Skip to main content

Collectie catalogi van veilingen van drukkerij-inboedels

 Collection
Identifier: UBA578

Scope and Contents

De collectie bestaat uit de vrijwel steeds gedrukte catalogi van veilingen van de inboedels van grafische bedrijven, in de meeste gevallen drukkerijen. Meestal werd de gehele inboedel van één bepaalde drukkerij geveild; soms is het aanbod door de veilinghouder uit verschillende (niet nader aangeduide) bronnen bijeengebracht. Aangeboden werden (loden) letters, letterkasten, vignetten, drukpersen en ander gereedschap in gebruik bij een drukkerij. In de meeste catalogi zijn afbeeldingen opgenomen van aangeboden letters en vignetten. Veel van de catalogi die door de Vereeniging verzameld zijn, zijn de handexemplaren van de veilinghouders. Daarin zijn de namen van kopers bijgeschreven alsmede de prijzen waarvoor de lots werden verkocht. In sommige catalogi zijn contemporaine bijlagen aangetroffen. Van een aantal catalogi is meer dan één exemplaar aanwezig.

Dates

  • ca. 1700-1941

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De Bibliotheek van het Boekenvak werd in 1845 opgericht als een vakbibliotheek voor leden van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels. Later werd het verzamelbeleid verbreed tot de documentatie van de geschiedenis van het Nederlandse boekbedrijf. In 1958 werd de complete bibliotheek in bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. De collectie omvat een uitgebreide vakbibliotheek op het gebied van het boekwezen (boekwetenschap, kopijrecht, typografie, grafische industrie, drukkerij, uitgeverij, boekhandel) en een grote verzameling bronnenmateriaal over de geschiedenis van het Nederlandse boek (boekproductie, boekhandel, boekwezen). Belangrijke onderdelen van de verzameling betreffen de archivalia van Nederlandse boekbedrijven, boekhandelscatalogi, letterproeven en bedrijfsarchieven. Ook van een aantal organisaties en instellingen op het gebied van het boekwezen worden archieven bewaard. De Bibliotheek van het Boekenvak is een van de meest omvangrijke en veelzijdige boekhistorische collecties ter wereld. Voor de geschiedenis van het Nederlandse boekbedrijf vanaf de zeventiende eeuw omvat de collectie essentiële bronnen en documentatie. In 2005 veranderde de organisatiestructuur van de KVB en werd de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak in het leven geroepen, die de eigendom van de bibliotheek van de KVB overnam. In december 1910 nam S.H. de Roos het initiatief tot de oprichting van de Typografische Bibliotheek bij de firma Tetterode. De bibliotheek kreeg een openbaar karakter en een belangrijke pr-functie. Firma's als de American Type Founders Company (Jersey City) en concurrent Joh. Enschedé en Zonen (Haarlem) bezaten inmiddels een dergelijke bibliotheek. De Typografische Bibliotheek, met een museale en een technische collectie, ging eind 1913 open en verzorgde ook tentoonstellingen. In 1971 stootte Tetterode de Typografische Bibliotheek af.

Extent

ca. 705 items

Abstract in Dutch

Collectie veilingcatalogi van inboedels van opgeheven drukkerijen, die voor het merendeel zijn verzameld door de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, in mindere mate door de Typografische Bibliotheek. De inboedels van de drukkerijen bestaan meestal uit loden letters, letterkasten, vignetten en drukpersen.

Abstract in English

A collection of auction catalogues of the inventories of printing houses that went out of business, most of which were collected by the Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (association for the promotion of booksellers’ interests) and to a lesser extent by the Typografische Bibliotheek (the Tetterode collection). The inventories of printing houses mainly consist of metal type, type cabinets, vignettes and printing presses.

Arrangement

De items zijn chronologisch geordend.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

De collectie van de Vereeniging is eerder beschreven in de gedrukte catalogus van de Bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, delen IV en VIII.

Custodial History

Voor zover deze veilingcatalogi zijn verzameld door de bibliotheek van de Vereeniging werden zij, net als de overige boekhandelscatalogi, vaak direct van de veilinghouders overgenomen.

Immediate Source of Acquisition

De Bibliotheek van de Vereeniging, de huidige Bibliotheek van het Boekenvak, werd in 1958 als bruikleen verworven door de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In 2006 bracht de Vereeniging de collectie onder in een aparte stichting, de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak.

In 1971 werd de Typografische Bibliotheek aangekocht.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

De collectie maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak , waarin ook een verzameling veilingcatalogi van papierveilingen is opgenomen. De Bijzondere Collecties beheren ook de voormalige Typografische Bibliotheek .

Bibliography

  • Catalogus der Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels te Amsterdam. Deel IV. 's-Gravenhage, 1934, p. 546-554 en Deel VIII. Amsterdam, 1979, p. 596.

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

De beide collecties zijn samengevoegd in één inventaris. De herkomst is af te leiden uit de signatuur.

Title
Inventaris van de collectie catalogi van veilingen van drukkerij-inboedels (ca. 1700-1941)
Author
M.S. Polak
Date
2016
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland