Skip to main content

Archief van Adriaan Kortlandt

 Fonds
Identifier: UBA707

Scope and Contents

Het archief bevat een groot aantal overdrukken en kopieën van publicaties die Kortlandt tijdens zijn carrière schreef en veel wetenschappelijke literatuur uit de twintigste eeuw geschreven door derden. Ook zijn er notities, aantekeningen en observaties van Kortlandt in te vinden die hij gebruikte tijdens zijn onderzoek. Dit archief bevat ook het materiaal voor lezingen en presentaties zoals teksten, objecten en dia’s. Uit de periode dat Kortlandt onderwijs gaf aan de Universiteit van Amsterdam (circa 1950-1976) zijn er collegedictaten. Scripties en proefschriften van studenten waarvan Kortlandt de begeleider was of in de commissie zat zijn ook opgenomen in het archief.

Tevens bevat dit archief persoonlijke documenten zoals correspondentie, foto’s en een paspoort. Daarnaast is er een groot aantal dia’s, audiomateriaal en filmrollen met beeld- en geluidsmateriaal van de expedities van Kortlandt te vinden in het archief. Tot slot zijn er verschillende onderzoeksobjecten te vinden die Kortlandt heeft gebruikt in zijn onderzoek zoals de mechanische panter en de ‘stekelstruik’.

De toegevoegde collectie Kortlandt bevat 19 archiefdozen die respectievelijk gemarkeerd zijn met de letters A tot en met S. De letter lijkt echter geen verband te hebben met de inhoud van de doos. In deze dozen zitten 53 boeken over dierkunde, dierpsychologie en biologie afkomstig uit de jaren 1699 tot en met 1944. Daarnaast bevat de collectie vier archiefdozen die artikelen bevatten van Adriaan Kortlandt. Deze dozen zijn onderverdeeld in de periodes 1930-1969, 1970-1979, 1980-1989 en 1990-2009. Tot slot is er ook een archiefdoos met publicaties over het leven en werk van Adriaan Kortlandt.

Dates

  • 1699-2008
  • Majority of material found within ca. 1950-1990

Creator

Language of Materials

Nederlands, Engels, Frans, Duits en Zweeds

Conditions Governing Access

Het archief is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam .

Het materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

De foto’s en films in het archief vallen onder het auteursrecht.

Biographical / Historical

Adriaan Kortlandt (Rotterdam, 1918 - Amsterdam, 2009) raakte al vroeg in zijn leven geïnteresseerd in biologie toen hij als schooljongen de aalscholverkolonie in zijn buurt observeerde. Uiteindelijk ging hij na de middelbare school psychologie en geografie studeren in Utrecht. Hij behield daarnaast altijd interesse in biologie en met name in de hiërarchie van instincten bij aalscholvers. Na zijn studie vertrok Kortlandt naar Amsterdam waar hij werkte aan een proefschrift dat in 1949 verscheen onder de titel Textuur en structuur van het broedvoorbereidingsgedrag bij de aalscholver. Hierin verklaarde hij het ‘overspronggedrag’ bij aalscholvers en droeg hiermee bij aan het relatief nieuwe veld van de dierpsychologie. Het bankje in Artis waarvandaan Kortlandt de aalscholvers bestudeerde en de oversprongtheorie bedacht, staat nu nog steeds bekend als het oversprongbankje.

De vooraanstaande bioloog Nico Tinbergen omarmde de nieuwe en revolutionaire observaties en theorieën van Kortlandt. Ook Tinbergens promovendus Gerard Baerends beschreef het overspronggedrag in zijn onderzoek naar graafwespen, maar refereerde in zijn proefschrift niet aan het werk en theorie van Kortlandt. In combinatie met internationale kritiek en spanningen voelde Kortlandt zich onbegrepen, genegeerd en aangevallen, wat zijn reputatie in het vakgebied geen goed deed.

In 1958 werd Kortlandt lector aan de Universiteit van Amsterdam waar hij colleges gaf over de psychologie en ethologie der dieren. Ook kreeg hij de mogelijkheid en ruimte om in dierentuin Artis het dierlijk gedrag te observeren. Door zijn opstandige houding en aanvaringen met collega’s en medewerkers werd hij in 1976 uit zijn functie ontheven. Zijn lectoraat ‘psychologie en ethologie der dieren’ werd overgeheveld van de biologiefaculteit naar de sociale wetenschappen. Daar werd hij in 1980 gewoon hoogleraar, in 1984 ging hij met pensioen en bleef vervolgens tot zijn verhuizing naar Oxford in 1987 onbezoldigd werken aan de Universiteit van Amsterdam.

Op wetenschappelijk vlak had hij inmiddels een noemenswaardige ontwikkeling doorgemaakt. In 1958 kreeg hij het aanbod om in Congo het gedrag van chimpansees te bestuderen. Hij ondernam in de decennia daarop vele expedities naar verschillende landen in Afrika om de evolutionaire relatie tussen mensen en apen te onderzoeken. Zo deed hij baanbrekende experimenten met een gemechaniseerde opgezette panter die wilde apen ‘aanviel’ om te zien hoe deze zich zouden verdedigen. Ook had hij een verhoogde stekelstruik dat een stekelbos voor moest stellen waarmee hij wilde uitzoeken of leeuwen het vlees dat hij eronder plaatste zouden opeten. Deze experimenten zorgden voor een stroom aan publicaties.

Ook na zijn verhuizing naar Oxford bleef Kortlandt bezig met onderzoek naar de menselijke evolutie en publiceerde hier veel over. Daarnaast begon hij met het schrijven van zijn autobiografie waarin hij met zijn collega’s wilde afrekenen. In 2004 kwam hij terug naar Nederland om over deze autobiografie te vertellen en er een uitgever voor te vinden. Ook vroeg hij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) om de waarde van zijn wetenschappelijke bijdrage te evalueren. Desgevraagd antwoordde de KNAW dat Kortlandt zonder twijfel één van de belangrijkste gedragsbiologen van de twintigste eeuw is geweest en prezen ze zijn interdisciplinaire benadering. In 2009 verhuisde Kortlandt terug naar Amsterdam waar hij op 18 oktober in datzelfde jaar overleed.

Extent

65 meter

Abstract in Dutch

Adriaan Kortlandt was een Nederlands dierpsycholoog die internationaal bekend werd met zijn gedragsonderzoek naar aalscholvers en wilde chimpansees. Dit archief bevat materiaal dat Kortlandt gebruikte voor zijn onderzoek, onderwijs en lezingen. Het archief is zeer compleet en bevat ook veel beeldmateriaal, waaronder dia’s, foto’s en film. Dit archief biedt waardevolle inzichten in de carrière van Adriaan Kortlandt als pionier in het veld van de dierpsychologie. Aan het archief is een kleine collectie toegevoegd bestaande uit bijzondere en oude boeken uit de bibliotheek van Kortlandt, publicaties van Kortlandt en publicaties over het leven en werk van Adriaan Kortlandt.

Arrangement

Het archiefmateriaal is door Adriaan Kortlandt zelf geordend en in verhuisdozen gestopt. De inhoud van deze verhuisdozen werd door Kortlandt beschreven in handgeschreven lijsten die bij het archief werden gevonden. Tijdens het voorlopig ompakken werd de oude ordening zoveel mogelijk behouden. De lijsten met de inhoud van de oorspronkelijke verhuisdozen zijn opgenomen in het archief. Een digitaal exemplaar is op aanvraag beschikbaar.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam

Custodial History

Adriaan Kortlandt heeft zijn wetenschappelijke archief nagelaten aan natuurhistorisch museum Naturalis. Het archief heeft daar tot aan de verhuizing van het depot van het Naturalis Biodiversity Center in 2017 in de verhuisdozen gestaan.

Immediate Source of Acquisition

In 2017 werd het archief vanuit het depot van Naturalis Biodiversity Center overgebracht naar het Allard Pierson en in eigendom overgedragen. De nabestaanden van Adriaan Kortlandt, zijn weduwe en later zijn stiefdochter hebben (mondeling) ingestemd met verplaatsing en overdracht aan de Universiteit van Amsterdam.

M. Kortlandt-Mulder, de weduwe van Adriaan Kortlandt, schonk een kleine collectie boeken en publicaties uit de nalatenschap van Kortlandt in december 2013 aan de Universiteit van Amsterdam. Deze is aan het archief toegevoegd.

Appraisal

Adriaan Kortlandt was een origineel denker die een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de ethologie als vakgebied binnen de Universiteit van Amsterdam en binnen de wetenschap in het algemeen. Het archief dat hij heeft nagelaten is zo compleet, dat het vele onderzoeksmogelijkheden biedt voor wetenschapshistorici, maar ook voor gedragsbiologen. Daarnaast biedt het archief ook vele aanknopingspunten voor biografen. Het archief is hierdoor een waardevolle aanvulling op de collectie van het Allard Pierson, binnen het domein van de Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

De boekencollectie van Adriaan Kortlandt maakt deel uit van de Artis Bibliotheek.

Separated Materials

In 2009 is ook een aantal wandkaarten van Kortlandt geschonken aan de toenmalige Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Bibliography

  • 'Prof. dr. A. Kortlandt, 1918 - 2009' in: Album Academicum van de Universiteit van Amsterdam.
  • J. Engels, ‘Pionier op zoek naar erkenning'', in Trouw, 26 oktober 2009.
  • Ko van Geemert, ‘De Dierpsycholoog’ in Ons Amsterdam, jrg. 70, 6 april 2018. Internet: geraadpleegd 2-2-2022.
  • D.R. Roëll, title render="italic">De wereld van instinct: Niko Tinbergen en het ontstaan van de ethologie in Nederland (1920-1950)
  • J. Scharroo, ‘Miskend vernieuwer bleef altijd boos’ in Bionieuws 18 (2009).
  • S. Voormolen, ‘Adriaan Kortlandt (1918-2009): Enfant terrible van de gedragsbiologie’ in NRC Handelsblad, 21 okotober 2009.
  • Een geschiedenis van onderzoek naar diergedrag in ARTIS (Website Artis). Internet: geraadpleegd 09-02-2022.

Processing Information

Na de verwerving is het materiaal uit de originele verhuisdozen gehaald en verpakt in archiefdozen en boekendozen. Hierbij is zoveel mogelijk de oorspronkelijke ordening van het archief aangehouden.

Title
Inventaris van het archief van Adriaan Kortlandt (1699-2008)
Author
Bastiaan Schoolmann
Date
2022
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland