Skip to main content

Collectie I.H. van Eeghen

 Collection
Identifier: UBA595

Scope and Contents

De collectie bestaat uit door Isabella Henriëtte van Eeghen verzamelde boeken (waaronder veel oude drukken), enkele tijdschriften, enkele affiches en enkele handschriften. De verzameling bevat voornamelijk boeken over theologie en christelijke ethiek (Jan Bunyan), pedagogiek (Comenius), geschiedenis en kunst (Jan Luyken), kinderboeken en kinderbijbels, muziek en poëzie. De boeken die zijn opgenomen hebben een stempel I.H. van Eeghen. Uitzonderlijk hierin is het grote aantal vroege Comenius-uitgaven, een bijzonder fraaie serie Luyken-uitgaven, boeken van Abraham à Santa Clara en John Bunyan, maar ook van Quatremère Disjonval over spinnen en hun gedrag als weersvoorspellers. De Fransen hebben hun aanval op Utrecht – een lange vorstperiode waarbij de grachten dichtvroren in 1794 – mede van deze voorspellingen laten afhangen.

Dates

  • 1555-1995

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Engels, Frans, Duits en Latijn

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Isabella Henriëtte van Eeghen werd op 3 februari 1913 in Amsterdam geboren in een vooraanstaand doopsgezind bankiersgezin. Haar ouders waren Christiaan Pieter van Eeghen (1880-1968) en Henriëtte Heldring (1883-1984). Na haar studie geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam was 'mejuffrouw Van Eeghen', zoals ze zich graag liet noemen, van 1941 tot aan haar pensionering in 1978 verbonden aan het Gemeentearchief van Amsterdam (nu Stadsarchief Amsterdam). Sinds 1951 was ze daar adjunct-archivaris.

Hoewel zij ook werd gevraagd voor de functie van archivaris, heeft zij dat nooit willen zijn. Haar hart lag vooral bij het verrichten van onderzoek naar de geschiedenis van Amsterdam. Ze groeide uit tot een markante, opvallend sober levende persoonlijkheid en werd ook wel de 'Miss Marple van de Amsterdamse geschiedschrijving' en de 'koningin van de Amsterdamkunde' genoemd. Met haar werk heeft ze voor lange tijd richting gegeven aan het onderzoek naar de geschiedenis van Amsterdam in brede zin op boekhistorisch, kunsthistorisch, letterkundig en sociaal-economisch gebied. Internationale faam verwierf ze met haar magnum opus, de vijfdelige publicatie De Amsterdamse boekhandel, 1680-1725, die verscheen tussen 1960 en 1978 en uitgroeide tot een standaardwerk. Voor haar werk ontving zij onder meer de Bucheliusprijs (1958), de Menno Herzbergerprijs (1965), de Zilveren Penning van de stad Amsterdam (1971) en de Zilveren Museummedaille van de stad Amsterdam (1988).

In het verlengstuk van haar passie voor de Amsterdamse geschiedenis lagen haar functies in het Genootschap Amstelodamum. Van 1946 tot aan haar dood zat zij in het bestuur en vanaf 1950 tot 1984 was ze redactrice van zowel Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam als het Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum. Ook was ze bestuurslid van onder meer de Backer Stichting, het Amsterdams Historisch Museum, de Stichting Van Loon, de Historische verzameling van de Universiteit van Amsterdam en de Nederlandsche Leeuw.

'Mejuffrouw Van Eeghen' was ook een verzamelaarster. Zij zette de 'Verzameling Van Eeghen' van haar vader voort, bestaande uit meer dan zeshonderd tekeningen en prenten uit de zeventiende tot de twintigste eeuw over Amsterdam. Ook legde zij een collectie waaiers aan, die ze naliet aan het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Ze bleef werken tot aan haar dood. Zo lang als het ging kwam ze nog dagelijks op het Gemeentearchief. In de laatste fase van haar leven kreeg zij last van diabetes en raakte ze enigszins verward. Op 26 november 1996 overleed ze ten gevolge van een hersenbloeding in Amsterdam.

Extent

ca. 1750 items

Abstract in Dutch

De collectie I.H. van Eeghen bestaat uit door haar verzamelde boeken en enkele tijdschriften, affiches en handschriften. De verzameling bevat voornamelijk boeken over theologie en christelijke ethiek (Jan Bunyan), pedagogiek (Comenius), geschiedenis en kunst (Jan Luyken), kinderboeken en kinderbijbels, muziek en poëzie. Isabella Henriëtte van Eeghen (1913-1996) was historicus en archivaris en deed voornamelijk onderzoek naar de geschiedenis van Amsterdam.

Abstract in English

The collection I.H. van Eeghen consists of her collected books and some periodicals, posters and manuscripts. The collection contains mainly books on theology and Christian ethics (John Bunyan), pedagogics (Comenius), history and art (Jan Luyken), children's books and children's Bibles, music and poetry. Isabella Henriëtte van Eeghen (1913-1996) was a historian and archivist and has mainly researched the history of Amsterdam.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

De collectie I.H. van Eeghen is in twee gedeelten binnengekomen. In eerste instantie is in 1994 een deel overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek, terwijl al eerder enkele boekjes waren geschonken in verband met de Comenius-tentoonstelling van 1992. De tweede groep boeken is na de dood van mejuffrouw Van Eeghen in 1996 binnengekomen, met nog een kleine aanvulling in 1997.

Appraisal

De boeken van de eerste overdracht die niet zijn opgenomen (voornamelijk doubletten) zijn in 2016 aan de familie Van Eeghen geretourneerd of – indien de familie de boeken niet terug wilde – verkocht.

Accruals

Er zijn geen aanvullingen te verwachten.

Related Materials

In het archief van Atie Siegenbeek van Heukelom bevinden zich brieven van Isabella van Eeghen.

Separated Materials

Het archief van Isabella Henriëtte van Eeghen bevindt zich in het Stadsarchief in Amsterdam (toegangsnummer 770). Ook is bij het Stadsarchief ondergebracht de Collectie Van Eeghen: tekeningen (toegangsnummer 10055). Deze collectie is aangelegd door Christiaan Pieter van Eeghen (1880-1968) en aangevuld door Isabella Henriëtte van Eeghen (1913-1996). De Collectie Waaiers van Isabella Henriëtte van Eeghen bevindt zich bij het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in Amsterdam.

Bibliography

General

Alle publicaties kunnen via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam worden aangevraagd.

Processing Information

De collectie is ontsloten via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Inventaris van de collectie I.H. van Eeghen (1555-1995)
Author
Emma Binnendijk
Date
2017
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland