Skip to main content

Collectie dr. David Ezechiël Cohen

 Collection
Identifier: UBA275

Scope and Contents

De collectie dr. D.E. Cohen bestaat in de eerste plaats uit een typoscript (in boekvorm) van de hand van Cohen waarin de geschiedenis van zijn familie vanaf ongeveer 1650 tot begin 1900 is beschreven. Dit handschrift, dat ook wel het Cohen's Boek wordt genoemd, is onder een aparte signatuur, Hs. Ros. 778, in de collectie van de Bibliotheca Rosenthaliana opgenomen.

Ook bevat de collectie het oorspronkelijke manuscript van het Cohen's Boek en het manuscript Kinderjaren dat ook door D.E. Cohen werd geschreven. Het restant van de collectie omvat stambomen, aktes uit de 18e en 19e eeuw, aantekeningen (waaronder een onderzoek naar amuletten), kopieën, het ontwerp voor een familiezegel en correspondentie met betrekking tot genealogisch onderzoek. Tot slot maken foto's (originelen en kopieën), paspoorten, een rijbewijs, kopieën van het trouwboekje, twee overdrukken van artikelen geschreven door dr. D.E. Cohen en twee schilderijen deel uit van de collectie.

Dates

  • 1727-2009

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Engels en Hebreeuws

Conditions Governing Access

De collectie is beperkt toegankelijk voor onderzoek: voor raadpleging is toestemming vereist van de collectiebeheerder.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

David Ezechiël Cohen werd op 1 augustus 1882 in Arnhem geboren als zoon van Ezechiël Godert Cohen en Ester Abraham Cohen. Zijn vader was uitgever en boekverkoper en had samen met zijn broer Martijn de firma 'Gebr. E. & M. Cohen' in Arnhem en Nijmegen. David Cohen behaalde in 1903 zijn gymnasiumdiploma en schreef zich vervolgens in bij de Universiteit van Amsterdam voor de studie medicijnen. Op 8 februari 1913 legde Cohen zijn artsexamen af en promoveerde in datzelfde jaar op het proefschrift Over de topographie van het in atrophische oogen gevormde been. Na dit proefschrift specialiseerde Cohen zich in huid- en geslachtsziekten en opende twee praktijken in Amsterdam, een aan de Keizersgracht en een aan de Pretoriusstraat.

In 1921 trouwde Cohen met de lerares geschiedenis Sophia Louisa de Sterke. Samen kregen ze twee zoons. In 1923 werd Ezechiël Godert David geboren en het jaar daarop Carel Lodewijk David.

Naast zijn werk als arts schreef Cohen artikelen over joodse artsen en apothekers en over geneeskunde in Nederland. Deze artikelen werden in diverse Nederlandse medische tijdschriften gepubliceerd. Ook gaf Cohen graag lezingen. Gedurende 25 jaar deed Cohen genealogisch onderzoek naar zijn familie. Hiervoor gebruikte hij onder andere archivalia van zijn grootvader van vaderskant, archiefstukken uit de gemeentelijke archieven van Amsterdam, Amersfoort, Arnhem en Nijmegen en archivalia van de familie Cohen Stuart. Het onderzoek resulteerde in een monumentale familiekroniek voorzien van foto's die hij op zijn vijftigste verjaardag aan zijn vrouw en kinderen schonk. Ook zette Cohen zich in voor het belang van de joodse cultuur. Zo organiseerde hij in 1926 bij het Amsterdams Historisch Museum een tentoonstelling over joodse artsen en besnijders en was hij van 1933 tot 1940 penningmeester van het Comité voor Joodse Vluchtelingen. Hij was medeoprichter en eerste voorzitter van de stichting het Joods Historisch Museum die in 1932 werd opgericht.

Vol ongeloof over de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog kon David Cohen in 1942 met veel moeite overtuigd worden om samen met zijn vrouw Sophia onder te duiken. Het jaar erop werden zij echter verraden en via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. Bij aankomst in het concentratiekamp omstreeks 9 september 1943 zijn David en Sophia vermoord.

Extent

0.7 meter

Abstract in Dutch

De in Arnhem geboren David Ezechiël Cohen (1882-1943) volgde na het gymnasium een studie medicijnen aan de Universiteit van Amsterdam. In 1913 legde hij zijn artsexamen af en promoveerde op een proefschrift over oogheelkunde. Uiteindelijk specialiseerde Cohen zich in huid- en geslachtsziekten en opende hij twee praktijken in Amsterdam. Naast zijn werk als arts deed Cohen gedurende 25 jaar genealogisch onderzoek naar zijn familie. Hiervoor gebruikte hij onder andere archivalia van zijn grootvader van vaderskant, archiefstukken uit de gemeentelijke archieven van Amsterdam, Amersfoort, Arnhem en Nijmegen en archivalia van de familie Cohen Stuart. Het onderzoek resulteerde in een familiekroniek, die ook wel het Cohen's Boek wordt genoemd. De collectie dr. D.E. Cohen bestaat naast deze kroniek uit oorspronkelijke manuscripten van de hand van D.E. Cohen, stambomen, aktes, aantekeningen, kopieën en correspondentie met betrekking tot het genealogisch onderzoek. Ten slotte maken foto's (originelen en kopieën), paspoorten, een rijbewijs, kopieën van het trouwboekje en twee schilderijen deel uit van de collectie.

Abstract in English

David Ezechiël Cohen (1882-1943) was born in Arnhem and after completing his pre-university education he studied medicine at the University of Amsterdam. In 1913 he sat his finals and obtained his doctorate with a thesis on ophthalmology. Cohen went on to specialise in skin diseases and sexually transmitted diseases and opened two practices in Amsterdam. Besides his work as a doctor, Cohen spent 25 years carrying out genealogical research into his family, using the archives of his paternal grandfather, records from the municipal archives of Amsterdam, Amersfoort, Arnhem and Nijmegen, and the archives of the Cohen Stuart family. His research led to a family chronicle which also became known as Cohen's Book. Besides this chronicle, Dr Cohen's collection consists of original manuscripts written by him, family trees, legal documents, notes, copies and correspondence related to his genealogical research. The collection also contains photographs (originals and copies), passports, a driving licence, copies of his marriage certificate and two paintings.

Arrangement

De ordening van de collectie is in bewerking.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Handschriftencatalogus Bibliotheca Rosenthaliana (Hs. Ros. 778).

Custodial History

Het Cohen's Boek is gedurende de Tweede Wereldoorlog bewaard door Cohens notaris, Warmelink en Voskuil, die kantoor hield aan de Keizersgracht. Na de Tweede Wereldoorlog heeft zijn zoon E.G.D. Cohen het Cohen's Boek bij de notaris opgehaald.

Immediate Source of Acquisition

In 1954 is de collectie als bruikleen aangeboden aan de Bibliotheca Rosenthaliana door E.G.D. Cohen en sindsdien vrijwel onafgebroken in de bibliotheek bewaard. In 2010 is de collectie door de twee zonen van D.E. Cohen; E.G.D. Cohen (1923-2017) en C.L.D. de Sterke (1924-2020) en door diens kleindochter A.M. (Andrea) Cohen (1959-) aan de Bijzondere Collecties geschonken.

Appraisal

De collectie vormt een unieke documentatie van een Nederlands-joodse familie in de 19e en 20e eeuw.

Accruals

De collectie wordt nog steeds aangevuld.

Related Materials

De collectie van dr. D.E. Cohen maakt deel uit van de Bibliotheca Rosenthaliana .

Separated Materials

Het Joods Historisch Museum heeft in zijn collectie een dossier en een inschrijfboek van dr. D.E. Cohen uit de tijd dat hij huidarts was in de Joodse Polikliniek aan de Pretoriusstraat in Amsterdam.

Bibliography

  • D.E. Cohen. Geschiedenis van de familie Cohen. Amsterdam, 1932.
  • Frits Hoogewoud. Een aanwinst op genealogisch gebied voor de Bibliotheca Rosenthaliana. In: Studia Rosenthaliana 24 (1990), p. 211-212.
  • Lies Poesiat. Cohen, David Ezechiël. In: Joden in Nederland in de twintigste eeuw. Een biografisch woordenboek. Utrecht, 2007, p. 45.
  • Hajo Brugmans e.a. Cohen, Dr. David Ezechiël. In: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk. Amsterdam, 1938, p. 309.
  • Joods Biografisch Woordenboek (geraadpleegd op 01-03-2011).
  • Gebr. E. & M. Cohen, van leesbibliotheek tot uitgeversbedrijf, 1824-1951 (geraadpleegd op 14-03-2011).

General

De collectie kan online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

De inventaris is in bewerking.

Deze collectiebeschrijving is tot stand gekomen in het kader van het project Online inventarissen van Nederlands-Joodse archiefcollecties. Het project is uitgevoerd in samenwerking met het Menasseh ben Israel Instituut voor joodse studies. In het kader van dit project is de collectie in 2011 passief geconserveerd.

Title
Inventaris van de collectie dr. David Ezechiël Cohen (1727-2009)
Author
R. Boertjens en C.T. Fruchaud
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
Eerste versie 2010, tweede versie 2011

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland