Skip to main content

Archief van het Amsterdamsch Boekverkoopers Collegie

 Fonds
Identifier: UBA14

Scope and Contents

Het archief bevat reglementen (1833, 1842, 1850), notulenboeken (1855-1872), ledenlijsten (1793-1875), circulaires, gelegenheidsgedichten en daarnaast een vrij complete financiële administratie. Deze betreft de staat van ontvangst en uitgaven 1837, 1838, 1840-1872, en de onderlinge transacties op de tweewekelijkse vergaderingen (rekeningboek oude boeken 1806-1855, rekeningboek nieuwe boeken 1819-1858).

Dates

  • 1793-1872
  • Majority of material found within 1806-1872

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Het Amsterdamsch Boekverkopers Collegie, ook wel Boekverkoopers Collegie te Amsterdam genoemd, werd in 1793 opgericht. De leden waren (veelal) vooraanstaande plaatselijke boekhandelaren, maar ook handelaren uit andere steden konden lid worden. Elk lid verplichtte zich om op tweewekelijkse bijeenkomsten – in de zomer eens in de vier weken – zijn uitgaven en herdrukken aan te bieden aan de andere leden vóór deze op de markt kwamen. En dit tegen een korting van 20 procent op de winkelprijs. Ook verhandelde men onderling prenten, oude boeken en papier. Verder kocht men voor gezamenlijke rekening op veilingen; deze aankopen werden later opnieuw geveild onder de leden die aan de veiling hadden deelgenomen. Vanaf 1837 maakte het Amsterdamsch Boekverkopers Collegie gedurende een aantal jaren voor het particuliere publiek een maandelijkse lijst van nieuw uitgekomen boeken.

Het ledental wisselde. Het was het hoogst in 1829 (37) en in 1872, het jaar waarin de vereniging werd opgeheven, het laagst (23). Dit komt neer op respectievelijk 33 en 12 procent van het totale aantal boekverkopers in Amsterdam. Onder de leden treft men bekende namen aan als H. Brandt, C.L. Brinkman, Gerrit van Heteren, J.C. van Kesteren, J. Radink en R.W.P. de Vries.

Extent

ca. 70 items

Abstract in Dutch

Het Amsterdamsch Boekverkoopers Collegie was een samenwerkingsverband van (veelal) vooraanstaande boekverkopers. Het doel van het collegie was drieledig: de gemeenschappelijke inkoop van antiquarische werken, de gezamenlijke handel in papier en antiquarische boeken, en de onderlinge distributie van nieuwe uitgaven. Het ledental schommelde rond de dertig. Het archief bevat reglementen, notulen, ledenlijsten, circulaires, financiële administratie en gelegenheidsgedichten, en maakt zo onderzoek mogelijk naar de handelspraktijken in de boekhandel in de achttiende en negentiende eeuw.

Abstract in English

The 'Amsterdamsch Boekverkoopers Collegie', an association of Amsterdam's booksellers, was a cooperative organization of – mostly leading – booksellers. Its three main objectives were the joint buying of antiquarian works, the joint purchase of paper and antiquarian books, and the distribution of new editions among themselves. The number of members fluctuated at around thirty. The archive contains rules and regulations, minutes, membership lists, circulars, finances and occasional poems. The archive is a good source for the research of book trade in the eighteenth and nineteenth centuries.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. E. Dronckers. Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de belangen des Boekhandels te Amsterdam, dl. II. Den Haag, 1926.
  2. Plaatsingslijst beschikbaar op de Onderzoekzaal.

Immediate Source of Acquisition

Op onbekende datum werd het archief verworven door de Bibliotheek van het Boekenvak. Mogelijkerwijs is het al snel na de opheffing in 1872 overgedragen aan het voormalige lid R.W.P. de Vries, van 1879 tot 1912 bibliothecaris van deze bibliotheek.

Appraisal

Het archief geeft inzicht in een interessante negentiende-eeuwse boekhandelspraktijk en de rol die enige vooraanstaande boekhandelaren daarin speelden.

Accruals

Het archief is afgesloten; aanvullingen zijn niet te verwachten.

Related Materials

Dit archief maakt deel uit van de Bibliotheek van het Boekenvak .

General

Materiaal uit dit archief kan worden aangevraagd bij de balie van de Onderzoekzaal. Vermeld dient te worden: Collectie UBA2, gevolgd door het plaatsnummer.

Processing Information

Het archief is in 1997 geheel geordend, waarna een plaatsingslijst is gemaakt.

Title
Beschrijving van het archief van het Amsterdamsch Boekverkoopers Collegie (1793-1872)
Author
N.H. Kool
Date
2006
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland