Skip to main content

Collectie van het Stripdocumentatiecentrum Nederland (SDCN)

 Collection
Identifier: UBA34

Scope and Contents

De collectie bevat ongeveer 40.000 stripalbums en circa 10.000 tijdschriftafleveringen, stripbladen en -pockets. Tevens zijn er circa 500 stuks secundaire literatuur aanwezig, alsmede 10.000 stuks kranten- en tijdschriftartikelen over strips, tekenaars en evenementen rondom strips. De verzameling documentatie bestaat uit audio-visuele informatie als bandopnamen van radio- en tv-uitzendingen, en van vraaggesprekken met personen die in hun leven veel met strips te maken hebben (gehad). Tenslotte vallen hier ook allerlei stripparafernalia onder zoals posters, puzzles, stickers, pamfletten en dergelijke.

Het SDCN bezit tenslotte een gestaag groeiende verzameling originele striptekeningen en archieven van striptekenaars. Zo zijn onder andere de tekeningen van Alfred Mazure’s Dick Bos in het SDCN ondergebracht, evenals die van strippionier Henk Backer, zoals diens Tripje en Liezebertha en de Wipperoentekeningen van het tekenaar-schrijvers-duo Raimond Bär van Hemmersweil en Jan van Reek. Verder zijn er originele tekeningen van de strips uit het blad Olidin aanwezig, vele duizenden originelen uit het archief van Swan Features Syndication, en originelen van Dick Briel, Bert Bus, Nico van Dam, Hans G. Kresse, George Mazure, Gerrit de Jager, Henk Sprenger, Peter van Straaten en Jan Kruis.

Dates

  • 1900-heden

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands en Engels

Conditions Governing Access

De collectie is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Het Stripdocumentatiecentrum Nederland (SDCN) werd in 1970 officieel opgericht door Het Stripschap en de Universiteitsbibliotheek en ging in 1971 echt van start. Het doel is de kennis over (de geschiedenis van) de Nederlandse strip te bevorderen. Daartoe werden, globaal tot 1989, jaarlijks vele stripalbums en secundaire literatuur over strips aangeschaft. Ook was het SDCN geabonneerd op de meest gangbare striptijdschriften. Tevens werden tot eind jaren tachtig door het hele land strips uit kranten geknipt en verzameld voor het SDCN en was men geabonneerd op een knipseldienst, waardoor documentatie over strips kon worden verzameld. Vanwege de financiële situatie sluimerde het SDCN begin jaren negentig in en werd er nog maar sporadisch primair materiaal verworven. Sinds 2002 wordt de collectie weer actief beheerd en ontsloten en wordt er weer primair materiaal verworven. De collectie van het Stripdocumentatiecentrum Nederland (SDCN) staat ook bekend als ‘De stripcollectie’.

Extent

250 meter

Abstract in Dutch

Het Stripdocumentatiecentrum Nederland (SDCN) is een van de grootste openbare stripcollecties in Nederland. Het werd opgericht door Het Stripschap en de Universiteitsbibliotheek in 1970 en documenteert de geschiedenis van de strip in Nederland. De collectie bevat strips, striptijdschriften en krantenknipsels over strips en archieven van striptekenaars. Er is ook veel secundaire literatuur aanwezig, evenals originele tekeningen. Daaronder bijna alle Dick Bos-verhalen door Alfred Mazure (MAZ) en tekeningen van diverse andere bekende striptekenaars.

Abstract in English

The Stripdocumentatiecentrum Nederland (SDCN, Netherlands Comics Documentation Centre) is one of the largest public comics collections in the Netherlands. Founded in 1970 by the Dutch organization of comic book fans Het Stripschap and the Library of the University of Amsterdam, the SDCN documents the history of comics in the Netherlands. The collection includes comic books, comics periodicals and newspaper clippings on comics and archives of comics artists. There’s an abundance of secondary sources, as well as original drawings, including almost all Dick Bos comics by Alfred Mazure (MAZ), and drawings by several other major comics artists.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Catalogus van de Universiteit van Amsterdam. Het signatuur bevat SDCN.

Custodial History

Op 11 oktober 1967 is de vereniging Het Stripschap opgericht. Het doel van Het Stripschap is de waardering te bevorderen van het beeldverhaal in het algemeen en het Nederlandse beeldverhaal in het bijzonder. Het Stripschap probeert dit doel te bereiken door het leggen en onderhouden van contacten met de stripwereld en met striplezers en stripliefhebbers buiten de stripwereld, door het uitgeven of doen uitgeven van strips en publicaties over strips, door het verstrekken van informatie over strips, onder andere aan de media, en door het organiseren of mede-organiseren van tentoonstellingen en evenementen, zoals de jaarlijkse stripdagen en het instellen van de Stripschapprijzen. Tevens werkt Het Stripschap mee aan de ontwikkeling van het Stripdocumentatiecentrum Nederland (SDCN), verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

P. Hans Frankfurther (1932-1996), medeoprichter van het Stripschap, stelde zijn enorme stripverzameling beschikbaar aan het SDCN. Deze verzameling vormde de basis waarop het SDCN kon voortbouwen.

Immediate Source of Acquisition

De bruikleenovereenkomst werd afgesloten op 11 februari 1971. Ondertekenaars waren namens Het Stripschap voorzitter P. Hans Frankfurther en secretaris Rob Richard, en namens de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam directeur S. van der Woude.

Appraisal

Het Stripdocumentatiecentrum Nederland (SDCN) is een van de grootste openbare stripcollecties in Nederland met veel uniek materiaal.

In principe geldt voor de collectie van het SDCN de begrenzing dat alleen de in het Nederlandse taalgebied gepubliceerde stripverhalen aangetroffen kunnen worden (dus ook buitenlandse stripverhalen die worden vertaald), én die strips die weliswaar in het buitenland verschijnen of verschenen zijn doch van oorsprong van Nederlandse bodem. Hiervoor geldt in principe geen taalbegrenzing.

De documentatie bestaat enerzijds uit gedrukte informatie zoals boeken, vakbladen en artikelen en knipsels over strips (de zogenaamde secundaire literatuur). Hiervan worden de belangrijkste publicaties aangeschaft. Uit de buitenlandse literatuur wordt een keuze gemaakt. Handboeken, catalogi, bibliografieën en encyclopedieën worden zoveel mogelijk aangeschaft.

Accruals

Er wordt een jaarlijks budget vastgesteld door de Universiteitsbibliotheek dat besteed kan worden aan de aanschaf van primair stripmateriaal (albums). Tevens is de verwerving van een aantal particuliere archieven van striptekenaars in het vooruitzicht gesteld door Het Stripschap. Het zal daarbij gaan om originele tekeningen en enkele meters archiefmateriaal.

Related Materials

Er zijn in Nederland drie openbare instellingen die een stripcollectie bezitten en waar men voor studiedoeleinden op dat gebied terecht kan. De Koninklijke Bibliotheek bezit een sinds vele jaren afgesloten collectie strips, de Gemeentebibliotheek Rotterdam een levende collectie. Zij zijn gaan verzamelen toen het Amsterdamse SDCN in een sluimertoestand raakte, eind jaren tachtig. Amsterdam en Rotterdam vullen elkaar redelijk aan wat betreft primair en secundair materiaal.

Apart beschreven zijn de volgende deelcollecties: Collectie Big Balloon, Collectie R.N. Bär van Hemmersweil, Collectie Swan Features Syndicate, Collectie Hans G. Kresse, Collectie Dick Briel, Collectie Bert Bus, Archief van Henk Backer, Collectie Olidin, Collectie Alfred Mazure, Archief van Peter van Straaten, Archief van Georges Mazure, Archief van Gerrit de Jager, Archief van Henk Sprenger, Collectie strips van P. Hans Frankfurther.

Het Allard Pierson beheert ook de volgende nog niet beschreven deelcollectie: Collectie Nic. van Dam.

Separated Materials

Het Allard Pierson beheert ook het Archief van Het Stripschap.

Bibliography

  • Hans Matla, Stripkatalogus : de negende dimensie : officiële cumulatieve stripografie van de stripboeken en striptijdschriften in de Nederlandse, Friese, Nedersaksische en Limburgse taal. 's-Gravenhage, 1998
  • Het Stripschap - SDCN

Processing Information

De collectie van het Stripdocumentatiecentrum Nederland is, op de secundaire literatuur na, nog grotendeels niet ontsloten.

Title
Beschrijving van de collectie van het Stripdocumentatiecentrum Nederland (SDCN) (1900-heden)
Author
J. van Waterschoot
Date
2021
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Edition statement
Eerste versie 2005, tweede herziene versie 2021

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland