Skip to main content

Archief van Sjouke Voolstra

 Fonds
Identifier: UBA798

Scope and Contents

Het archief geeft een breed beeld van Sjouke Voolstra’s werkzaamheden als predikant, leraar en wetenschapper. Een groot deel van het archief bevat zijn preken uit de periode 1969-2004. Bovendien bevat dit archief het materiaal dat voortkwam uit het theologisch onderwijs dat hij verzorgde als promovendus en als hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium en de Universiteit van Amsterdam van 1981 tot 2002. Er zijn collegedictaten, aantekeningen van wetenschappelijk onderzoek, manuscripten van (ook ongepubliceerde) werken, recensies, typoscripten voor lezingen en bijdragen aan curricula en cursussen. Bovendien omvat het archief omvangrijke correspondentie en stukken betreffende organisatorische aspecten van zijn werk in het onderwijs en als publicist. Tenslotte zijn er stukken betreffende zijn bijdragen aan het Algemeen Doopsgezinde Weekblad en stukken met betrekking tot de De Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Een deel van het archief bevat publicaties van anderen, voornamelijk op het gebied van theologie, die Voolstra verzamelde.

Dates

  • 1956-2004
  • Majority of material found within 1970-1990

Creator

Language of Materials

Diverse talen waaronder Nederlands, Fries, Engels, Frans en Duits

Conditions Governing Access

Het archief is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging zijn de Huisregels van het Allard Pierson van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de regels met betrekking tot Reproducties van materiaal uit het Allard Pierson.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Sjouke Voolstra (geboren op 26 maart 1942 te Heerenveen en overleden op 12 oktober 2004 te Enkhuizen) was een Nederlands doopsgezind theoloog, hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium en de Universiteit van Amsterdam (UvA), en was een internationaal gewaardeerd kerkhistoricus. In de periode 1970 tot 1985 werd hij beroepen als predikant in Lelystad, Goes, Vlissingen, Middelburg, Eindhoven en Amsterdam. In 1981 werd Voolstra docent aan het Doopsgezind Seminarium. Een jaar later promoveerde hij aan de UvA op het proefschrift Het Woord is vlees geworden. De melchioristisch-menniste incarnatieleer (Kampen, 1982). Van 1985 tot 2002 bekleedde hij de leerstoel hoogleraar christelijke geloofs- en zedenleer en mennonitica aan het Doopsgezind Seminarium en de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Voolstra behoorde tot de oprichters van de Doopsgezinde Historische Kring, hij was redacteur van het Algemeen Doopsgezind Weekblad en van het jaarboek Doopsgezinde Bijdragen. Bovendien was hij bestuurslid en voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. In het buitenland stond hij bekend als autoriteit op het gebied van het Nederlandse doperdom in de 16e en 17e eeuw. Tot zijn bekendste publicaties behoren: Menno Simons: His Image and Message (1997), De reikwijdte van het geduld (1999) en Beeldenstormer uit bewogenheid (2005).

Extent

ca. 3 meter

Abstract in Dutch

Het archief omvat het hele wetenschappelijke oeuvre van de doopsgezinde predikant Sjouke Voolstra (1942-2004). Hij was een internationaal gewaardeerd kerkhistoricus en professor aan het Doopsgezind Seminarium en de Universiteit van Amsterdam. Het archief is van belang voor geïnteresseerden in de doopsgezinde theologie, kerkgeschiedenis en het onderwijs van deze disciplines in de tweede helft van de twintigste eeuw. Het geeft gedetailleerde informatie over de werkzaamheden van Voolstra als hoogleraar en zijn talrijke nevenfuncties.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Het archief is in 2004 door de weduwe van Voolstra, Trynke Voolstra-Bottema, aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam geschonken.

Appraisal

Het archief van doopsgezind predikant en internationaal gewaardeerd kerkhistoricus Sjouke Voolstra is van belang voor onderzoek naar doopsgezinde geschiedenis van de tweede helft van de twintigste eeuw. Het draagt bovendien bij aan het onderzoek naar de geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam in het bijzonder en aan wetenschapsgeschiedenis in het algemeen. Het is een van de vele archieven van hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam die het Allard Pierson rijk is.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

De Collectie van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam wordt beheerd door het Allard Pierson.

Een vrij compleet archief van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam is in bewaring gegeven bij het Stadsarchief Amsterdam: 1120 Inventaris van het Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam en rechtsvoorgangers.

Bibliography

  • P.H.A.M. Abels, ‘In memoriam Sjouke Voolstra’. In: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 2004, jrg 7, no. 4, p.98 (vnkonline.nl)
  • A. Hoekema. ‘In memoriam dr. Sjouke Voolstra’. In: Doopsgezind Jaarboekje 2005, p. 19-20
  • 'Tegen vrijblijvende vrijzinnigheid'. In: Nederlands Dagblad. Internet:geraadpleegd op 17 december 2022
  • VOOLSTRA, Sjouke. Doopsgezinde Dominees - Doopsgezinde Historische Kring. Internet:geraadpleegd op 17 december 2022

Processing Information

Het archief is in 2022 door Betty Lavooij geïnventariseerd en in zuurvrije omslagen en dozen omgepakt.

Title
Inventaris van het archief van Sjouke Voolstra, 1956-2004
Author
Agata Studzinska
Date
2022
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland