Skip to main content

Archief van Mea Nijland-Verwey

 Fonds
Identifier: UBA309

Scope and Contents

Het archief is onder te verdelen in twee groepen archiefbescheiden. Het eerste deel is samengesteld uit persoonlijke stukken (geboorteakte, persoonsbewijs, schoolrapporten, lidmaatschappen etc.) en de geschriften van Mea Verwey zelf, waaronder stukken uit haar studententijd en aantekeningen voor haar dissertatie. Onder dit geheel bevinden zich ook de stukken die verband houden met het beheren van de literaire nalatenschap van haar vader. Het tweede deel omvat de administratie van de uitgeverij C.A. Mees, redactiedossiers met manuscripten, drukproeven en aantekeningen voor publicaties van de schrijvers uit het uitgeversfonds, met name die van Albert Verwey. Het voornaamste deel van het archief bestaat uit brieven (alfabetisch geordend op afzender en onderwerp), met zowel persoonlijke- als uitgeverscorrespondentie.

Dates

  • 1893-1978
  • Majority of material found within 20e eeuw

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Duits, Frans, Italiaans en Engels

Conditions Governing Access

Het archief is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Mea Nijland-Verwey (1892-1978) was dichter, letterkundige en uitgeefster. Ze werd op 2 maart 1892 geboren in Noordwijk aan Zee als tweede van de zeven kinderen van Albert Verwey en Kitty van Vloten. Ze studeerde letteren in Leiden waar ze in 1918 haar doctoraal haalde. In 1928 promoveerde ze met een proefschrift over haar grootvader, getiteld De betekenis van Johannes van Vloten. Vanaf 1915 publiceerde ze onder het pseudoniem Gerda van Beveren haar eerste gedichten in het door haar vader opgerichte tijdschrift De Beweging. Onder haar eigen naam werkte ze mee aan de rubriek ‘Boekbeoordeelingen’. In 1921 verscheen haar eerste dichtbundel Golfslag, waarin de verwantschap met de poëzie van haar vader duidelijk herkenbaar is. In latere bundels als De melodie (1946) en Levensgeleide (1947) uitte ze haar liefde voor muziek. Mea Verwey maakte ook vertalingen en schreef kritische artikelen over literaire onderwerpen.

Met haar eerste man, Conno Mees, richtte ze in 1919 de uitgeverij C.A. Mees op. In het fonds zaten aanvankelijk hoofdzakelijk titels van schrijvers uit de kring rond De Beweging, waaronder werk van Albert Verwey, Aart van der Leeuw en Nine van der Schaaf. Daarnaast gaf de uitgeverij tekstedities en proefschriften uit over ‘oosterse’ onderwerpen in de reeks ‘Oosterse Bibliotheek’ (vanaf 1926), en tijdschriften waaronder Wendingen, De Bibliotheekgids en aanvankelijk ook het door de NSB beïnvloede blad De Dietsche Gedachte. Na 1947 verschenen voornamelijk nog publicaties van en over haar vader Albert Verwey. Vooral nadat ze in 1968 haar uitgeversactiviteiten had beëindigd, concentreerde ze zich bijna uitsluitend op de literaire nalatenschap van haar vader, onder meer met artikelen over zijn werk voor tijdschriften als het Amsterdams Tijdschrift voor Letterkunde en De Nieuwe Taalgids en het verzorgen van geannoteerde uitgaven van zijn briefwisselingen (zoals Albert Verwey en Stefan George. De documenten van hun vriendschap uit 1965). Aan het eind van haar leven stelde ze nog een verzamelbundel samen van Albert Verweys poëzie, die na haar dood verscheen onder de titel Dichtspel. Mea Nijland-Verwey overleed op 24 december 1978 in Santpoort.

Extent

ca. 22 meter

Abstract in Dutch

Mea Nijland-Verwey (1892-1978) was dichter, letterkundige en uitgeefster. Het archief bestaat uit persoonlijke stukken en manuscripten van haar eigen werk, stukken betreffende het beheer van de literaire nalatenschap van haar vader Albert Verwey en de administratie van uitgeverij C.A. Mees, met redactiedossiers en uitgeverscorrespondentie.

Abstract in English

Mea Nijland-Verwey (1892-1978) was a poet, woman of letters and publisher. The archive consists of personal documents and manuscripts of her work, documents relating to the management of the literary estate of her father Albert Verwey and the accounts of C.A. Mees publishers, including editorial files and publisher’s correspondence.

Arrangement

De ordening van de collectie is te herleiden uit de toegekende signaturenreeksen: de belangrijkste zijn XLII A (Mea Verwey, Albert Verwey), XLII B (brieven) en XLII U (uitgeverij).

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

De brieven zijn ontsloten in de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam en in de Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN).

Immediate Source of Acquisition

Het archief is waarschijnlijk onder dezelfde voorwaarden als voor het archief van Albert Verwey (namelijk de publicatie van de bundel Dichtspel) in 1983 in beheer gekomen van de Universiteitsbibliotheek.

Appraisal

Het archief is belangrijk vanwege de betekenis van Mea Nijland-Verwey in het beheren van de literaire nalatenschap van Albert Verwey en vanwege het feit dat zij een van de weinige vooroorlogse vrouwelijke uitgevers in Nederland was.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Existence and Location of Copies

Het archief is deels verfilmd en raadpleegbaar vanaf microfilm:

OTM: microfilm 1000-1062 / Hs. XLII A 1-39;

OTM: microfilm 1300-1392 / Hs. XLII B 1-64;

OTM: microfilm 1500-1558 / Hs. XLII U 1-52;

OTM: microfilm 1800 / Hs. XLII F 1-131;

OTM: microfilm 1900-1903 / Hs. XLII G 1-51.

Related Materials

Het Allard Pierson beheert ook de archieven van haar vader Albert Verwey (UBA658) en haar broer Floris Verwey (UBA669).

Bibliography

  • Lisa Kuitert ‘Mea Verwey en Uitgeverij C.A. Mees (1919-1968). Een bolwerk van beschaving’, in: Jaarboek Nederlandse Boekgeschiedenis 12 (2005) 131-144
  • R. Richard. ‘Mea Verwey ter nagedachtenis’, in: Albert Verwey, Dichtspel: oorspronkelijke en vertaalde gedichten, Mea Nijland-Verwey ed. (Amsterdam 1983) 5-6
  • B.M. Wolvekamp-Baxter. ‘Mea Nijland-Verwey: Noordwijk aan Zee 2 maart 1892 – Santpoort 24 december 1978’, in: Jaarboek Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1983-1984 (Leiden 1985) 129-134
  • Janneke van der Veer, ‘Verwey, Mea (1892-1978)’, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Internet, geraadpleegd 12-10-2020

Processing Information

Van het archief is in 2004 een gedetailleerde plaatsingslijst gemaakt. De brieven zijn ontsloten in de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam en in de Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN).

Title
Inventaris van het archief van Mea Nijland-Verwey (1893-1978)
Author
R. Kuijpers
Date
2020
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland