Skip to main content

Archief van B'nai B'rith Loge Hilleel (no. 986)

 Fonds
Identifier: UBA87

Scope and Contents

Het archief van het bestuur van de Amsterdamse loge B'nai B'rith Hilleel beslaat veertien jaar van haar bestaan en bestaat voor ruim de helft uit stukken betreffende financiën. Het merendeel van de stukken dateert uit de jaren vijftig. Er zijn alleen notulen van het bestuur uit 1953 en 1954 en ook de correspondentie van het bestuur is verre van volledig. Uit 1953 dateert een brief van de notaris betreffende goedkeuring van de statuten en er is een kopie van ongedateerde statuten. Over bijna de gehele periode zijn er financiële jaarverslagen (deels op rijm: 'het liedje van de penningmeester'), jaarrekeningen, begrotingen en correspondentie over onkosten, financiële verantwoording, giften en beleggingen. Het verenigingsleven wordt enigszins zichtbaar in ledenlijsten, kandidatenlijsten, uitnodigingen voor bijeenkomsten, het logelied en redes uitgesproken bij inauguraties.

Dates

  • 1946-1959

Creator

Language of Materials

Nederlands, Duits, Engels, Hebreeuws en Frans

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De organisatie B'nai B'rith werd in 1843 onder leiding van Henry Jones in New York opgericht met als doel wederzijds begrip en respect te kweken tussen de verschillende joodse bevolkingsgroepen in Amerika. Ook zamelde de organisatie geld in om armoede te bestrijden en hield zij zich bezig met het bouwen van ziekenhuizen en bejaardenhuizen. Het tekort aan sociale zorg in Amerika werd hiermee aangevuld. De organisatie groeide snel uit tot een organisatie op nationaal niveau en werd op lokaal niveau ingedeeld in loges. Na dertig jaar werden de eerste loges in Canada en Duitsland opgezet, waarna ook de rest van Europa volgde.

In 1923 werden onder leiding van dr. Albert van Raalte twee loges in Nederland opgericht; de loge 'Hollandia' in Den Haag (loge no. 945) en de loge Hilleel in Amsterdam (loge no. 986). Ook voor deze loges gold dat zij een organisatie vormden voor alle joden, religieus of niet, met welke politieke voorkeur ook. Hoewel de Nederlandse loges het gezamenlijk motto 'Welwillendheid, Broederschap en Eendracht' voerden, waren ze verschillend van aard. De loge in Den Haag bestond voornamelijk uit joden afkomstig uit een intellectueel milieu, terwijl de Amsterdamse loge bestond uit joden die voornamelijk in de handel en de industriële sector werkzaam waren. Elke loge had zijn eigen activiteiten en steunde verschillende groepen of verenigingen.

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden de activiteiten van de Nederlandse loges van B'nai B'rith stilgelegd en voelden de besturen van beide loges zich genoodzaakt de archieven te vernietigen. Eind 1945 werd besloten de activiteiten van B'nai B'rith Hilleel te hervatten. Enkele maanden later volgde ook B'nai B'rith Hollandia.

De organisatie B'nai B'rith is nog steeds een levendige organisatie met 50.000 leden wereldwijd. Ook de loge Hilleel is tot op de dag van vandaag actief.

Extent

0.23 meter

Abstract in Dutch

De wereldwijde organisatie B'nai B'rith heeft haar oorsprong in Amerika. De belangrijkste reden voor de oprichting in 1843 was het creëren van wederzijds begrip en respect tussen de verschillende joodse bevolkingsgroepen en het verhogen van de levensstandaard. Deze doelstelling wordt tot op heden in acht genomen. Het archief van de loge B'nai B'rith Hilleel, die in 1923 in Amsterdam werd opgericht, beslaat alleen de naoorlogse periode tot eind jaren vijftig. Het bevat voornamelijk financiële stukken zoals begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen.

Abstract in English

B'nai B'rith is a worldwide organisation that originated in the United States. Founded in 1843, its main objective was to foster understanding and respect between the various Jewish communities and to raise their standard of living. These continue to be the organisation's objectives to this day. The archive of the B'nai B'rith Hilleel lodge, established in Amsterdam in 1923, covers only the post-war period up until the late 1950s. It consists primarily of financial papers, including annual reports and annual accounts with budgets.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Een inventaris van de hand van L. Giebels is in het archief aanwezig.

Immediate Source of Acquisition

Het archief is waarschijnlijk geschonken aan de Bibliotheca Rosenthaliana, die onderdeel uitmaakt van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Accruals

Aanvullingen zijn niet te verwachten.

Related Materials

  1. Het archief van B'nai B'rith Loge Hilleel (no. 986) maakt deel uit van de Bibliotheca Rosenthaliana .
  2. Het Stadsarchief Amsterdam beheert het archief van B'nai B'rith loge Amsterdam uit de periode 1975-2002 (toegangsnummer 30302).
  3. In het Haagse Gemeentearchief bevindt zich het archief (1946-1994) van de loge Hollandia van de B'nai B'rith (nummer van archief: 0946-01). Deze loge kan gezien worden als een zusterorganisatie van B'nai B'rith Hilleel. Het archief bevat onder andere gezamenlijk materiaal van B'nai B'rith Hilleel en Hollandia.

Bibliography

  • I.B. van Creveld. Wees ten zegen. 75 jaar B'nai B'rith '-Zonen van het Verbond-' in Nederland. Den Haag, 1998.
  • Ludy Giebels. De archivalia in de Bibliotheca Rosenthaliana. In: Studia Rosenthaliana 20 (1986), nr. 2, p. 200-209.
  • B'nai B'rith Loge Hilleel (geraadpleegd op 21-07-2017).
  • B'nai B'rith International (geraadpleegd op 21-07-2017).

General

De collectie kan online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Het archief is in 1986 door L. Giebels geïnventariseerd.

Deze archiefbeschrijving is tot stand gekomen in het kader van het project Online inventarissen van Nederlands-Joodse archiefcollecties. Het project is uitgevoerd in samenwerking met het Menasseh ben Israel Instituut voor joodse studies. In het kader van dit project is het archief in 2010 passief geconserveerd.

Title
Inventaris van het archief van B'nai B'rith Loge Hilleel (no. 986) (1946-1959)
Author
R. Boertjens en C.T. Fruchaud, 2009
Date
2011
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland