Skip to main content

Archief van A.A. van Veelo

 Fonds
Identifier: UBA607

Scope and Contents

Het archief bestaat voor het grootste deel uit notitieblokken, schriften en losse blaadjes papier met de handschriften van Van Veelo. Grofweg zijn deze onder te verdelen in mediamieke en spiritualistische teksten, hoewel het verschil tussen de twee niet eenduidig is, aangezien de spiritualistische teksten allicht voortgekomen zijn uit spiritische ervaringen.

In de eerste categorie vallen de “mediamieke geschriften” ofwel transcripties van mediamieke ervaringen en boodschappen doorgegeven tijdens séances waarbij Van Veelo optrad als schrijvend medium. De meeste van deze mediamieke teksten zijn opgetekend in een zorgvuldig genummerde serie ‘séanceboeken’. In de tweede categorie vallen teksten, uittreksels van boeken met commentaar en aantekeningen bestemd voor spiritualistische beschouwingen en lezingen, veelal ook “door inspiratie gekregen” teksten. Enigszins losstaand van deze beide categorieën bevinden zich onder de handschriften ook verschillende horoscopen, zowel losbladig als opgeschreven in zogenoemde horoscoopboeken. Hierbij horen ook enkele handleidingen voor het opmaken van horoscopen.

Een klein deel van het archief valt te kenschetsen als administratieve documenten. Enerzijds betreft het correspondentie met geestverwanten en deelnemers aan wijdingsdiensten en séances. Anderzijds zijn er stukken met betrekking tot Harmonia, de Nederlandse Unie van Spiritualisten, de Commissie tot Organisatie van Mediamieke Voorlezingen, Causerieën en Wijdingsbijeenkomsten (voorloper van Sit Lux) en vooral Sit Lux zelf.

Een laatste deel bestaat uit religieuze liederenbundels voor wijdingsdiensten en documentatie over occulte onderwerpen, zoals krantenknipsels en tijdschriften van andere spiritistische gezelschappen. Hiertoe behoort ook een serie in boekvorm uitgegeven toespraken van de Indiase “spiritueel leraar” J. Krishnamurti (1895-1986), die in de jaren twintig van de twintigste eeuw regelmatig lezingen hield voor de Theosofische Vereniging in Nederland.

Dates

  • 1906-1959

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

De collectie is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam. Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Abraham Arnold van Veelo (Leiden 1880 - Amsterdam 1959) was zoon van een gereformeerd predikant. Van Veelo was werkzaam bij de Rijksverzekeringsbank in Amsterdam. Hij was aanvankelijk actief als onafhankelijk practiserend medium bij spiritische séances en opmaker van horoscopen. Later hield hij regelmatig lezingen voor de nog steeds bestaande Nederlandse Vereniging van Spiritualisten “Harmonia”, waar hij vermoedelijk ook lid van was. In 1931 richtte hij het Religieus Spiritisch Gezelschap “Sit Lux” op. De naam “Sit Lux” (Er zij licht) verwijst naar het bijbelse scheppingsverhaal en wordt als motto vooral geassocieerd met de vrijmetselarij. “Sit Lux” sloot zich omstreeks 1954 aan bij de Nederlandse Unie van Spiritualisten.

Van Veelo maakte in veel van zijn geschriften een principieel onderscheid tussen spiritisme en spiritualisme. Zo definieerde hij het spiritisme als “technische beoefening” en spiritualisme als “religieus technische beoefening” van mediums, ofwel: “Spiritualisme = religieus gezind spiritisme”. Uit zijn archief blijkt evenwel dat de spiritische praktijk niet los is te zien van het veeleer religieus geïnspireerde spiritualisme, aangezien de zogenoemde wijdingsdiensten, samenkomsten die veel weg hadden van kerkdiensten volgens een vaste liturgie, vaak gevolgd werden door séancebijeenkomsten.

Extent

ca. 2 meter

Abstract in Dutch

Het archief bestaat uit de spiritistische en spiritualistische geschriften van Abraham Arnold van Veelo (1880-1959), medium en voorganger van het Religieus Spiritisch Gezelschap “Sit Lux”.

Abstract in English

The archive consists of the spiritistic and spiritualistic writings of Abraham Arnold van Veelo (1880-1959), a medium and minister of the Religieus Spiritisch Gezelschap “Sit Lux” (religious and spiritistic society “Sit Lux”).

Arrangement

Blijkens een eerder gemaakte plaatsingslijst was bij de overdracht geen sprake van een duidelijke structuur. Daarom is bij het inventariseren gekozen voor een ordening gebaseerd op een interpretatie van de stukken.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Het archief is in 1959 door Aimable Jean Baptiste Leonard Radix (1888-1969) geschonken aan de Universiteitsbibliotheek. Radix was voormalig voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging voor Hulp aan Zieken van Geest en oprichter van de Universeele Partij.

Accruals

Het archief is volledig overgedragen.

Related Materials

Het verenigingsarchief van Harmonia bevindt zich in Het Utrechts Archief en is aldaar ontsloten en beschreven.

Separated Materials

De publicaties van J. Krishnamurti zijn op te vragen via de online catalogus.

Processing Information

In 2018 is van het archief een inventaris gemaakt.

Title
Inventaris van het archief van A.A. van Veelo (1906-1959)
Author
R.F.A. Kuijpers
Date
2018
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland