Skip to main content

Bibliotheca Rosenthaliana

 Collection
Identifier: UBA72

Scope and Contents

De collectie van de Bibliotheca Rosenthaliana bestaat grotendeels uit gedrukte werken, vervaardigd in verschillende talen en schriften, vanaf het vroegste begin van de Hebreeuwse boekdrukkunst tot heden. Een belangrijk bestanddeel daarvan vormt de collectie van circa 40.000 Hebreeuwse drukken. Naast gedrukte boeken zijn er omvangrijke collecties eenbladsdrukken en efemeer gelegenheidsdrukwerk, tijdschriften, kranten en veilingcatalogi. Naast deze kerncollectie gedrukte werken bezit de Bibliotheca Rosenthaliana circa 1.000 handschriften in verschillende talen en schriften, waaronder vele honderden Hebreeuwse handschriften, alsmede tientallen archieven en collecties. Daarnaast bezit de Bibliotheca Rosenthaliana fotomateriaal, prenten en een aantal objecten.

Sinds de schenking aan de gemeente Amsterdam is de bibliotheek veranderd van een typisch Duits-joodse Verlichtingsbibliotheek in een bredere joodse bibliotheek met als belangrijkste zwaartepunt de cultuurgeschiedenis van de joden in Nederland. Hoogtepunten in die Nederlandse collecties zijn de collectie drukken van Nederlands-joodse drukkers, waaronder die van Menasseh ben Israel waarschijnlijk de belangrijkste is. Tot de belangrijkste bijzondere verwervingen behoren de Cassuto-collectie van goeddeels Spaanstalige judaïca, gedrukte boeken en handschriften.

Dates

 • ca. 1290-heden

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Hebreeuws, Jiddisch, Spaans, Portugees, Nederlands en Duits

Conditions Governing Access

De collectie is beperkt toegankelijk voor onderzoek. Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Een deel van het materiaal in deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven; voor sommige onderdelen is toestemming van de conservator vereist.

Biographical / Historical

Leeser Rosenthal (Nasielsk 1794 - Hannover 1868) verzamelde een groot aantal zeldzame en belangrijke hebraïca en judaïca. Bij zijn overlijden op 7 augustus 1868 was de bibliotheek uitgegroeid tot de grootste privécollectie op dit gebied in Duitsland. De Bibliotheca Rosenthaliana maakt sinds 1880 deel uit van de Universiteitsbibliotheek, nu van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

De eerste bibliothecaris van de Bibliotheca Rosenthaliana was Meijer Marcus Roest, die al in 1875 op verzoek van de familie Rosenthal de eerste gedrukte catalogus van de privécollectie van Leeser Rosenthal had vervaardigd. Onder Roests leiding, en met middelen afkomstig van de familie, begon de omvorming van de collectie van een Duitse Verlichtingsbibliotheek naar een algemene bibliotheek op het gebied van de joodse cultuurgeschiedenis, waarin Nederland een zwaartepunt vormde. Dit proces werd door Roests opvolger Jeremias Meijer Hillesum, die van 1890 tot 1930 conservator was, voortgezet, zij het dat na de Eerste Wereldoorlog de financiële verantwoordelijkheid voor de Bibliotheca Rosenthaliana werd overgenomen door de gemeente Amsterdam, omdat de fondsen waarin ten behoeve van de bibliotheek belegd was hun waarde hadden verloren. De collectie werd en wordt uitgebreid met omvangrijke aankopen op binnen- en buitenlandse veilingen, alsmede door talloze schenkingen. Onder Hillesum en diens opvolger Louis Hirschel, die tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog conservator was, werden ook de banden met de joodse gemeenschap in Amsterdam en daarbuiten versterkt en werd de Bibliotheca Rosenthaliana het belangrijkste centrum voor de bestudering van de geschiedenis van de joden in Nederland.

Na Tweede Wereldoorlog, toen een belangrijk deel van de collectie door de Duitsers geconfisqueerd was, stonden de eerste jaren in het teken van de wederopbouw. De collectie werd vrijwel integraal geretourneerd, maar de joodse gemeenschap die voorheen door de bibliotheek bediend werd, was er niet meer. Leo Seeligmann was van 1946 tot 1949 conservator van de bibliotheek. Leo Fuks, die van 1949 tot 1973 conservator was, heeft de Bibliotheca Rosenthaliana nieuw leven ingeblazen door de banden met academisch Nederland en de academische wereld daarbuiten aan te halen en tegelijk, ook door talloze publicaties in de Nederlands-joodse pers, via populair-wetenschappelijke publicaties de aandacht op de bijzondere collecties van de bibliotheek te vestigen. Ook richtte Fuks in 1967 het tijdschrift Studia Rosenthaliana op. Fuks' beleid is door zijn opvolger Adri Offenberg, die van 1965 tot 2004 voor de Bibliotheca Rosenthaliana gewerkt heeft, voortgezet, waarbij de wetenschappelijke beoefening van de joodse boekwetenschap een steeds essentiëler deel werd van het dagelijks werk, hetgeen uiteindelijk ook zijn neerslag heeft gevonden in het gebruikerspubliek en in de aard van de correspondentie en dienstverlening.

De Bibliotheca Rosenthaliana neemt een centrale positie in in de joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam, in het Nederlandse academische bestel en in het buitenland.

Extent

ca. 100.000 items

Abstract in Dutch

De Bibliotheca Rosenthaliana herbergt de verzameling joodse boeken van de Bijzondere Collecties. De basis voor de bibliotheek werd gelegd door Leeser Rosenthal (Nasielsk 1794 - Hannover 1868), die bij zijn dood een collectie naliet van zo'n 6.000 banden. In de jaren na zijn dood hebben zijn erven tevergeefs getracht de collectie te verkopen. Uiteindelijk heeft de familie de bibliotheek in 1880 aan de gemeente Amsterdam geschonken. Tot de Eerste Wereldoorlog werd de uitbreiding van de bibliotheek gefinancierd uit fondsen die door de familie ter beschikking werden gesteld; daarna nam de Universiteitsbibliotheek de kosten op zich. Eenmaal in Amsterdam ontwikkelde de collectie zich van een Duitse Verlichtingsbibliotheek tot een algemene bibliotheek over de joodse geschiedenis en cultuur, met werken in alle talen waarvan joden zich in de loop der eeuwen hebben bediend. De bibliotheek omvat inmiddels ongeveer 100.000 werken. In de loop van de 130 jaar die de bibliotheek zich in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam bevindt, is de geschiedenis van het Nederlandse Jodendom het belangrijkste zwaartepunt geworden.

Abstract in English

The Bibliotheca Rosenthaliana houses the Special Collections Department's Jewish book collection. The basis of the library was formed by the collection of Leeser Rosenthal (Nasielsk 1794 - Hanover 1868), which amounted to 6,000 volumes at the time of his death. In the years following his death, his heirs tried – unsuccessfully – to sell the collection. The family finally bequeathed the library to the City of Amsterdam in 1880. Up until the First World War, the library was expanded on the basis of funds made available by the family; after this time the University bore the costs itself. From being a library of German enlightenment, once it arrived in Amsterdam the Rosenthaliana developed into a general library of Jewish history and culture, with works in every language used by Jews throughout the centuries. By now the library contains around 100,000 works. In the 130 years that the library has been in Amsterdam, its main focus has become the history of Dutch Jewry.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

 1. M. Roest. Catalog der Hebraica und Judaica aus der L. Rosenthal'schen Bibliothek. 2 delen. Amsterdam, 1875.
 2. L. Fuks, R.G. Fuks-Mansfeld. Hebrew and Judaic Manuscripts in Amsterdam Public Collections, I: Catalogue of the manuscripts of the Bibliotheca Rosenthaliana, University Library of Amsterdam. Leiden, 1973.

Zie voor overige toegangen de beschrijvingen van de deelcollecties.

Immediate Source of Acquisition

In de jaren na zijn dood hebben de erven van Leeser Rosenthal tevergeefs getracht de collectie, die uit circa 6.000 banden bestond, te verkopen. Uiteindelijk heeft de familie de bibliotheek in 1880 aan de gemeente Amsterdam geschonken. De collectie is daarna voortdurend uitgebreid en aangevuld, aanvankelijk uit fondsen die door de familie Rosenthal ter beschikking werden gesteld, na de Eerste Wereldoorlog op kosten van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.

Appraisal

De Bibliotheca Rosenthaliana geldt als de grootste joodse bibliotheek op het Europese vasteland en als een van de belangrijkste joodse bibliotheken in de wereld. Van bijzonder belang zijn de collecties op het gebied van de geschiedenis en cultuur van de joden in Nederland en de collecties oude drukken en werken gerelateerd aan de joodse Verlichting in Duitsland.

Accruals

De Bibliotheca Rosenthaliana is als bibliotheek sterk gericht op onderzoek en onderwijs. Dit houdt in dat er nog steeds actief items worden aangekocht om de collectie up-to-date te houden. Het verworven materiaal omvat zowel recente literatuur op het vlak van hebraïca en judaïca alsook oude drukken en handschriften, archiefstukken en -collecties die tot de zwaartepunten van de collectie behoren. Daarnaast verkrijgt de Bibliotheca Rosenthaliana ook veel materiaal uit schenkingen.

Existence and Location of Copies

De collectie reglementen van Nederlands-joodse organisaties is raadpleegbaar vanaf microfiche.

Een belangrijk deel van de collectie handschriften is op microfilm beschikbaar in het Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts in de National Library of Israel.

De collectie is deels gedigitaliseerd en raadpleegbaar via de Beeldbank van het Allard Pierson.

Related Materials

De volgende deelcollecties zijn afzonderlijk beschreven:

 1. Collectie Agudat Yisrael
 2. Archief van de vereniging Beny Berith Bebeth Jacob
 3. Archief van de Bibliotheca Rosenthaliana
 4. Collectie correspondentie tussen N.H. van Biema en M. Steinschneider
 5. Archief van B'nai B'rith Loge Hilleel (no. 986)
 6. Collectie Salomon Alfred Bruijning
 7. Collectie brieven van Martin Buber aan het Joseph Melzer Verlag
 8. Collectie Alfonso Cassuto
 9. Collectie David Ezechiël Cohen
 10. Archief van Otto Cohen
 11. Archief van de Commissie tot het aanbieden van een geschenk aan de Synagoge-Oost
 12. Archief van de Commissie tot voorbereiding der plannen voor den stichting van een HBS op Joodschen grondslag
 13. Archief van Jacob Mozes Content
 14. Collectie Henri Corwin
 15. Archief van Samuel Dasberg
 16. Archief van Joseph Hirsch Dünner
 17. Archief van Felix Falk
 18. Archief van Jacob Fränkel
 19. Collectie Henri Friedlaender
 20. Archief van Sam Goudsmit
 21. Archief van Jacob Israël de Haan
 22. Archief van het genootschap Halichot Olam Hagadasa
 23. Archief van Carel Jacob (Karel) Hildesheim
 24. Archief van Jeremia Samuel Hillesum
 25. Archief van Uri Meijer Philip Hillesum
 26. Collectie Joodse verenigingen
 27. Collectie archivalia van stichting Le-Ezrath Ha-Jeled
 28. Archief van Tobias Lewenstein
 29. Archief van de Sociëteit Joodse Jongeren Mageen Dawied
 30. Archief van Mozes Monasch
 31. Archief van de Nederlandsche Zionistische Studenten Organisatie
 32. Archief van de Nederlandsche Zionistische Studenten Organisatie, afdeling Amsterdam
 33. Archieven van de joodse gemeenschap van Oldenzaal
 34. Archief van de Pekidim en Amarkalim
 35. Archief van Roosje Pinkhof
 36. Archief van Eduard Pool
 37. Archief van Siegfried van Praag
 38. Collectie Izaak Rafalowicz
 39. Archief van Boris Raptschinsky
 40. Familiearchief Rosenthal
 41. Collectie Leeser Rosenthal
 42. Archief van Samuel Meijer Salomons
 43. Collectie Philip A. Samson
 44. Bibliotheek van de Oost-Joodse Cultuurvereniging Sch. An-Ski
 45. Archief van de Vereniging tot Aanmoediging van het Arme Schoolkind te Amsterdam
 46. Archief van Hyman Tobias Tal
 47. Archief van Simon Philip de Vries
 48. Archief van Lion Wagenaar
 49. Archief van Joseph Wijnkoop
 50. Archief van Mozes Emanuel de Wolff
 51. Collectie Zionistische Verenigingen
 52. Archief van Jacob Zwarts

Bibliography

 • L. Fuks, R.G. Fuks-Mansfeld. Hebrew and Judaic Manuscripts in Amsterdam Public Collections, I: Catalogue of the manuscripts of the Bibliotheca Rosenthaliana, University Library of Amsterdam. Leiden, 1973.
 • Ludy Giebels. De archivalia in de Bibliotheca Rosenthaliana. In: Studia Rosenthaliana 20 (1986), nr. 2, p. 200-209.
 • [J.M. Hillesum]. Een keur uit de handschriften en boeken [van de] Bibliotheca Rosenthaliana. Amsterdam, 1919.
 • Jaap Meijer en Adri K. Offenberg. Al tehomot = Op de rand van de afgrond. Catalogus van hebraica en judaica onder de Duitse bezetting in Nederland verschenen. Amsterdam, 1980.
 • M.H. Mirande-de Boer. An inventory of undescribed Portuguese and Spanish manuscripts in the Bibliotheca Rosenthaliana. In: Studia Rosenthaliana 20 (1986), nr. 2, p. 176-190.
 • A.K. Offenberg. A short-title catalogue of Hebrew books printed in the fifteenth century now in the Bibliotheca Rosenthaliana. Amsterdam, 1990.
 • M. Roest. Catalog der Hebraica und Judaica aus der L. Rosenthal'schen Bibliothek. 2 delen. Amsterdam, 1875.
 • E.G.L. Schrijver. Towards a supplementary catalogue of Hebrew manuscripts in the Bibliotheca Rosenthaliana. Theory and practice. Amsterdam, 1993.
 • E.G.L. Schrijver. An inventory of undescribed Hebrew manuscripts in the Bibliotheca Rosenthaliana. In: Studia Rosenthaliana 20 (1986), nr. 2, p. 164-175.
 • Systematische catalogus van de Judaica der Bibliotheca Rosenthaliana, [met] suppl. I, 1. Amsterdam, 1936-1971.
 • N.P. van den Berg. Hanover loses Leeser Rosenthal's library. In: Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish booklore. Amsterdam, 1994.
 • L. Fuks. De wordingsgeschiedenis van de Bibliotheca Rosenthaliana. In: Studia Rosenthaliana 14 (1980), p. 145-158.
 • L. Fuks. Meier Roest Mz., de eerste conservator van de Bibliotheca Rosenthaliana. In: Studia Rosenthaliana 1 (1967), nr. 1, p. 4-14.
 • M. Grant. Mystical literature in Leeser Rosenthal's collection. In: Omnia in Eo - Studia Rosenthaliana 38/39 (2005-2006), p. 25-36.
 • A.K. Offenberg. From Leeser Rosenthal to today's Bibliotheca Rosenthaliana. In: Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish booklore. Amsterdam, 1994, p. XI.
 • E.G.L. Schrijver. Leeser Rosenthal (1794-1868) / Bibliotheca Rosenthaliana (founded 1880). In: Omnia in Eo - Studia Rosenthaliana 38/39 (2005-2006), p. 11-14.
 • Resianne Fontaine. Medieval Jewish philosophy in Leeser Rosenthal's collection. In: Omnia in Eo - Studia Rosenthaliana 38/39 (2005-2006), p. 15-24.
 • Zoo was de mensch, de dichter en de verzamelaar Leser Rosenthal. Zijn schepping is de Rosenthaliana. In: Nieuw Israelietisch Weekblad 10-11-1933.
 • H. Warncke. Early manuscript material on the life and collection of Leeser Rosenthal. A preliminary survey. In: Studia Rosenthaliana 32 (1998), nr. 1, p. 67-75.
 • Irene Zwiep. No friend of humbug. Meijer Roest Mz., first custodian of the Bibliotheca Rosenthaliana (1881-1889). In: Omnia en Eo - Studia Rosenthaliana 38/39 (2005-2006), p. 37-48.

General

De volgende collectieonderdelen kunnen worden aangevraagd met behulp van de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam:

 1. Gedrukte werken
 2. Foto's
 3. Brieven uit het archief van Pekidim en Amarkalim

De volgende collectieonderdelen kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder:

 1. Handschriften
 2. Microfiches
 3. Prenten
 4. Archieven en collecties
 5. Eenbladsdrukken
 6. Overige bijzondere materialen

Processing Information

Deze collectiebeschrijving is tot stand gekomen in het kader van het project Online inventarissen van Nederlands-Joodse archiefcollecties. Het project is uitgevoerd in samenwerking met het Menasseh ben Israel Instituut voor joodse studies.

Title
Inventaris van de Bibliotheca Rosenthaliana (ca. 1290-heden)
Author
R. Boertjens en E.G.L. Schrijver
Date
2010
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
Eerste versie 2008, tweede versie 2010

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland