Skip to main content

Archief van de vereniging Beny Berith Bebeth Jacob

 Fonds
Identifier: UBA86

Scope and Contents

Het archief van de vereniging beslaat de periode vanaf de goedkeuring van haar statuten bij koninklijk besluit in 1913 tot haar opheffing in 1936. Over deze gehele periode zijn er agenda's en verslagen van de algemene ledenvergaderingen en van de bestuursvergaderingen met daarbij behorende aantekeningen. De correspondentie bestaat onder andere uit brieven van de Kerkenraad der Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge aan het bestuur van Beny Berith Bebeth Jacob en uit brieven van bestuurs- en gemeenteleden. Er zijn slechts enkele kopieën of concepten van uitgaande brieven van het bestuur. De financiële administratie omvat kasboeken, enkele begrotingen en veel facturen, met name rond de verbouwing en inrichting van het synagogelokaal aan de Commelinstraat 16. Ten slotte bevat het archief een ledenlijst uit 1913 en lijsten met de inning van de maandelijkse contributie.

Dates

  • 1913-1936

Creator

Language of Materials

Nederlands en Hebreeuws

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De godsdienstige vereniging Beny Berith Bebeth Jacob (ook wel Bene Berith Bebeth Jacob) werd in 1881 in Amsterdam opgericht. De doelstelling van de vereniging was het houden van godsdienstige bijeenkomsten volgens de regels van de joodse riten van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge te Amsterdam. In de statuten van 1914 staat de Commelinstraat 114 als vestigingsplaats van de vereniging vermeld. Hoe lang de vereniging daar toen al gevestigd was, is niet bekend. Uit het materiaal dat zich in het archief bevindt weten we dat de bijeenkomsten vanaf 1922 in een eigen ruimte aan de Commelinstraat 16 werden gehouden. De inkomsten uit de contributie werden aangewend voor huisvesting en voor de voorzanger van de dienst. In de jaren 1930 liep het ledental waarschijnlijk ten gevolge van de economische crisis terug. Ook was de aankoop van de eigen synagoge aan de Commelinstraat 16 in deze jaren een financiële last die de vereniging niet meer kon dragen. In 1936 werd de vereniging met goedkeuring van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge ontbonden.

Extent

0.35 meter

Abstract in Dutch

De Amsterdamse vereniging Beny Berith Bebeth Jacob werd in 1881 opgericht en werd, waarschijnlijk wegens de slechte financiële situatie, in 1936 ontbonden. De doelstelling van de vereniging was het houden van godsdienstoefeningen volgens de regels van de joodse riten. Het archief geeft een goed overzicht van de werkzaamheden van de vereniging. Het materiaal bestaat uit agenda's en verslagen van vergaderingen met de daarbij behorende aantekeningen. Verder bevat het archief onder andere correspondentie, kasboeken en ledenlijsten.

Abstract in English

The Amsterdam association Beny Berith Bebeth Jacob was established in 1881 and dissolved in 1936, probably as a result of the unfavourable financial climate. The objective of the Association was to hold religious services in accordance with Jewish rites. The archive provides a good overview of the Association's activities. The material consists of agendas and reports from meetings with accompanying notes. The archive also contains correspondence, cashbooks and membership lists.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Een inventaris van de hand van L. Giebels is in het archief aanwezig.

Immediate Source of Acquisition

Waarschijnlijk is het archief, nadat de vereniging in 1936 was ontbonden, overgedragen aan de Bibliotheca Rosenthaliana, die nu onderdeel uitmaakt van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. De toenmalige conservator Louis Hirschel stelde eind jaren dertig de bibliotheek open voor executeurs-testamentair die een bewaarplaats zochten voor archieven.

Accruals

Het archief is in 1936 afgesloten, aanvullingen zijn niet te verwachten.

Related Materials

Het archief van de vereniging Beny Berith Bebeth Jacob maakt deel uit van de Bibliotheca Rosenthaliana .

Bibliography

  • Ludy Giebels. De archivalia in de Bibliotheca Rosenthaliana. In: Studia Rosenthaliana 20 (1986), nr. 2, p. 200-209.
  • Godsdienstige vereeniging Beny Berith Bebeth Jacob. Statuten en Huishoudelijk Reglement. Amsterdam, 1914.
  • Vereeniging Beny Berith Bebeth Jacob. Reglement. Amsterdam, 1896.

General

De collectie kan online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Het archief is in 1986 door L. Giebels geïnventariseerd.

Deze archiefbeschrijving is tot stand gekomen in het kader van het project Online inventarissen van Nederlands-Joodse archiefcollecties. Het project is uitgevoerd in samenwerking met het Menasseh ben Israel Instituut voor joodse studies. In het kader van dit project is het archief in 2010 passief geconserveerd.

Title
Inventaris van het archief van de vereniging Beny Berith Bebeth Jacob (1913-1936)
Author
R. Boertjens en C.T. Fruchaud, 2009
Date
2011
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland