deel 3, p. 320.

General

Microfilms van de gehele collectie kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Bijzondere Collecties. Vermeld dient te worden: Collectie N.H. de Graaf.

Processing Information

Uit de Beknopte catalogus der Stichting: Réveil-Archief Amsterdam van 1937 blijkt dat in het toen verkregen gedeelte van de collectie N.H. De Graaf een globale ordening was aangebracht. Nadat de collectie eind jaren veertig en begin jaren vijftig aanzienlijk werd uitgebreid, werd de ordening getuige de Catalogus der Stichting Réveil-Archief 1930-1955 aangepast en verfijnd. Een aantal in die catalogus op afzender ontsloten brieven is in een later stadium naar de rubriek RA 01 overgeheveld. Aanwinsten van nadien zijn in de jaren tachtig van de vorige eeuw door middel van fichecatalogi en plaatsingslijsten ontsloten.

Het gedeelte van de brieven aan N.H. de Graaf dat in de Catalogus der Stichting Réveil-Archief 1930-1955 op afzender op clusterniveau is beschreven, is eveneens op clusterniveau ontsloten in de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Beschrijving van de collectie N.H. de Graaf (1751-1985)
Author
E.J. Driessen
Date
2010
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland