Skip to main content

Archief van de firma Ten Brink & De Vries

 Fonds
Identifier: UBA562

Scope and Contents

Het archief van Jan ten Brink en Jan de Vries bestaat uit een zakelijk en een persoonlijk gedeelte. In het zakelijk archief zitten onder meer contracten met auteurs en aanverwante stukken. Uitschieters in omvang zijn dossiers over de uitgave van een serie portretten van Betje Wolff en Aagje Deken in samenwerking met de firma's Loosjes en Immerzeel, kinder- en schoolboekjes zoals de Bijbel voor kinderen en andere titels van C. Schmid, Uren aan den godsdienst gewijd van H. Zschokke, de "kleine boekjes" van A.A. Holst, en bovenal een aanzienlijk aantal stukken betreffende publicatie van werken van J. Scheltema en J. Boelen, waaronder een uitvoerige correspondentie.

Ook bevat het archief een groot aantal originele prenten en drukproeven van gravures. Hierbij zijn tekeningen van H.P. Oosterhuis (1784-1854) voor onder andere de kinderboeken van C. Schmid, illustraties voor bewerkingen van Robinson Crusoë, titelvignetten met allegorische voorstellingen, portretten van bekende of minder bekende historische figuren etc. Bijzonder is een originele inkttekening van J. Kinker uit 1788 van de "Nieuwe kaart van den Hollandschen Helicon".

De financiële administratie is niet systematisch bijgehouden; alleen van de kasboeken is een aaneengesloten reeks aanwezig. De overige stukken geven vooral een beeld van de zakelijke relaties die Ten Brink onderhield met vakgenoten (uitgevers, boekhandelaren, auteurs, illustratoren, drukkers e.d.), waaronder intekenlijsten en kwitanties voor de opbrengsten van fondsveilingen en voor boeken die in commissie werden verkocht.

Het persoonlijk archief bevat gelegenheidsteksten (waaronder een gedicht over Napoleon en een Op de bedestonden over de strijd tussen Orangisten en Patriotten): verjaardagsgedichten van en op Ten Brink, nieuwjaarswensen en een "jubileumschrift" samengesteld ter ere van het huwelijk van Jan ten Brink met Cornelia Halfman, die een belangrijke rol speelde bij het floreren van de winkel.

Daarnaast omvat het stukken die te maken hebben met publieke functies van Jan ten Brink, bijvoorbeeld voor de kerkeraad in Amsterdam. Verder zijn er zogeheten poorterbriefjes, stukken betreffende het lidmaatschap van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, een bewijs van burgerschap van de Bataafsche Republiek en het Diploma voor den Burger, de officiële burgerschapsverklaring uit 1798, en verschillende bewijzen van inkwartiering.

Dates

  • 1697-1900
  • Majority of material found within 1800-1880

Creator

Language of Materials

Nederlands en Frans

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Jan ten Brink Gerritzoon (Amsterdam 1757-1846) opende zijn boek- en kantoorwinkel in 1785. Met de publicatie van De godvreezende zeeman van N.S. van Leeuwaarden in 1788 vestigde hij zijn naam ook als uitgever. Daarnaast was hij uitgever van het tijdschrift de Post van den Helicon en is hij korte tijd veilinghouder geweest. Hij was politiek en maatschappelijk actief. Hij was patriot en verdediger van de Bataafse Republiek maar stond kritisch tegenover de inlijving bij Frankrijk. Ook was hij actief binnen de Hervormde kerkgemeenschap van Amsterdam en bekleedde hij allerlei maatschappelijke functies. Zijn neef Jan de Vries (1789-1859) werd in 1804 medewerker in de boekwinkel en in 1819 gingen zij een 'compagnieschap' aan in de Firma Ten Brink & De Vries. Ook was De Vries enige tijd voorzitter van het Amsterdamse Boekverkopersgilde. De firma gaf belangrijke tijdschriften uit waaronder Godgeleerde bijdragen, en bracht in samenwerking met de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen veel schoolboekjes uit. Na het overlijden van Ten Brink in 1846 nam Jan de Vries winkel en uitgeverij over en traden zijn zoons Jeremias (1825-1889) en Rubertus Jan de Vries (1821-1909) toe tot de firma, en in 1871 hun jongere broer Reinier Willem Petrus de Vries (1841-1919). R.W.P. de Vries was in 1859 als leerling bij boekhandelaar H.A. Tjeenk Willink in Arnhem begonnen om in 1862 in dienst te treden bij Ten Brink & De Vries, waar hij in 1871 firmant werd. In 1883 breidde hij zijn activiteiten uit als veilinghouder in een vennootschap met J.W. Schleyer en P. Kraay tot het houden van fondsveilingen onder de firma Schleyer, De Vries en Kraay. Tussen 1890-1903 was hij bestuurslid van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, de laatste drie jaar tevens als vicevoorzitter.

Extent

ca. 1,5 meter

Abstract in Dutch

Het archief van de firma Jan ten Brink Gzn en Jan de Vries (1785-1900) biedt inzicht in het functioneren van een klein maar vooraanstaand, negentiende-eeuws familiebedrijf in het boekenvak.

Abstract in English

The archive of the firm of Jan ten Brink Gzn and Jan de Vries (1785-1900) offers an impression of the daily functioning of a small but prominent nineteenth-century family book business.

Arrangement

Het archief is mogelijk op de volgende onderwerpen geordend geweest: het Compagnieschap, Eeuwfeest firma, Contract met J. Scheltema, Samenwerking met Loosjes en Immerzeel voor Wolff & Deken, Intekenlijsten voor boeken van C. Schmid en Verzamelde stukken van Ten Brink (jubileumschrift, brieven voor zijn vijfentachtigste verjaardag en overeenkomsten met de Koninklijke Staatsdrukkerij). In de huidige inventaris is het persoonlijk archief gescheiden van het bedrijfsarchief (uitgeverij en boekhandel).

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Catalogus der bibliotheek van de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels te Amsterdam, deel 10: Catalogus van de brieven geschreven vóór 1900 uit de collectie Prospectussen en personalia. Amsterdam, 1997.
  2. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

Het archief maakt deel uit van de Bibliotheek van het Boekenvak. Deze werd in 1958 in langdurig bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In 2006 werd de gehele bibliotheek eigendom van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak. Het archief is tegelijk met de collectie prospectussen en personalia waartoe het behoorde, overgedragen.

Accruals

Aanvullingen zijn niet te verwachten.

Related Materials

Het archief maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak . De Bijzondere Collecties beheren ook een aparte collectie met archivalia van R.W.P. de Vries .

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder. Brieven uit het archief zijn op signatuur in de online catalogus terug te vinden. Een concordantie verwijst van de oude signaturen (beginnend met BtB) naar de inventarisnummers.

Processing Information

In de bibliotheek van de Vereeniging was het archief geplaatst in de collectie personalia en prospectussen. Na de overgang van de bibliotheek naar de Universiteitsbibliotheek Amsterdam zijn de in de collectie aanwezige brieven en het overige handschriftelijke materiaal fysiek uit de collectie genomen en afzonderlijk beschreven. Hiervan werd in 1990 een gedrukte catalogus gepubliceerd. Tegelijkertijd werden hierbij de prenten en tekeningen gescheiden van het overige archiefmateriaal in afwachting van hun definitieve ontsluiting. Het feit dat gekozen was voor ontsluiting op itemniveau heeft er toe geleid dat de oorspronkelijke ordening en het overzicht van het archief als geheel verloren zijn gegaan. Het archief is in 2016 ontsloten middels een inventaris. De prenten zijn hier in 2023 in aangetroffen ordening aan toegevoegd.

Title
Inventaris van het archief van de firma Ten Brink & De Vries (1697-1900)
Author
R.F.A. Kuijpers
Date
2023
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
Eerste versie 2016, tweede herziene versie 2023

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland