Skip to main content

Archief van de firma Tetterode

 Fonds
Identifier: UBA368

Scope and Contents

Het archief bestrijkt de bedrijfsgeschiedenis van de firma vanaf de oprichting in 1851 tot de verhuizing naar Almere in 2011. Gebruikelijk voor een grote commerciële onderneming is dat beleidsadministratie en financiële administratie een groot deel in beslag nemen. Hierbij horen contracten, verslagen, correspondentie en dossiers over samenwerking met andere grafische ondernemingen, en van vestigingen en vertegenwoordigingen in zowel binnen- als buitenland. Een ander deel van het archief heeft betrekking op de ontwikkeling en verkoop van lettertypes en op de handel in grafische machines van Heidelberg en andere fabrikanten. Verder bevat het een aantal deelarchieven van onder Tetterode vallende fondsen en afdelingen, zoals de Typografische Bibliotheek en de Sportvereniging ELLA. De geschiedenis is vastgelegd in een omvangrijke fotoverzameling van de bedrijfspanden en ateliers aan de Bilderdijkstraat en de Da Costakade in Amsterdam, en ander materiaal zoals bouwtekeningen van het complex, die de ontwikkeling van het bedrijf door de jaren heen in beeld brengen.

Dates

  • 1851-2009
  • Majority of material found within 1892-2009

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Duits, Frans en Engels

Conditions Governing Access

Het archief is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De firma Tetterode werd in 1851 in Rotterdam als lettergieterij opgericht door de Amsterdamse ondernemer Nicolaas Tetterode (1816-1894). In 1857 verhuisde hij zijn onderneming naar de Bloemgracht in Amsterdam. De firma werd in 1892 een naamloze vennootschap en voerde vanaf 1901 officieel de naam Lettergieterij 'Amsterdam' voorheen N. Tetterode, hoewel het bedrijf vooral als Tetterode bekend zou blijven staan. In 1903 betrok Tetterode een nieuw gebouw aan de Bilderdijkstraat 163-165 in Amsterdam-West en in 1914 werd de fabriek aan de Da Costakade toegevoegd. Tot 1951 werd het bedrijf nog verschillende malen uitgebreid, de laatste maal in de stijl van het Nieuwe Bouwen door de architecten Merkelbach & Karsten, ook aan de Da Costakade. Het complex werd in 1981 gekraakt na de verhuizing van de firma naar een nieuw pand aan de Willem de Zwijgerlaan. Dit gebouwencomplex heet nog steeds Tetterodecomplex en is als Rijksmonument naar het oordeel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed “van algemeen belang vanwege architectuurhistorische waarde en van typologisch waarde als voorbeeld van een stedelijk geïntegreerd en sterk uitgebreid fabriekscomplex".

Als lettergieterij heeft Tetterode veel te danken gehad aan ontwerper Sjoerd H. de Roos (1877-1962), die in 1907 in dienst trad als adviseur en ontwerper. Van zijn voor Tetterode vervaardigde letters is de Hollandse Mediaeval uit 1912 het meest succesvol geweest. Hij stond ook aan de basis van de Typografische Bibliotheek, ingericht naar een ontwerp van architect K.P.C. de Bazel (1869-1923) en gevuld met een grote collectie vakliteratuur, letterproeven, bijzonder drukwerk en affiches.

De handel in grafische machines en materialen was naast het produceren en verkopen van letters een tweede bron van inkomsten. Gestimuleerd door de toenemende export van letters kon Tetterode uitbreiden met buitenlandse vestigingen zoals de Etablissements Plantin in Brussel (1911), waaraan later ook een lettergieterij werd toegevoegd, en verschillende filialen in het toenmalige Nederlands-Indië. Ook was het bedrijf sinds 1928 de vertegenwoordiger in Nederland van de Duitse machinefabrikant Heidelberg. Door de opkomst van nieuwe druktechnieken liep de omzet van de letterproductie terug ten opzichte van de vraag naar drukkerijmaterialen en werd de handel in machines na de Tweede Wereldoorlog steeds belangrijker.

Na een fusie in 1963 met papiergroothandel Bührmann tot Bührmann-Tetterode en een reorganisatie in 1970 verschoof de focus naar verkoop, service en technische ondersteuning. De distributiefunctie drukte de productie - na die van letters, nu ook die van machines – naar het tweede plan en deze laatste werd de facto beëindigd met de verhuizing naar de Willem de Zwijgerlaan in 1981. In 2011 werd ook deze locatie gesloten nadat het toenmalige moederbedrijf Staples besloten had de Nederlandse en Belgische vestigingen samen te voegen en de Nederlandse afdeling te verplaatsen naar Almere. Uiteindelijk nam de nieuwe eigenaar Heidelberg in 2015 het bedrijf over, veranderde de naam in ‘Heidelberg Benelux’ en verhuisde de organisatie naar een kantoorpand in Haarlem.

Extent

ca. 25 meter

Abstract in Dutch

De firma Tetterode, formeel bekend als Lettergieterij 'Amsterdam' voorheen N. Tetterode, was een belangrijke internationale lettergieterij en handelaar in grafische machines. Het bedrijfsarchief geeft inzicht in de activiteiten van het bedrijf bij de ontwikkeling en verkoop van lettertypes en grafische apparatuur. Als onderdeel van de Collectie Tetterode maakt het zichtbaar hoe de verschillende collecties en archieven die afkomstig zijn van Tetterode, en deel uitmaken van de collecties van de Universiteit van Amsterdam, aan elkaar gerelateerd zijn.

Abstract in English

The Tetterode company, officially known as Lettergieterij 'Amsterdam' voorheen N. Tetterode, was a prominent international type foundry and trader in graphic machines. The company archive sheds light on its activities in developing and selling typefaces and graphic equipment. As part of the Tetterode collection, it highlights the interrelations between the various collections and archives that originate from the Tetterode company and are now part of the University of Amsterdam’s collections.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Met het oog op het vertrek van de firma uit Amsterdam in 2011 werd door het Historisch Archief van Tetterode een belangrijke aanvulling op de reeds verworven collecties aan de Universiteitsbibliotheek geschonken. Het bedrijfsarchief maakt hier deel van uit.

Appraisal

Behalve dat het archief inzicht geeft in het functioneren van een internationaal opererende lettergieterij en handelaar in grafische machines, is het een waardevolle aanvulling op de andere van Tetterode afkomstige collecties en archieven die beheerd worden door het Allard Pierson. Ook kan het interessant zijn als bron voor onderzoek naar en illustratie van de geschiedenis van Amsterdam-West.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

Het Allard Pierson beheert ook de archieven van een aantal belangrijke letterontwerpers, zoals Jan van Krimpen, Gerrit Noordzij en Bram de Does.

Separated Materials

Het archief maakt deel uit van de Collectie Tetterode (UBA54). Hieronder vallen ook:

Bibliography

  • Henk W. Gianotten. 'Tetterode bestaat niet meer’. In: De Boekenwereld, jrg. 32, 2016. pp. 88-89
  • P.J.W. Oly. De grondslag van het bedrijf der Lettergieterij Amsterdam voorheen N. Tetterode. Westzaan, 2013
  • Dr. G.W. Ovink. Honderd jaren lettergieterij in Amsterdam. Druk: Meijer NV. Uitgave: Lettergieterij Amsterdam v/h Tetterode NV, 1951
  • Tetterode | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Tetterode | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Processing Information

Het archief is na de verwerving in 2010 ontsloten middels een inventaris. Deze is in 2022 bijgewerkt en beschikbaar gemaakt voor digitale raadpleging.

Title
Inventaris van het archief van de firma Tetterode, 1851-2009
Author
A. van der Meer, R.F.A. Kuijpers
Date
2022
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland