Skip to main content

Collectie H.J. Lemkes

 Collection
Identifier: UBA129

Scope and Contents

De collectie bevat 70 aan H.J. Lemkes gerichte brieven, die vooral betrekking hebben op zijn inspanningen voor het christelijk onderwijs en voor de Vergaderingen van Gelovigen.

Dates

  • 1850-1873

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Aangezien het materiaal op microfilm beschikbaar is, is voor raadpleging van originele documenten toestemming vereist van de collectiebeheerder. Indien toestemming verkregen is, wordt het materiaal alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Huibertus Johannes Lemkes werd in 1828 in Dordrecht geboren als zoon van een bakker. Hij werd opgeleid tot onderwijzer. Van 1844 tot 1851 werkte hij als hulponderwijzer en onderwijzer 'derde rang' op een particuliere kostschool in Alphen aan den Rijn. Onder invloed van de predikant Jan de Liefde werd hij een pleitbezorger van het christelijk onderwijs. In 1852 stichtte hij met hulp van vrienden op eigen kosten een protestants-christelijke school. In 1854 richtte hij samen met Abraham Meyer de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland op. In hetzelfde jaar kwam hij onder invloed van de Engelsman John Darby, die zijn overtuiging dat het ambt van voorganger een zonde was, ook in Nederland verkondigde. In 1857 trad Lemkes uit de Hervormde Kerk en sloot zich aan bij de Vergaderingen van Gelovigen, waarin de volgelingen van Darby samenkwamen. Dit bracht hem in 1860 in conflict met de oprichter van de Vereeniging voor Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs Guillaume Groen van Prinsterer, die niets van de afwijzing van de kerk moest hebben. Toen in 1873 vaccinatie tegen pokken op scholen verplicht werd gesteld, verliet Lemkes het onderwijs en wijdde zich verder aan schrijven en werken voor de Nederlandse Vergaderingen van Gelovigen. Lemkes stierf in 1897 in Alphen aan de Rijn.

Extent

0.04 meter

Abstract in Dutch

Huibertus Johannes Lemkes (1828-1897) was onderwijzer. In 1852 richtte hij in Alphen aan den Rijn op eigen kosten een protestants-christelijke school op. De collectie bevat aan hem gerichte brieven, die vooral betrekking hebben op zijn inspanningen voor het christelijk onderwijs en voor de Vergaderingen van Gelovigen, christelijke gemeentes zonder predikant.

Abstract in English

Huibertus Johannes Lemkes (1828-1897) was a teacher. In 1852 he founded a Protestant school in Alphen aan den Rijn, which he also funded himself. The collection contains letters addressed to him, which mainly have to do with his efforts for Christian education and for the Vergaderingen van Gelovigen (Meetings of Believers), religious communities without a reverend.

Arrangement

De brieven zijn alfabetisch op naam van de afzender geordend.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Catalogus der Stichting Réveil-Archief 1930-1955. [Amsterdam, 1955], p. 42.
  2. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Custodial History

In 1947 of 1948 ontving de Stichting Het Réveil-Archief de collectie H.J. Lemkes van B. Lemkes uit Alphen aan den Rijn.

Immediate Source of Acquisition

Sinds 1931 maakt de collectie van de Stichting Het Réveil-Archief, waartoe de collectie H.J. Lemkes behoort, deel uit van het bruikleen van de Stichting Het Réveil-Archief in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Appraisal

De meeste Réveilfiguren kwamen uit de gegoede burgerij en de adel. H.J. Lemkes was van eenvoudige komaf. Hij steunde het christelijk onderwijs niet alleen, maar gaf het daadwerkelijk vorm. Dat maakt hem tot een uitzonderlijke figuur binnen het Réveil.

Accruals

Er worden geen aanvullingen op de collectie verwacht.

Existence and Location of Copies

De gehele collectie is verfilmd en raadpleegbaar vanaf microfilm.

Related Materials

De collectie maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Het Réveil-Archief .

Separated Materials

In het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit is in de Kuyper-collectie (collectienummer 154) correspondentie tussen H.J. Lemkes en Abraham Kuyper te vinden.

Bibliography

  • W.J. Ouweneel. Lemkes, Huibertus Johannes. In: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. Deel 6, Kampen, 2006, p. 167-168.

General

Microfilms van de gehele collectie kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Bijzondere Collecties. Vermeld dient te worden: Collectie H.J. Lemkes.

Processing Information

In de Catalogus der Stichting Réveil-Archief 1930-1955 staan de brieven aan H.J. Lemkes per afzender beschreven. Latere aanwinsten zijn opgenomen in de Losse Aanwinsten RA 01. De brieven zijn op clusterniveau ontsloten in de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Beschrijving van de collectie H.J. Lemkes (1850-1873)
Author
E.J. Driessen
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland