Skip to main content

Archief van Stichting Speurwerk betreffende het Boek

 Fonds
Identifier: UBA246

Scope and Contents

Het archief bestaat voor het grootste deel uit correspondentie en vergaderstukken van de commissies en werkgroepen die zich met de verschillende onderzoeken bezighielden.

Stukken over de uitvoering van de enquêtes en realisering van de rapporten van het NIPO en andere onderzoeksbureaus die aan de basis staan van de uiteindelijke Speurwerk-rapporten zijn ondergebracht bij de betreffende dossiers in het archief.

Een derde deel van het archief bestaat uit de rapporten van Speurwerk zelf, en rapporten van andere onderzoekbureaus die niet systematisch te herleiden zijn tot rapporten van Speurwerk of die behoord hebben tot het documentatiecentrum. Deze zijn beschreven in een afzonderlijke rubriek.

Dates

  • 1959-2002
  • Majority of material found within 1960-1990

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Duits, Frans en Engels

Conditions Governing Access

De collectie is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Stichting Speurwerk betreffende het Boek (SSB) is in 1960 door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels opgericht als onafhankelijke instelling voor marktonderzoek. In opdracht van belangenorganisaties uit het boekenvak en daarbuiten voerde de stichting onderzoeken uit over het hele spectrum van de boekenbranche. Hiervoor besteedde ze het verzamelen van onderzoekgegevens, het uitvoeren van de enquêtes, meestal uit aan gespecialiseerde instellingen zoals onderzoeksbureau NIPO. De resultaten en analyse van die resultaten publiceerde de stichting in eigen rapporten of in gemeenschappelijke uitgaven met de opdrachtgevers.

Stichting Speurwerk richtte zich in hoofdzaak op de volgende typen onderzoek: consumentenonderzoeken, waarbij de nadruk lag op onderzoeken voor de Speurwerk Boeken Omnibus (SBO) en het koop- en leesgedrag van de Nederlander, boekenbrancheonderzoeken zoals het belangwekkende Structuuronderzoek Boeken (SOB), dat vooral een standaardisatie van het hele boekbedrijf beoogde, en bedrijfsvergelijkende onderzoeken (BVO), waaronder statistisch onderzoek uitgevoerd in opdracht van bedrijven uit de boekhandel-, uitgeverij- en distributiesector.

Daarnaast verrichtte de stichting onderzoek naar de Nederlandse en Vlaamse boekenmarkt in opdracht van de Nederlandse Taalunie en leverde ze bijdragen aan publicaties over het boekenvak, met name het Boekenvakboek, de Nederlandse Mediagids en de Gids voor de Informatiesector.

Ten slotte beschikte Speurwerk ook over een eigen documentatie- en voorlichtingscentrum (FIC/FEI), dat was voortgekomen uit de bibliotheek van de Frederik Muller Academie. Na de opheffing van Speurwerk in 2010 werden de onderzoeken in opdracht van de KVB en de Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB) overgenomen door marktonderzoekbureau GfK.

Extent

16,5 meter

Abstract in Dutch

Stichting Speurwerk betreffende het Boek (SSB) was een door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels opgerichte instelling die onderzoek verrichtte naar de diverse aspecten van de boekenmarkt, zowel op het gebied van het consumentengedrag als de positie van de verschillende brancheorganisaties (uitgeverij, boekhandel, distributie).

Abstract in English

Stichting Speurwerk betreffende het Boek (SSB) was an agency set up by the Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (association for the promotion of booksellers’ interests) to research various aspects of the book market regarding consumer behaviour as well as the position of the several trade organisations (publishing, bookselling, distribution).

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Speurwerk Boeken Omnibus (SBO) en Structuuronderzoek Boeken (SOB) zijn opvraagbaar via de online catalogus.

Immediate Source of Acquisition

Na de opheffing van de Stichting Speurwerk betreffende het Boek in 2010 is het archief verworven als onderdeel van het bruikleen van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak.

Appraisal

Enquêteformulieren, doubletten van circulaires en kopij van Speurwerk voor rapporten en andere publicaties zijn uit het archief verwijderd. Rapporten die zijn opgenomen in de catalogus, met uitzondering van de studies voor het Structuuronderzoek Boeken (SOB), zijn gedeselecteerd.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

De collectie maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak.

Processing Information

In 2019 is het archief middels een inventaris ontsloten.

Title
Inventaris van het archief van Stichting Speurwerk betreffende het Boek (1959-2002)
Author
R.F.A. Kuijpers
Date
2019
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland