Skip to main content

Collectie J.W.F. Werumeus Buning

 Collection
Identifier: UBA74

Scope and Contents

Deze collectie J.W.F. Werumeus Buning bevat een aantal manuscripten en typoscripten van zijn werk, correspondentie, foto's en negatieven, boekpublicaties en los drukwerk. De manuscripten en typoscripten behelzen voornamelijk gedichten en verder enkele prozawerken en vertalingen. De correspondentie betreft in hoofdzaak brieven van Werumeus Buning aan zijn vriendin Miep van 't Hoff-Kools en stamt uit de periode 1931-1945. Verder zijn er enige brieven aan Werumeus Buning en aan Miep van 't Hoff en van en aan haar dochter Inez Schopman-van 't Hoff aanwezig.

Veel van de foto's tonen Werumeus Buning in verschillende fases van zijn leven, maar vooral op oudere leeftijd. Vermoedelijk zijn sommige van deze foto's gemaakt door Inez Schopman-van 't Hoff. De overige foto's en negatieven hebben veelal podiumkunstenaars en optredens als onderwerp (met name van Spaanse dans).

De boekpublicaties bestaan deels uit dichtbundels en prozawerken van de hand van Werumeus Buning. Daarnaast zijn er door Werumeus gepubliceerde culinaire boeken en boekjes en vertalingen aanwezig, alsmede verzamelbundels waaraan hij bijgedragen heeft. Vrijwel al deze boeken zijn voorzien van een opdracht aan Miep van 't Hoff-Kools. Aanwezig zijn ook enkele door Werumeus Buning aan haar geschonken en van een inscriptie voorziene publicaties van anderen.

Tot deze collectie behoren voorts personalia en efemera als reisherinneringen, notitieboekjes, handgemaakte menukaarten en krantenknipsels over Werumeus Buning.

Dates

  • 1894-ca. 1969
  • Majority of material found within 1930-1945

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Johan Willem Frederik Werumeus Buning werd in 1891 te Velp geboren als zoon van de bankmedewerker Jan Jacobus Buning en Rica Catharina Christina Avelingh. Van december 1915 tot november 1944 was hij als vaste medewerker in dienst van De Telegraaf. In 1916 werd zijn eerste gedicht in De Gids geplaatst. 'Jobs' (zoals Werumeus Buning genoemd werd) en Adriaan Roland Holst (redacteur van De Gids) waren bevriend. Hij schreef 'romantische poëzie in eenvoudige bewoordingen, vol heimwee naar de droom en de jeugd'. De gedichtenbundel 'In Memoriam' (1921) wordt zijn beste publicatie genoemd. De eenvoud maakte zijn gedichten vrij algemeen toegankelijk. Beroemd in Nederland werd hij met name met 'Mária Lécina, een lied in honderd verzen' (1932). In zijn vele prozawerken schreef hij 'met vaart en vaardigheid en dikwijls zeer treffend' over de dans, het toneel, reizen, zwerftochten, de wijn en bovenal recepten. Hij was ook een actief vertaler, vooral uit het Spaans. In juli 1920 trouwde hij Gerritdiena Johanna Ensink. Zij gingen in Blaricum wonen, waar hun enige kind, Jan Jacobus Werumeus Buning, geboren werd. De kennismaking met Miep van 't Hoff-Kools, met wie hij een verhouding begon, leidde in 1931 tot een scheiding van tafel en bed van zijn echtgenote en zijn vertrek naar Amsterdam. Van 1930 tot 1932 was Werumeus Buning gedelegeerd commissaris van de Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsch Tooneel'. Hij werkte van 1934 tot en met 1952 als redacteur van De Gids. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wilde hij zijn baan bij De Telegraaf niet opgeven en schreef hij zich in bij de Kultuurkamer. Na 1943 zou hij evenwel contact gehad hebben met het georganiseerde verzet. In april 1945 overleed Miep van 't Hoff-Kools. In augustus van dat jaar kreeg hij een publicatieverbod voor twee jaar. Een verzoekschrift van dertig kunstenaars zorgde ervoor dat het vonnis in 1946 werd gehalveerd. Het vonnis en de berichtgeving rond het proces hebben Werumeus Buning diep gekwetst. Vanaf 1948 tot aan zijn dood in Amsterdam was hij medewerker (en enige tijd redactielid) van Elseviers Weekblad. Werumeus Buning overleed in 1958 te Amsterdam. A. Roland Holst herdacht hem als volgt: 'Een dichter, manbaar tot in zijn gebreken, / wachtte, miskend, norsch en vergeefsch, ons teeken / van eerherstel. Voor hem zijn wij te laat; / niet voor zijn taal, al ligt hij zelf bezweken.'

Extent

2.5 meter

Abstract in Dutch

De collectie bestaat uit stukken afkomstig van of met betrekking tot de dichter, schrijver, journalist en vertaler Johan Willem Frederik Werumeus Buning (1891-1958). De stukken stammen met name uit zijn Amsterdamse jaren en zijn door hem geschonken aan, dan wel verzameld door, zijn vriendin Miep (Jacomina Jacoba Berendina) van 't Hoff-Kools (1893-1945). Het betreft manuscripten, typoscripten en publicaties van literair werk, artikelen en kookboeken. De collectie bevat verder correspondentie, foto's en opdrachtexemplaren van publicaties. Met latere aanvullingen.

Abstract in English

This collection contains material by or about the poet, author, journalist and translator Johan Willem Frederik Werumeus Buning (1891-1958). Most of the material dates from the period he lived in Amsterdam and was given to or collected by his girl-friend, Miep van 't Hoff-Kools. The collection consists of manuscripts, typescripts, literary publications, articles and cookery books. Besides this, there is correspondence, there are photographs and there are copies of dedicated publications. Since the donation of the collection to the Special Collections in 2005, material has been added to the collection.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

A. Santema en A. van Mulekom. Standlijst op de collectie J.W.F. Werumeus Buning 1894-ca. 1969. Amsterdam, 2006. [Ongepubliceerd]

Custodial History

Een groot deel van de collectie is tijdens het leven van Werumeus Buning gevormd door Miep van 't Hoff-Kools. Na haar dood in 1945 ging de collectie over op haar dochter Inez Schopman-van 't Hoff, die de collectie aanvulde met opdrachtexemplaren van Werumeus Buning aan haar moeder.

Immediate Source of Acquisition

De collectie is in 2005 geschonken door mevrouw F.M.F. Schopman, dochter van Inez Schopman van 't Hoff.

Appraisal

De collectie biedt primair inzicht in het persoonlijke leven van Werumeus Buning in de jaren dat hij in Amsterdam woonde. Daarnaast geeft de collectie een inkijkje in het literaire leven in Nederland van de eerste helft van de twintigste eeuw.

Accruals

De collectie is compleet overgedragen, aanvullingen zijn niet te verwachten.

Separated Materials

De literaire nalatenschap van Werumeus Buning waarover zijn weduwe G.J. Werumeus Buning-Ensink beschikte, werd door haar overgedragen aan het Letterkundig Museum te Den Haag. De door Werumeus Buning gevormde bibliotheek op het gebied van de gastronomie werd in 1960 gelegateerd aan de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

Bibliography

  • P. Hijmans. Johan Willem Frederik Werumeus Buning, 4 mei 1891 - 16 nov. 1958. Aantekeningen over werk en leven, met brieven en documenten [Proefschrift Leiden]. Groningen, 1969.
  • P.E. van der Heijden-Rogier. Buning, Johan Willem Frederik (1891-1958). In: Biografisch woordenboek van Nederland, onder eindred. van J. Charité en A.J.C.M. Gabriëls. 's-Gravenhage, 1994. Dl. 4, p. 73-75.

General

De gehele collectie kan worden aangevraagd bij de balie van de Onderzoekzaal.

Processing Information

De collectie is in 2005-2006 geordend en geïnventariseerd. Het materiaal is geordend op documenttype: manuscripten en typoscripten, correspondentie, drukwerk, fotografisch materiaal, publicaties. De manuscripten en typoscripten zijn ingedeeld naar genre: proza, poëzie, vertalingen en overig.

Title
Inventaris van de collectie J.W.F. Werumeus Buning (1894-ca. 1969)
Author
A. van Mulekom
Date
2008
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland