Skip to main content

Archief van J.G. de Man

 Fonds
Identifier: UBA762

Scope and Contents

Het archief van J.G. de Man bestaat voornamelijk uit: verslagen van binnen- en buitenlandse reizen met tijdens de reizen verzamelde documentatie, correspondentie met binnen- en buitenlandse vakgenoten, originelen van de tekeningen van onderzochte exemplaren die zijn opgenomen in zijn publicaties en lijsten van exemplaren (uit verschillende collecties) waaraan De Man heeft gewerkt en van de geslachten, soorten en variëteiten die hij heeft benoemd. Verder zijn er lijsten van preparaten en publicaties in De Mans bezit.

Dates

  • ca. 1864-1931

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Engels, Frans, Duits

Conditions Governing Access

Het archief is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Johannes Govertus (roepnaam Jan) de Man (2 mei 1850 te Middelburg - 9 jan. 1930 te Middelburg) was een zoon en kleinzoon van een medicus. Gezien het zwakke zenuwgestel dat hij als kind vertoonde moedigde zijn vader hem niet aan de familietraditie voort te zetten. Al jong raakte De Man geïnteresseerd in de natuur en in 1868 ging hij in Leiden Wis- en Natuurkunde studeren met philosophia naturalis (plantkunde, dierkunde en geologie) als afstudeerrichting. Als voorbereiding op zijn promotie werkt hij in 1872 in een laboratorium in Leipzig. Hier maakte hij kennis met de studie van de nematoden (rondwormen), een nog weinig bestudeerde groep. Zijn onderzoek voltooide hij niet; hij promoveerde in 1873 in Leiden op Vergelijkende myologische en neurologische studiën over amphibiën en vogels.

In 1872 werd hij benoemd tot eerste assistent invertebraten (ongewervelden) aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden; in 1875 werd hij daar conservator. Hij legde zich opnieuw toe op de nematoden en publiceerde in 1876 daarover een monografie. Daarmee is hij de stichter van de nematologie in Nederland. Tegelijkertijd kreeg hij belangstelling voor crustaceeën (kreeftachtigen), in het bijzonder de orden Decapoda (tienpootkreeften) en Stomatopoda (bidsprinkhaankreeften). Zijn eerste publicatie hierover verscheen in 1879. De directeur van het Rijksmuseum, Hermann Schlegel, dwong hem tevens aandacht te besteden aan andere groepen waardoor de verhouding verslechterde. De Man raakte overspannen, ging met ziekteverlof terug naar zijn ouders en nam in 1883 ontslag. De rijkdom van zijn ouders maakte dat hij zonder dienstbetrekking kon leven. In 1893 verhuisde hij naar Yerseke waar zijn vader een huis had laten bouwen.

De rest van zijn leven wijdde De Man aan de beschrijving en classificatie van nematoden en crustaceeën. Hij bouwde een indrukwekkende collectie preparaten en een uitgebreide bibliotheek op. Eigenlijk creëerde hij zijn eigen onderzoeksinstituut. Onderzoekers en musea wereldwijd vroegen zijn hulp bij het determineren van soorten, het herzien van hun collecties en het bewerken van materiaal verzameld tijdens expedities. Tot dat laatste behoorde de enorme hoeveelheid verzameld tijdens de ‘Siboga expeditie’ in 1899-1900 in de wateren rond Nederlands-Indië onder leiding van Max Weber, hoogleraar zoölogie aan de Universiteit van Amsterdam. De Man werkte eraan van 1904 tot 1928.

De Man was nogal schuw van aard en voelde zich oncomfortabel in groepen mensen. Tegelijkertijd reisde hij graag, vrijwel jaarlijks naar het buitenland, vaak in gezelschap van vrienden en hij bezocht dan ook steeds collega’s.

De bibliografie van De Man telt 181 titels, merendeels door hemzelf voorzien van zeer nauwkeurige tekeningen. Voor de crustaceeën beschreef hij 30 geslachten en 523 nieuwe soorten, voor de nematoden acht nieuwe families, 61 geslachten en 239 soorten. Hij wordt hiervoor nog steeds gewaardeerd.

Extent

1,5 meter

Abstract in Dutch

J.G. de Man (1850-1930) was een Nederlandse bioloog die zijn leven wijdde aan de taxonomie van crustaceeën en nematoden. Hij beschreef honderden nieuwe geslachten en soorten in 181 artikelen en monografieën, veelal voorzien van door hem zelf vervaardigde (zeer nauwkeurige) tekeningen. Zijn werk is nog steeds van waarde. Het archief bevat o.a. correspondentie, reisverslagen, overzichten van zijn collecties preparaten, lijsten van beschreven soorten alsmede de originelen van de afbeeldingen in zijn publicaties. Het archief geeft inzicht in zijn manier van werken en op welke exemplaren hij zijn determinaties baseerde.

Abstract in English

J.G. de Man (1850-1930) was a Dutch biologist who devoted his life to the taxonomy of crustaceans and nematodes. He described hundreds of new genera and species in 181 articles and monographs, often illustrated with his own (highly accurate) drawings. His work is still important. The archive includes correspondence, travel accounts, listings of his collections of preparations and lists of species described, as well as the originals of images included in his publications. The archive sheds light on his working method and the specimens that provided the basis for his identifications.

Arrangement

Het materiaal is niet geordend en beschreven. Het bevindt zich in enkele dozen temidden van zijn collectie overdrukken (UBA763 Collectie J.G. de Man).

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Custodial History

Het archief is door De Man tijdens zijn leven gevormd en door hem zelf steeds bewaard. Het is niet bekend wat hij selecteerde om te behouden en wat hij vernietigde.

Immediate Source of Acquisition

Vlak voor zijn dood schonk De Man, op aanraden van Max Weber, emeritus-hoogleraar zoölogie aan de Universiteit van Amsterdam, vrijwel zijn gehele collectie preparaten aan het Zoölogisch Museum te Amsterdam. Ook schonk hij zijn bibliotheek; deze werd ondergebracht in de bibliotheek van het genootschap Natura Artis Magistra (in de praktijk de bibliotheek van het Zoölogisch Museum). Aangezien het archief zich bevindt temidden van De Mans collectie overdrukken, kan worden aangenomen dat het archief samen met zijn bibliotheek is overgedragen.

Appraisal

J.G. de Man (1850-1930) was een Nederlandse bioloog die zijn leven wijdde aan de taxonomie van crustaceeën en nematoden. Hij beschreef honderden nieuwe geslachten en soorten in 181 artikelen en monografieën, veelal voorzien van door hem zelf vervaardigde (zeer nauwkeurige) tekeningen. Zijn werk is nog steeds van waarde.

Het archief geeft aan aan welke collecties De Man werkte en hoe hij tot zijn beschrijvingen kwam. Het bevat de originele tekeningen van de exemplaren die hij beschreef. Het bevat overzichten van zijn collecties preparaten die na zijn dood aan verscheidene instellingen zijn geschonken en daar nog worden bewaard.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

Dit archief maakt deel uit van de collecties en archieven van de Artis Bibliotheek.

Separated Materials

Gelijk materiaal (correspondentie, aantekeningen, oorspronkelijke tekeningen bij publicaties) bevindt zich in: Stadsarchief Amsterdam: Archief van de Universiteit van Amsterdam; Zoölogisch Museum en het Instituut voor Systematiek en Populatiebiologie 1877-2010 (toegangsno. 30843), inv. no. 6479-6506. Een deel van dit archief was aanwezig in de Artis Bibliotheek. De inventarisatie werd in 2013 afgerond. Het is niet bekend waarom niet het gehele archief van De Man in het archief van het Museum is opgenomen.

Het Allard Pierson beheert ook De Mans collectie boeken en overdrukken: Collectie J.G. de Man.

Aantekeningen en tekeningen van nematoden bevinden zich in: Wageningen University and Research: Laboratory of Nematology.

Zijn collecties preparaten van crustaceeën, nematoden en vlinders bevinden zich voor het grootste deel in Naturalis Biodiversity Centre te Leiden, voor een klein deel in het Natuurmuseum te Rotterdam.

Zijn collectie preparaten van insecten bevindt zich bij het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen.

Bibliography

  • W.S.S. van Benthem Jutting, ‘Dr. Johannes Govertus de Man, Middelburg 2 mei 1850 - Middelburg 19 jan. 1930, een Zeeuwse zoöloog van internationale vermaardheid’, Biologisch Jaarboek Genootschap Dodonaea 18 (1951) 130-259.
  • L.B. Holthuis, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 1820-1958, Leiden 1995.
  • Gerrit Karssen, Life and work of Dr. Johannes Govertus de Man, a crustacea and nematoda specialist, Leiden 2006.

Processing Information

Een deel van het archief bevindt zich in dozen waarin De Man het waarschijnlijk zelf nog heeft verpakt. Het andere deel is verpakt in zuurvrije dozen. Het archief is nog niet geinventariseerd.

Title
Inventaris van het archief van J.G. de Man (ca. 1864-1931)
Author
E.J.A. Zevenhuizen
Date
2022
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland