Skip to main content

Collectie brochures gezondheidsleer en tropische hygiëne

 Collection
Identifier: UBA723

Scope and Contents

De collectie bevat circa 84 meter aan archiefdozen gevuld met brochures, proefschriften en overdrukken afkomstig uit de voormalige Verenigde Boekerijen van het Laboratorium voor de Gezondheidsleer der Universiteit en de afdeling Tropische Hygiëne van het Koloniaal Instituut. Dit grote aantal brochures, proefdrukken en overdrukken is onderverdeeld in de hoofdthema’s: algemene onderwerpen; hulpwetenschappen der hygiëne; bijzondere onderwerpen der hygiëne, besmettelijke ziekten; metazoën als oorzaak of overbrengers van ziekten; algemene niet-besmettelijke ziekten; ziekten van organen en orgaanstelsels en ziekten van dieren. Het grootste gedeelte komt uit de eerste drie decennia van de twintigste eeuw. Ook is er een envelop aanwezig met krantenknipsels over het laboratorium die zijn verzameld door Jonkvrouw M. van Riemsdijk die als bacterioloog werkzaam was in het laboratorium.

Dates

  • ca. 1850-1950
  • Majority of material found within ca. 1900-1930

Creator

Language of Materials

Nederlands, Engels, Duits en Frans

Conditions Governing Access

De collectie is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Toen er in 1910 werd gesproken over de oprichting van een nieuw koloniaal instituut dat in Amsterdam gebouwd zou worden, kwam ook de oprichting van een Instituut Tropische Hygiëne ter sprake. Rudolph Hendrik Saltet, hoogleraar Gezondheidsleer aan de Universiteit van Amsterdam, was de drijvende kracht achter het initiatief om dit instituut voor tropische hygiëne te openen. Dergelijke instituten hadden in het buitenland hun waarde al bewezen maar ontbrak nog in Nederland.

De eveneens in 1910 opgerichte Vereniging Koloniaal Instituut deelde deze visie van Saltet en ook de gemeente Amsterdam stemde mee in de plannen voor de oprichting van een dergelijk instituut. De gemeente wilde namelijk ook een nieuw Laboratorium voor de Gezondheidsleer bouwen en als het Koloniaal Instituut mee zou betalen aan de bouw hiervan dan zou het Instituut Tropische Hygiëne zich ook in dit gebouw kunnen vestigen.

De samenwerking werd doorgezet waardoor er in 1911 gestart werd met de bouw van het laboratorium dat in 1917 zijn deuren opende aan de Mauritskade 57 in Amsterdam. Een van de onderdelen van het gebouw was een boekerij waarin medewerkers en bezoekers wetenschappelijke informatie konden raadplegen. Deze boekerij werd een samenvoeging van de bibliotheek van het Laboratorium voor de Gezondheidsleer (wat een onderdeel van de Universiteitsbibliotheek was), de persoonlijke boekerij van hoogleraar Saltet en wat er door de afdeling Tropische Hygiëne werd ingebracht door middel van aankopen en giften. Er werd veel aandacht besteed aan de boekerij en met name de afdeling brochures was van hoog niveau doordat wetenschappers uit binnen- en buitenland bijdroegen door het zenden van overdrukken.

De eerste bibliothecaris was Professor J.J. van Loghem, die toen tevens ook de directeur van het Instituut Tropische Hygiëne was. De boekerij bevatte onder meer tijdschriften, handboeken, monografieën en de brochures uit deze collectie. De brochures werden verpakt in dozen waarna de dozen werden geordend door middel van een door de bibliotheek zelf ontworpen systeem.

Met name in de eerste jaren van het instituut, toen Saltet aan het hoofd stond van de afdeling Gezondheidsleer, werd de collectie in snel tempo uitgebreid. Toen hij vertrok en Van Loghem de nieuwe hoogleraar Gezondheidsleer werd nam dit af. Na de Tweede Wereldoorlog werd er niet alleen minder materiaal aangetrokken maar ook de belangstelling van bezoekers nam af door de toenemende verkrijgbaarheid van informatie in de medische pers. Ook het beperkte budget dat beschikbaar werd gesteld vanuit de medische faculteit zorgde ervoor dat het beheer en functioneren van de bibliotheek lastiger werd. In 1983 vertrok de vakgroep Medische Microbiologie uit het Laboratorium voor de Gezondheidsleer, waarna ook de bibliotheek zou verdwijnen uit het gebouw. Voor de collectie brochures werd een nieuw onderkomen gevonden in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

Extent

ca. 84 meter

Abstract in Dutch

De collectie is afkomstig van de voormalige Verenigde Boekerijen van het Laboratorium voor de Gezondheidsleer van de Universiteit van Amsterdam en de afdeling Tropische Hygiëne van het Koloniaal Instituut. De collectie bevat duizenden brochures, catalogi en overdrukken die bijeen zijn gebracht door deze bibliotheek en behandelen specifieke thema’s als hygiëne en besmettelijke ziekten maar ook meer algemene geneeskundige thema’s zoals biografieën en geneeskundige instituten. Door de grote omvang en gevarieerde inhoud van de collectie geeft deze een uitgebreide weergave van de gezondheidsleer en de tropisch geneeskundige wetenschap van de eerste helft van de twintigste eeuw.

Abstract in English

The collection originates from the former United Libraries of the Laboratory of Health Studies from the University of Amsterdam and the Tropical Hygiene department of the Colonial Institute in Amsterdam. The collection comprises thousands of brochures, catalogues and offprints that were collected by this library on such specialist themes as hygiene and contagious diseases, but also on more general medical subjects like biographies and medical institutes. Because of its large volume and varied contents, the collection offers a comprehensive representation of health studies and tropical medical science in the first half of the twentieth century.

Arrangement

De 672 dozen waarin de brochures zijn opgeborgen zijn geordend aan de hand van een door de Verenigde Boekerijen zelf ontworpen systeem. In dit systeem werd er onderscheid gemaakt tussen 8 hoofdgroepen van vier cijfers: 0000 algemene onderwerpen; 1000 hulpwetenschappen der hygiëne; 2000 bijzondere onderwerpen der hygiëne, 3000 besmettelijke ziekten; 4000 metazoën als oorzaak of overbrengers van ziekten; 5000 algemene niet-besmettelijke ziekten; 6000 ziekten van organen en orgaanstelsels en 7000 ziekten van dieren. Vervolgens werden deze hoofdgroepen weer onderverdeeld in 320 ondergroepen en bijzondere onderwerpen, waardoor elk onderwerp zijn eigen nummer had.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Vereenigde boekerijen van het Laboratorium voor de Gezondheidsleer der Universiteit en het Instituut voor Tropische Hygiëne van het Koloniaal Instituut Mauritskade 57 Amsterdam : Index van den catalogus 1920.
  2. Op aanvraag is er ook een digitale lijst van de onderwerpen beschikbaar.

Custodial History

Voordat de collectie werd overgebracht naar de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam bevond de collectie zich in de Verenigde Boekerijen van het Laboratorium voor de Gezondheidsleer en de afdeling Tropische Hygiëne van het Koloniaal Instituut. De brochures werden daar geordend aan de hand van een door hen zelf ontworpen systeem.

Immediate Source of Acquisition

Toen in 1983 de vakgroep Medische Microbiologie vanuit het Laboratorium voor de Gezondheidsleer naar het nieuwe Academisch Medisch Centrum (AMC) verhuisde werd deze collectie overgebracht naar het Boekendepot van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.

Appraisal

Deze collectie bevat publicaties die werden gebruikt voor onderzoek door de afdeling Gezondheidsleer van de Universiteit van Amsterdam en het Instituut voor Tropische Hygiëne naar besmettelijke ziektes, tropische geneeskunde, hygiënische maatregelen om ziektes te voorkomen en andere manieren om de volksgezondheid te beschermen. Met name in de periode 1850-1950 die deze collectie omspant zijn er sensationele doorbraken geweest op het gebied van deze thema’s die worden beschreven in de brochures in deze collectie.

Door de omvang en diversiteit van de collectie biedt deze belangrijke inzichten in de ontwikkelingen rondom hygiëne en besmettelijke ziekten in deze periode en vormt daarmee een waardevolle bron voor medisch-historisch onderzoek. Ook de indeling van de collectie die door de Verenigde Boekerijen zelf is gemaakt en nog intact is, biedt een uniek inzicht in hoe men de relatie tussen verschillende medische wetenschappen toentertijd classificeerde.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

Het Allard Pierson heeft een collectie affiches sociale geneeskunde. Sommige affiches werden waarschijnlijk door Charlotte Ruys, buitengewoon hoogleraar microbiologie der infectieziekten en tevens directeur van het Laboratorium voor Gezondheidsleer, gebruikt tijdens het geven van onderwijs.

In het Noord-Hollands Archief in Haarlem is een archief van Rudolph Hendrik Saltet aanwezig. Saltet was als hoogleraar gezondheidsleer een van de initiatiefnemers van de oprichting voor het Laboratorium voor de Gezondheidsleer der Universiteit en de afdeling Tropische Hygiëne van het Koloniaal Instituut.

Separated Materials

Gelijktijdig met de brochures zijn ook de boeken en tijdschriften van de Verenigde Boekerijen uit het pand gehaald. Het is onduidelijk waar deze zich nu bevinden.

Stokkaarten die werden gebruikt voor onderwijs en onderzoek in het Laboratorium voor Gezondheidsleer zijn afzonderlijk opgenomen in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

Bibliography

  • P. Bol en R. B. M. Rigter, ‘De nalatenschap van Rudolph Hendrik Saltet’. In: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 139 (1995), p.1190-1192.
  • H. Brugmans en J. H. Scholte, Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932. Amsterdam, 1932.
  • C. J. J. Van Hall, Het Koloniaal Instituut te Amsterdam. Wording, werking en toekomst. Amsterdam, 1941.
  • Vereenigde boekerijen van het Laboratorium voor de Gezondheidsleer der Universiteit en het Instituut voor Tropische Hygiëne van het Koloniaal Instituut Mauritskade 57 Amsterdam : Index van den catalogus 1920.
  • Vereeniging Koloniaal Instituut (Amsterdam), Het Instituut voor tropische hygiëne 1912-1917. Amsterdam, 1918.

Processing Information

Na verwerving heeft de collectie geen bewerkingen ondergaan. Binnen de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam stond de collectie lange tijd bekend als ‘collectie Saltet’.

Title
Beschrijving van de collectie brochures gezondheidsleer en tropische hygiëne, ca. 1850-1950
Author
Bastiaan Schoolmann
Date
2021
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland