Skip to main content

Archief van Pieter Hennipman

 Fonds
Identifier: UBA662

Scope and Contents

Het archief bevat hoofdzakelijk correspondentie, stukken betreffende zijn publicaties en publicaties van anderen, aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Nederlands Instituut van Accountants verzorgd onderwijs, diverse nevenfuncties (waaronder het redacteurschap van De Economist), en enkele dossiers houdende privé-archief. Het betreft geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Dates

  • 1924-2005

Creator

Language of Materials

Het merendeel der stukken is Nederlands- en Engelstalig

Conditions Governing Access

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is voor raadpleging van de inventarisnummers 454 en 505 toestemming vereist van de collectiebeheerder.

De collectie is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruiker van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Pieter Hennipman (Leiden 12-9-1911 – Amsterdam 3-7-1994) volgde de openbare handelsschool, die hij in 1929 voltooide. In 1932 behaalde hij het kandidaatsexamen Economische Wetenschappen aan de UvA, en in 1934 het doctoraalexamen. Tussen 1934 en 1938 was hij achtereenvolgens werkzaam bij de Twentsche Bank te Amsterdam en het Departement van Landbouw, Handel en Nijverheid.

In 1938 werd Hennipman benoemd tot lector in de Staathuishoudkunde aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de UvA. Aan dezelfde faculteit was hij van 1945-1973 werkzaam als hoogleraar Staathuishoudkunde. Tussentijds promoveerde Hennipman in 1940 op het proefschrift Economisch motief en economisch principe. Hennipman was daarnaast lid van de redactie en redacteur-secretaris van het tijdschrift De Economist.

Hennipman woonde samen met de Zuid-Afrikaanse dichteres Elisabeth Françoise Eybers (1915-2007

Extent

10,4 meter

Abstract in Dutch

Het archief betreffende Hennipman bevat hoofdzakelijk correspondentie, stukken betreffende zijn publicaties en publicaties van anderen, aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Nederlands Instituut van Accountants verzorgd onderwijs, diverse nevenfuncties (waaronder het redacteurschap van De Economist), en enkele dossiers houdende privé-archief.

Abstract in English

The archive concerning Hennipman mainly contains correspondence, documents concerning his publications and publications of others, education provided at the University of Amsterdam (UvA) and the Netherlands Institute of Accountants, various additional positions (including the editorship of De Economist), and some files concerning private archive.

Arrangement

De ordening van deze inventaris is gebaseerd op het door het Historisch Archief van De Nederlandsche Bank (DNB) gebruikte rubriekenstelsel. Door de in eerste instantie niet geheel juiste inschatting van de complexiteit van veel van de persoonsarchieven binnen DNB, was men genoodzaakt om dit rubriekenstelsel enigszins uit te breiden.

Bij overname van het archief door het Allard Pierson is besloten deze ordening in stand te houden.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Custodial History

Na het overlijden van Hennipman is diens papieren nalatenschap door F. Broekman tussen 1994 en 1996 geordend en geïnventariseerd. Daarnaast heeft Broekman een summiere inventaris van het archief vervaardigd, waarin hij ook een verantwoording van ordening en selectie aangeeft. Deze is te vinden onder inventarisnummer 63841 in het deelarchief van onderdirecteur M.M.G. Fase (toegangsnummer 2.25.69.41 bij het Nationaal Archief), die namens De Nederlandsche Bank (DNB) en als secretaris van de Pieter Hennipmanstichting bij de nalatenschap van Hennipman was betrokken. Aanvankelijk werd alleen de circa 4000 titels tellende bibliotheek, en de tijdschriftencollectie van Hennipman door DNB overgenomen. Het grootste deel daarvan werd in een later stadium door de Universiteit Maastricht (destijds Rijksuniversiteit Limburg) overgenomen. Een kleine selectie boeken (circa 125 titels) en een collectie knipsels en aantekeningen die zich in de boeken bevonden bleven bij DNB achter.

Het Hennipmanarchief werd in een later stadium (1997) formeel aan DNB overgedragen, en aan het archief van DNB toegevoegd. Tijdens vervaardiging van deze inventaris (oktober 2017) is op initiatief van de Pieter Hennipman Stichting DNB met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in overleg getreden om eventueel op termijn het Hennipman-archief en het bij DNB aanwezige resterende deel van de Hennipman-bibliotheek aan laatstgenoemde over te dragen.

In 2022 is het archief in beheer overgedragen aan het Allard Pierson. Behalve een aanpassing van de nummering van de inventaris, is er niets veranderd.

Immediate Source of Acquisition

In 2022 is het archief in zijn geheel geschonken aan het Allard Pierson.

Appraisal

Uit dit archief is niets vernietigd.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Processing Information

Dit archief is in 2017 door O.E. Borgers (De Nederlandsche Bank) geïnventariseerd.

Title
Inventaris van het archief van Pieter Hennipman (1924-2005)
Author
Olaf Borgers (De Nederlandsche Bank), Marleen Christensen-Michel
Date
2022
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
Eerste versie 2017, tweede herziene versie 2020, gepubliceerd 2022

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland