Skip to main content

Collectie Volapük

 Collection
Identifier: UBA626

Scope and Contents

De collectie Volapük van de Universiteitsbibliotheek bestaat deels uit personalia en archivalia, en deels uit publicaties. Bij de publicaties gaat het vooral om woordenboeken, grammatica’s, lesmateriaal, voorbeeldboekjes, jaarboekjes en tijdschriften. Delen van de collectie zijn in oorsprong afkomstig van Schleyer zelf of van andere Volapük-pioniers uit Duitsland en Nederland.

Johann Martin Schleyer schreef talloze grammatica’s en woordenboekjes voor alle mogelijke talen, Duits, Nederlands, Engels, Frans, Deens, tot Baskisch en Chinees aan toe. Hiervan zijn veel voorbeelden aanwezig, evenals Schleyers eerste gepubliceerde boek over het Volapük uit 1880. Ook zijn er enkele religieuze geschriften van zijn hand.

Ook van Arie de Jong en andere Volapükaanhangers zijn geschriften aanwezig.

Een groot deel van de collectie bestaat uit tijdschriften, gebonden of in losse afleveringen. De tijdschriften zijn uitgegeven door Volapükverenigingen die over de hele wereld waren opgericht om de taal te propageren.

Naast materiaal in en over het Volapük bevinden zich in de collectie ook publicaties, met name tijdschriften, in andere kunsttalen als het Esperanto, Ido en Interlingua.

Dates

  • ca. 1860-1961
  • Majority of material found within 1880-1952

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Duits, Volapük en Esperanto

Conditions Governing Access

De collectie is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam. Het materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Het Volapük is een kunsttaal die in 1879-1880 ontworpen werd door de Duitse priester Johann Martin Schleyer (1831-1912). Tot het eind van de negentiende eeuw was het Volapük (“wereldtaal”) zeer populair. Op het hoogtepunt werd de taal door zo’n 200.000 mensen over de hele wereld gesproken. Vanaf 1887 werd het Volapük langzaam verdrongen door andere kunsttalen, met name door het Esperanto. Tegenwoordig zijn er nog slechts een paar honderd mensen die de taal spreken.

Toch is het Volapük na het Esperanto de meest succesvolle internationale kunsttaal geweest. De Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging (Volapükaklub Valemik Nedänik), met motto "Balif mekom valüdi” (Eendracht maakt macht), werd officieel opgericht op 1 januari 1890, maar bestond al sinds 1888 onder de naam Centrale Nederlandsche Wereldtaalvereeniging. Doel was de verspreiding van het Volapük in Nederland. De vereniging was oorspronkelijk opgericht voor de duur van 29 jaar en 11 maanden, dat wil zeggen tot 1 december 1919. In 1919 was de belangstelling voor het Volapük echter dusdanig afgenomen dat de vereniging geen actief bestaan meer leidde. Toch was zij nooit officieel opgeheven. Eind 1931 werd zij nieuw leven ingeblazen door Arie de Jong (1865-1957). De vereniging werd voortgezet, en wel met terugwerkende kracht vanaf 1 december 1919, zodat zij in feite nooit opgehouden had te bestaan. Het bestuur van de heropgerichte vereniging bestond uit A.A. Moll van Santbergen, J.G.M. Reynders en voorzitter Arie de Jong. Het doel was: de bevordering van de beoefening van het Volapük en daarmee de algemene erkenning van het Volapük als wereldtaal.

Arie de Jong, geboren in Batavia op 18 oktober 1865 en overleden in Putten op 12 oktober 1957, was een Nederlands arts, die gedurende een groot aantal jaren werkzaam was in Nederlands-Indië. Hij was al sinds zijn Leidse studententijd geïnteresseerd in de kunsttaal Volapük. Op 20 maart 1891 kreeg hij zijn diploma als onderwijzer in het Volapük en op 15 mei 1893 werd hij professor. Ook vanuit Nederlands-Indië hield hij contact met Nederlandse Volapükisten. In 1919 keerde hij terug naar Nederland. In 1930 werd hij ‘cifal’ (chef), de hoogst mogelijke rang in de wereld van het Volapük. Hij stond in nauw contact met Johann Martin Schleyer en met tal van andere vooraanstaande leden van de Volapükgemeenschap. Arie de Jong speelde een belangrijke rol in de herziening van het Volapük. Naast andere werken gaf hij samen met J.G.M. Reynders het tijdschrift Volapükagased pro Nedänapükans uit, geschreven in de herziene versie van het Volapük, dat van 1932 tot 1963 verscheen.

Extent

ca. 350 items

ca. 2 meter

Abstract in Dutch

De collectie Volapük bevat publicaties in en over het Volapük, waaronder grammatica’s, woordenboeken, lesboekjes en veel tijdschriften en archivalia afkomstig van Johann Martin Schleyer en verschillende Volapükverenigingen. De collectie geeft een overzicht van de geschiedenis van de kunsttaal Volapük, voornamelijk in Nederland en Duitsland, en van de propaganda die over de hele wereld voor het Volapük is gemaakt.

Abstract in English

The Volapük collection contains works in and about Volapük, including grammars, dictionaries, course books and many periodicals and archival material deriving from Johann Martin Schleyer and various Volapük societies. The collection provides an overview of the history of the constructed language Volapük, mainly in the Netherlands and Germany, and of the propaganda made for Volapük throughout the world.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Custodial History

De collectie is waarschijnlijk afkomstig van de Algemene Nederlandsche Wereldtaalvereniging.

Immediate Source of Acquisition

De collectie zou in 1958 – een jaar na het overlijden van Arie de Jong – geschonken zijn aan de Universiteitsbibliotheek. Dat valt op te maken uit de inleiding van de gedrukte catalogus Esperanto : Catalogus van de boekerij der Nederlandse Esperantisten-Vereniging “La Estonto Estas Nia” en de Esperanto-collectie in de Universiteitsbibliotheek, deel I, Amsterdam, 1969 (= Catalogi Kunsttalen, 1), p. [vii]:

‘In de volgende catalogus “Kunsttalen” hopen wij een overzicht te geven van ons overig bezit: werken in en over Volapük, Ido, Interlingua enz. Voor met name de belangstellenden in Volapük zal het interessant zijn te vernemen, dat een groot gedeelte van boeken en handschriften uit Schleyers nalatenschap in onze Bibliotheek is geïncorporeerd.’ Overigens is er wel een vervolgcatalogus Esperanto maar geen vervolgcatalogus Volapük en andere kunsttalen verschenen. Een schenkingsakte met betrekking tot de collectie Volapük is niet aangetroffen.

Appraisal

Veel van het materiaal was oorspronkelijk in meerdere exemplaren aanwezig. In principe zijn van alle publicaties die in veelvoud aanwezig waren minstens drie exemplaren opgenomen, waaronder in ieder geval de exemplaren met aantekeningen in handschrift of andere eigendomskenmerken.

De collectie geeft een overzicht van de geschiedenis van de kunsttaal Volapük, voornamelijk in Nederland en Duitsland, en van de propaganda die over de hele wereld voor het Volapük is gemaakt.

Accruals

De collectie is volledig afgesloten.

Related Materials

De Universiteit van Amsterdam bezit ook een grote collectie over het Esperanto, Collectie Esperanto Nederland.

Processing Information

De collectie is in 2019 geheel ontsloten. De publicaties zijn beschreven in de online catalogus van de Universiteitsbibliotheek. Van de archivalia is een inventaris gemaakt.

Title
Inventaris van de collectie Volapük, ca. 1860-1961
Author
Judith Grootendorst
Date
2020
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland