Skip to main content

Archief van stichting Civitas Academica Amstelodamensis

 Fonds
Identifier: UBA719

Scope and Contents

Het archief van stichting Civitas Academica Amstelodamensis bevat voor het grootste gedeelte administratieve documenten, notulen en documentatie uit de periode 1960-1978. Zo zijn er notulen en correspondentie van het dagelijks bestuur uit de periode 1969-1976. Ook zijn er verslagen en bestuursstukken van de commissie studentenvoorzieningen uit de jaren 1973-1975 en correspondentie, vergadernotulen en documentatie van de commissie studentenhuisvesting uit 1971-1977. Tevens zijn er ordners met notulen en correspondentie van de raad van beheer gedurende de jaren 1969-1976 aanwezig.

De oudste stukken zijn de notulen van de publiciteitscommissie van de jaren 1949-1951 en de jaarrekeningen van de jaren 1957-1964. Ook bevat het archief notulen, correspondentie en financiële documenten van Folia Civitatis uit de periode 1969-1977. Tevens is er een map met krantenknipsels over onrust in het Midden-Oosten in mei 1979 in het archief te vinden.

Dates

  • ca. 1948-1979
  • Majority of material found within ca. 1960-1978

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Het archief is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Om het saamhorigheidsgevoel en de gemeenschapszin binnen de Universiteit van Amsterdam vorm te geven en te bevorderen werd op 15 oktober 1948 de stichting Civitas Academica Amstelodamensis (Civitas) opgericht. Deze academische gemeenschap was een samenwerking voor en door studenten (Algemene Studenten Vereniging Amsterdam - ASVA), hoogleraren (Senaat), wetenschappelijke medewerkers (Wetenschappelijke staf - WS) en alumni (Amsterdamse Universiteits Vereniging - AUV). De belangrijkste activiteit van de stichting was om te zorgen voor goede leefomstandigheden van de naoorlogse generaties studenten aan de Universiteit van Amsterdam.

Om deze idealen te realiseren organiseerde Civitas verschillende activiteiten voor studenten gericht op gezondheidszorg, het aanbieden van goedkope maaltijden voor studenten, huisvesting voor studenten, het organiseren van sport en het verzorgen van arbeidsbemiddeling voor studenten. Ook gaf Civitas wekelijks het universiteitstijdschrift Folia Civitatis uit. Dit tijdschrift publiceerde in het begin vooral interne mededelingen maar later ook meer verslagen van academische gebeurtenissen, ontwikkelingen en politiek. De werkzaamheden voor het welzijn van studenten werden gerund door zogenoemde commissies waarin voornamelijk welwillende amateurs zich bekommerden om de organisatie.

Vanaf 1971 werden de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Civitas sterk ingeperkt. Het groeiende aantal studenten zette de organisatie onder druk en ook de invoering van de WUB (Wet Universitaire Bestuurshervorming) in 1971 zorgde ervoor dat de activiteiten van Civitas langzaamaan werden overgenomen door universitaire administratieve organisaties. Hierdoor ontwikkelde de Civitas zich meer tot een adviesorgaan en werden de daadwerkelijke bevoegdheden betreffende de studentenvoorzieningen overgedragen aan de Universiteitsraad. Tot en met 1981 bleef Civitas nog wel het universiteitsblad Folia Civitatis uitgeven, vanaf 1982 ging dit blad zelfstandig verder onder de ingekorte naam Folia. Door het teruglopen van het aantal activiteiten stelde Civitas zichzelf in 1989 op non-actief.

Extent

3 meter

Abstract in Dutch

Stichting Civitas Academica Amstelodamensis (Civitas) werd in 1948 opgericht om de gemeenschapszin, leefomstandigheden en het saamhorigheidsgevoel binnen de Universiteit van Amsterdam te waarborgen en verbeteren. Het merendeel van het archief van Civitas is afkomstig uit de jaren 1960-1978 en bevat onder meer documenten van het dagelijks bestuur, administratie en correspondentie van het eigen tijdschrift Folia Civitatis en verslagen rondom studentenvoorzieningen en studentenhuisvesting. Het archief van Civitas geeft belangrijke inzichten in de idealen en organisatie van een stichting die veel heeft betekend voor het welzijn van studenten aan de Universiteit van Amsterdam.

Abstract in English

Stichting Civitas Academica Amstelodamensis (Civitas) was founded in 1948 to protect and improve community feeling, living conditions and a sense of solidarity within the University of Amsterdam. The greater part of Civitas’ archive is from the years 1960-1978 and includes documents relating to day-to-day management, administration and correspondence of the foundation’s periodical Folia Civitatis as well as reports concerning student facilities and student accommodation. The archive of Civitas provides important insights into the ideals and organization of a foundation that has been of major significance for the well-being of students at the University of Amsterdam.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Het is onbekend wanneer het archief werd overgedragen aan de Universiteit van Amsterdam.

Appraisal

De stichting Civitas Academica Amstelodamensis heeft zich vanaf 1948 ongeveer 40 jaar ingezet voor de zorg voor studenten aan de Universiteit van Amsterdam. Dit archief biedt inzichten over de organisatie en het reilen en zeilen van deze stichting. Folia en het achterliggende Civitas zijn enerzijds onderdeel geworden van de identiteit van de Universiteit van Amsterdam, anderzijds heeft deze organisatie ook identiteitsvormend gewerkt. Een onmisbaar onderdeel binnen de collectie Universiteitsgeschiedenis, en een rijke bron voor onderzoekers.

Accruals

Het is niet bekend of het archief van de laatste jaren van Stichting Civitas Academica Amstelodamensis nog zal worden toegevoegd aan dit archief.

Related Materials

Binnen het Allard Pierson is ook de Collectie Folia Civitatis aanwezig. Deze bevat bijna 8000 zwart-witfoto's, waaronder portretten van hoogleraren en personeel, academische plechtigheden, acties en bezettingen van universitaire gebouwen uit de jaren 1948-2003.

In het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis is in het archief van Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA) ook een groot aantal documenten te vinden betreffende Civitas Academica Amstelodamensis.

Bibliography

  • J. Dohmen en O. Steens, De ideale gemeenschap. Civitas Academia Amstelodamensis tussen 1948 en 1989. Amsterdam, 1995

Processing Information

Papieren die los lagen in het archief zijn omgepakt en in zuurvrije dozen gedaan. De rest bevindt zich nog in de oorspronkelijke ordners.

Title
Inventaris van het archief van stichting Civitas Academica Amstelodamensis, ca. 1948-1979
Author
Bastiaan Schoolmann
Date
2021
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland