Skip to main content

Archief van het Geschiedkundig Dispuutgezelschap C.L.I.O.

 Fonds
Identifier: UBA53

Scope and Contents

Het archief van C.L.I.O. bestaat deels uit de schriftelijke neerslag van de activiteiten van het gezelschap, zoals notulen van vergaderingen, correspondentie, verslagen, kwitanties, index op het ledenboek en stukken betreffende lustra uit de periode 1882-1916. Ook materiaal betreffende de historische collectie van vóór 1893 bevindt zich in dit archief. Het grootste gedeelte bestaat echter uit de door leden geschreven en op de werkvergaderingen verdedigde scripties, bijbehorende kritieken en redes. Het zwaartepunt ligt op de periode vóór 1902, die de bloeiperiode van het gezelschap vormde.

Dates

  • 1882-1974
  • Majority of material found within 1882-1902

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Het Geschiedkundig Dispuutgezelschap C.L.I.O. werd opgericht op 9 februari 1882 als dispuut van het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.). De zinspreuk is 'Clius Luce Investigamus Obscura' (voorgelicht door de muze Clio, sporen wij na wat duister is). C.L.I.O. stelde zich de geschiedbeoefening in haar gehele omvang ten doel. Het dispuut bestond uit werkende leden (A.S.C.-leden voorgedragen door bestaande leden) en uit honoraire leden (oud-leden die minstens twee jaar werkend lid waren geweest en personen die zich verdienstelijk hadden gemaakt voor het gezelschap). Tot de werkende leden behoorden de initiator E.W. Moes, G. Verrijn Stuart, A. Bonebakker, J.L. Gunning, J.L.F. de Meyere en F.W. Mathon. Met hen werden de vakgebieden rechts- en godgeleerdheid, medicijnen en letteren vertegenwoordigd. Werkende leden hadden enkele verplichtingen, waaronder het vervaardigen en verdedigen van twee scripties betreffende de geschiedenis van de Oudheid en de Middeleeuwen, en het houden en verdedigen van een oratie betreffende de vaderlandse geschiedenis. De uit deze werkzaamheden voortgekomen producten werden opgenomen in het archief.

In 1883 werd op voorstel van de abactis, E.W. Moes, een nieuwe activiteit in de wet opgenomen: het aanleggen van een bibliotheek (verzameling) betreffende de geschiedenis van het hoger onderwijs in Amsterdam. Op 30 juni 1893 werd hiertoe een vereniging opgericht onder de naam Commissie tot beheer der verzameling van het Geschiedkundig Dispuutgezelschap C.L.I.O. Deze verkreeg in 1894 rechtspersoonlijkheid. Vanaf dat moment is de verzameling eigendom van de nieuwe vereniging.

Het dispuut bloeide vóór 1900; daarna werden de activiteiten geminimaliseerd. Het werd in 1916 opgeheven. De verzameling die sinds 1893 was aangelegd, werd in dat jaar overgedragen aan de Universiteit van Amsterdam. Op 26 oktober 1927 werd het dispuut heropgericht. De werkvergaderingen werden weer opgepakt. Na enkele stille jaren vanaf 1936 en een tijdelijke opheffing van het A.S.C. en daarmee zijn disputen vanaf 1941, werden de werkzaamheden in 1946 hervat. Na een periode van grote bloei zette in de jaren '60 de neergang in. In 1969 werd het dispuut voor het laatst genoemd. Op 11 december 1973 werd het dispuut nogmaals heropgericht. Het kent vanaf dat moment een wisselvallig bestaan.

Extent

1.7 meter

Abstract in Dutch

Het Geschiedkundig Dispuutgezelschap C.L.I.O. werd in 1882 opgericht als dispuut van het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.). Het stelde zich de geschiedbeoefening in haar gehele omvang ten doel. Het archief bestaat deels uit de schriftelijke neerslag van de activiteiten van het gezelschap, zoals notulen van vergaderingen, correspondentie en financiële stukken. Het grootste gedeelte vormen echter de door leden vervaardigde scripties, kritieken en redes. Het zwaartepunt ligt op de periode vóór 1902, de bloeiperiode van het gezelschap.

Abstract in English

CLIO, the debating society for students of history, was founded in 1882 as the debating society of the ASC (Amsterdam student union). It focused on all aspects of the study of history. The collection consists partly of archival material about the society's activities, such as minutes, correspondence and financial documents. The largest part, however, consists of dissertations, reviews and speeches written by the members of the society. The main part of the collection is from the period before 1902, when the society was in its prime.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Inventarislijst van het archief van het Geschiedkundig Dispuutgezelschap C.L.I.O. [Amsterdam], 1989.

Custodial History

Na de opheffing van C.L.I.O. in 1916 bleef het archief waarschijnlijk in beheer bij enkele oud-leden.

Immediate Source of Acquisition

Delen van het archief werden overgedragen door verschillende voormalige C.L.I.O.-leden. In het academisch jaar 1937-1938 schonk mejuffrouw A. Hingst aan de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam archiefstukken afkomstig uit de nalatenschap van haar broer Jelle Hingst. In datzelfde jaar schonk A. Bonebakker enkele stukken, foto's en insignes, en C.A. Verrijn Stuart de door hem gemaakte scripties. In september 1940 gaf H. van der Bijll, zelf lid van de Historische Commissie, een kist met archiefmateriaal van het in 1928 heropgerichte gezelschap C.L.I.O. in bruikleen. Het is onbekend wanneer de latere stukken werden verworven.

Appraisal

Het archief van het in 1928 heropgerichte gezelschap is niet aanwezig.

Accruals

Er zijn geen afspraken gemaakt over toekomstige aanvullingen.

Related Materials

De collectie van de in 1893 opgerichte Commissie tot beheer der verzameling van het Geschiedkundig Dispuutgezelschap C.L.I.O. wordt eveneens bewaard in de Bijzondere Collecties.

Ook aanwezig in de collectie van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam is het archief van een gezelschap met dezelfde naam: het in 1870 opgeheven Historisch Litterarisch Leesgezelschap Clio . Mogelijk is dit leesgezelschap een voorganger van het hier besproken dispuutgezelschap.

Separated Materials

Een ledenregister van het Geschiedkundig Dispuutgezelschap C.L.I.O. uit de periode ca.1882-ca.1907 bevindt zich in het Stadsarchief Amsterdam.

Bibliography

  • I.H. van Eeghen. Inventarissen van archieven betreffende de Latijnsche School, het Athenaeum en gezelschappen van studenten aan het Athenaeum te Amsterdam. Amsterdam, 1946.
  • Wet van het Geschiedkundig Dispuutgezelschap C.L.I.O. [Amsterdam, 1882].
  • Jaar-Verslag door de kommissie voor het beheer der verzameling van het geschiedkundig studenten-dispuut-gezelschap Clius Luce Investigamus Obscura uitgebracht over den cursus 1888-1889. Amsterdam, 1889.
  • Wet en reglement van orde van het Geschiedkundig Dispuutgezelschap C.L.I.O. [Amsterdam, 1895].
  • Henri van der Bijll e.a. (red.). Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven, 1632-1932. Amsterdam, 1932, p. 262, 273, 278, 287 en 293-298.
  • I.H. van Eeghen. De historische verzameling der Universiteit van Amsterdam (1923-1953). Amsterdam, [1953].

General

Het archief kan worden aangevraagd bij de balie van de Onderzoekzaal. Vermeld dient te worden: archief van het Geschiedkundig Dispuutgezelschap C.L.I.O.

Processing Information

Het archief werd in het academisch jaar 1937-1938 geordend. In 1989 werd een inventarislijst gemaakt.

Title
Inventaris van het archief van het Geschiedkundig Dispuutgezelschap C.L.I.O. (1882-1974)
Author
A.A. Bruins en M. van Roon, 2006
Date
2006
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland