Skip to main content

Archief van Maurits Nanning van Loon

 Fonds
Identifier: UBA551

Scope and Contents

Alle bestanddelen van de archeologische activiteiten van Maurits Nanning van Loon zijn in het Allard Pierson samengebracht. Het eerste deel van het archief, afkomstig uit Museum Van Loon, was niet tot weinig gestructureerd. Onder het materiaal was vooral papier voortkomend uit het veldwerk en hoogleraarschap van Maurits van Loon, maar bevatte ook dia’s, foto’s en films, deels in de privésfeer. Het tweede deel van het archief, afkomstig van de Universiteit Leiden, betrof opgravingsmateriaal en correspondentie. Het derde deel, afkomstig van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, betrof documentatiemateriaal van een aantal opgravingen. Dit archief werd redelijk netjes aangetroffen, in multomappen met opschrift.

Dates

  • 1935-2001

Creator

Language of Materials

Nederlands en Engels

Conditions Governing Access

De collectie is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam. Het materiaal in deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Maurits Nanning van Loon werd op 22 september 1923 in Amsterdam geboren als zoon van bankier jhr. Hendrik Maurits van Loon (1886-1949) en Catherine Adeline van Welderen barones Rengers (1891-1985). Hij trouwde in 1964 met Ghislaine Jeanne Marie de Vallois (1923-1988) en samen kregen zij een dochter, Philippa. De tweede echtgenote van Maurits was de juriste Martine Labouchere, met wie hij in 1991 trouwde. Op 12 oktober 2006 overleed hij ten gevolge van een val in zijn huis in Frankrijk. Daarmee stierf het adellijke geslacht Van Loon in mannelijke lijn uit.

Maurits van Loon studeerde van 1941 tot 1948 rechten aan de Universiteit Utrecht. In 1951 ging hij naar het 'klasje' van de Diplomatieke Dienst en werd vervolgens als diplomaat uitgezonden naar Dublin, São Paulo, Montevideo en La Paz. In 1958 verliet hij de Diplomatieke Dienst om archeologie te gaan studeren aan de Columbia University in New York. Hij specialiseerde zich in het Midden-Oosten, ging op onderzoek naar Oost-Turkije (Urartu) en West-Iran (Hasanlu) en promoveerde in 1964 in New York op het proefschrift Urartian art. Its distinctive traits in the light of new excavations.

Vanaf 1964 werkte hij bij het Oriental Institute in Chicago en vanaf 1967 was hij door middel van leer- en onderwijsopdrachten verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, vanaf 1973 als hoogleraar ‘Prehistorie en archeologie van West-Azië’ en na zijn pensioen van 1988 tot 1993 als privaatdocent.

Na zijn promotie ging Maurits van Loon in 1964 naar Syrië, waar de regering van plan was een dam te gaan bouwen in de rivier de Eufraat. In opdracht van UNESCO registreerde hij archeologische vindplaatsen, voordat ze onder water zouden komen te staan. Hij deed onder meer opgravingen in het prehistorische Mureybet en het vierduizend jaar oude Selenkahiye. Vanwege het uitbreken van de Zesdaagse Oorlog deed Van Loon tussen 1968 en 1970 opgravingen in het Turkse Korucutepe, waar ook een dam in de Eufraat gepland was. In 1971 kon hij weer terug naar Selenkahiye, totdat het daar in 1975 definitief onder water kwam te staan.

Vervolgens gaf hij leiding aan onderzoeken in Tell Bouqras, Tell Hammam et-Turkman, Tell Ga’bi en Tell al-Raq’i. Maurits van Loon was in 1960 ook de oprichter van de Stichting Van Loon, met het doel het familie-erfgoed voor toekomstige generaties te behouden. Daaruit is ook het Museum Van Loon voortgekomen.

Extent

ca. 12 meter

Abstract

Het archief van Maurits Nanning van Loon bevat het materiaal dat te maken heeft met zijn archeologische activiteiten. Het bestaat vooral uit papieren materiaal voortkomend uit veldwerk en zijn hoogleraarschap, zoals correspondentie en documentatiemateriaal van een aantal opgravingen. Verder bevat het archief dia’s, foto’s, films en opgravingsmateriaal.

Abstract in English

The archive of Maurits Nanning van Loon contains material related to his archaeological activities. It consists mainly of paper material derived from fieldwork and his professorship, such as correspondence and documentation of a number of excavations. Furthermore, the archive contains slides, photos, movies and excavation material.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Het eerste deel van het archief is afkomstig uit het Museum Van Loon te Amsterdam. Het museum was bezig met een opruiming, toen ze veertien verhuisdozen tegenkwamen met daarin het werk van Maurits van Loon.

Het tweede deel van het archief is afkomstig van de Universiteit Leiden. Het betreft een paar dozen met opgravingsmateriaal en correspondentie. Met instemming van de Faculteit Archeologie in Leiden, het Allard Pierson in Amsterdam en de Universiteit Amsterdam is dit deel van het archief verplaatst naar Amsterdam voor een volledig bijeengebracht geheel.

Het derde deel van het archief, naar schatting tien dozen, is afkomstig uit een kast in de kelder van het P.C. Hoofthuis van de Universiteit van Amsterdam (Spuistraat 134). Ook dit deel is later naar het Allard Pierson gebracht om onderzocht te worden en toegevoegd aan het al in het Allard Pierson aanwezige materiaal.

Appraisal

Persoonlijke spullen van Maurits van Loon zijn teruggegaan naar het Museum Van Loon. Documenten die minder goed passen in een archief, zoals boeken, tijdschriften en kopieën van artikelen, zijn afgezonderd van het archiefmateriaal en krijgen een alternatieve bestemming.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Separated Materials

De collectie van Museum Van Loon te Amsterdam.

Bibliography

  • Fred Dijs. ‘Een dag uit het leven van Maurits Nanning van Loon of een eeuw archeologie van West-Azië’. (Internet: http://www.dijs.biz/int16.html, geraadpleegd op 14-09-2017). Interview in: Scarabee.
  • Maurits van Loon (Wikipedia) . Internet: geraadpleegd op 14-09-2017
  • 'Prof. dr. mr. M.N. van Loon, 1923 - 2006'. In: Album Academicum van de Universiteit van Amsterdam.

Processing Information

Alle dozen zijn naar het Allard Pierson gebracht en zijn onder toezicht van twee archivarissen vanuit de afdeling DIV, een hoogleraar uit Leiden en twee conservatoren van het Allard Pierson door drie stagiaires uitgezocht en geïnventariseerd. De verschillende herkomsten zijn bij het beschrijven en identificeren van het materiaal aangeduid met de afkortingen PC (P.C. Hoofthuis) en LD (Leiden). De rest van het materiaal is afkomstig uit het Museum Van Loon.

Het aangetroffen materiaal lag grotendeels erg door elkaar en moest eerst worden uitgezocht. Het materiaal is eerst gesorteerd op thema. Naast het uitzoeken van de documenten is er een korte levensgeschiedenis van Maurits van Loon samengesteld, gebaseerd op informatie uit het lerarenarchief van Amsterdam, het Album Academicum van de UvA, het archief zelf en uit bijbehorende literatuur. Er is overleg geweest met de familie en andere betrokkenen van Museum Van Loon om aanvullende informatie te verkrijgen.

Title
Inventaris van het archief van Maurits Nanning van Loon, 1935-2001
Author
Emma Binnendijk
Date
2017
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland