Skip to main content

Collectie Linnaeana van F.C.J. Fischer

 Collection
Identifier: UBA69

Scope and Contents

De collectie bestaat, op enkele items na, uit Linnaeana: publicaties van en over de beroemde Zweedse plantkundige Carolus Linnaeus (1707-1778). Aangezien Linnaeus als grondlegger beschouwd kan worden van het systeem om de natuur in te delen (zijn zogenaamde seksuele systeem) en hij aan de basis heeft gestaan van de binominale nomenclatuur voor planten, is het niet verwonderlijk dat de collectie Fischer veelal over deze en gerelateerde onderwerpen handelt.

Linnaeus' belangrijkste publicaties in deze collectie zijn de tiende editie van Systema Naturae (1758) en Species Plantarum (1753). Het betreft in totaal 85 publicaties van Linnaeus' hand (in 130 banden). De 269 overige publicaties gaan over Linnaeus of zijn geschreven door leerlingen. Het laatstgenoemde deel bestaat uit 174 zelfstandige werken (in 190 banden) en 95 overdrukken. Het betreft met name proefschriften van geleerden die in Uppsala bij Linnaeus promoveerden; de teksten van die proefschriften werden deels door Linnaeus geschreven of geredigeerd.

De collectie bevat verder onder meer een bijzondere Franse editie getiteld Tableau du règne végétal, die in 1809 te Montpellier werd gedrukt. Daarnaast zijn er nog talrijke zeldzame werken van en over Linnaeus, waaronder publicaties over Linnaeus' reizen, zijn correspondentie en ontwikkelingen op taxonomisch gebied na Linnaeus. In de meeste gevallen gaat het om materiaal uit de achttiende of negentiende eeuw.

Het bijbehorende kaartsysteem van Fischer is eveneens verworven. Het bevat in sommige gevallen extra informatie als de prijs en/of herkomst van de aangekochte werken.

Dates

  • 1729-1962

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Latijn, Frans, Duits en Engels

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De in Rotterdam gevestigde textielfabrikant Frans Christian Johan Fischer (1902-1973) was een toonaangevend entomoloog (insektenkenner). Hij vervaardigde onder andere de Nieuwe Catalogus van tijdschriften aanwezig in de Bibliotheek der Nederlandsche Entomologische Vereeniging (1953, bijgewerkte versie 1972). Internationaal verwierf hij bekendheid met zijn Trichopterorum Catalogus (1960-1973), een uit vijftien delen bestaand overzicht van publicaties op het gebied van deze groep insecten uit de periode 1758 tot 1960. In 1963 ontving Fischer van het Algemeen-Nederlands Verbond – een internationale vereniging voor de Nederlandse taal en cultuur – een prijs voor deze catalogus. Verder was hij erelid van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.

Behalve entomoloog en bibliograaf was Fischer botanicus en Linnaeuskenner. Hij had een fraaie verzameling Lepidoptera ('schubvleugeligen', de orde van de vlinders en motten) en orchideeën.

Extent

ca. 350 items

Abstract in Dutch

De collectie Linnaeana van de Rotterdamse entomoloog F.C.J. Fischer bestaat uit literatuur van en over Carolus Linnaeus (1707-1778): 85 publicaties zijn van Linnaeus' hand en 269 publicaties behandelen zijn werk of zijn geschreven door leerlingen van hem. Deze laatste categorie betreft dissertaties die waarschijnlijk deels door Linnaeus geschreven of geredigeerd werden. De toevoeging van de collectie Fischer in 1967 aan de collectie Linnaeana van de Artis Bibliotheek maakt dat deze instelling nu – internationaal – een van de meest omvangrijke collecties Linnaeana beheert.

Abstract in English

The collection of Linnaeana belonging to the Rotterdam entomologist F.C.J. Fischer (approx. 1930-1970) consists of literature by and about Carolus Linnaeus (1707-1778). Eighty-five publications are by Linnaeus himself and 269 publications deal with his work or were written by his students. The latter category consists of dissertations which were probably partly written or edited by Linnaeus. The Fischer collection was added to the collection of Linnaeana in the Artis Bibliotheek (Artis library) in 1967. As a result the Artis Bibliotheek has become the library managing one of the largest collections of Linnaeana in the world.

Arrangement

De collectie is chronologisch geordend naar de nummering van de catalogus van Soulsby (Londen, 1933). Fischer heeft titels die niet in deze catalogus voorkomen zelf op basis van titel en/of jaartal een vergelijkbaar nummer gegeven met de toevoeging Add. De nummers staan met potlood in of op de publicaties en in veel gevallen is een los briefje met het Soulsby-nummer aan de items toegevoegd. Momenteel staan de werken niet geheel correct op volgorde.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.
  2. Fichecatalogus: F.C.J. Fischer.
  3. Linnaeana welke uit de collectie van de heer F.C. Fischer voor de Artis Bibliotheek zijn aangeschaft. Typoscript (zonder jaar).

Custodial History

Iets over de herkomst van Fischers collectie wordt duidelijk door een ex-libris, dat zich in zo'n twintig werken bevindt: hij bezat een deel van de bibliotheek van Donald Mac Gillavry.

Immediate Source of Acquisition

In 1967 kon de Artis Bibliotheek een belangrijk deel van Fischers collectie verwerven. Deze aanschaf werd mogelijk door subsidie van de volgende instellingen: het Prins Bernard Fonds, de Nederlandse organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO), de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, het Zoölogisch Museum Amsterdam m.m.v. de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Amsterdamse Universiteits Vereniging.

Appraisal

De selectie voor deze aankoop werd gemaakt door P. Tuijn, bibliothecaris van de Artis Bibliotheek (1964-1969). Met behulp van Fischers kaartsysteem stelde hij vast welke uitgaven met betrekking tot Linnaeus nog niet aanwezig waren. Dat deel van Fischers collectie bevindt zich nu met de bijbehorende fiches in de Artis Bibliotheek. De rest van deze collectie Linnaeana is, inclusief de overige fiches, naar het buitenland gegaan.

De acquisitie van de collectie F.C.J. Fischer vormde een belangrijke aanvulling op de al bestaande collectie Linnaeana in de Artis Bibliotheek. Deze instelling beschikt nu over een van de meest omvangrijke collecties Linnaeana ter wereld, met vele zeldzame werken.

Accruals

De collectie is in 1967 afgesloten, aanvullingen zijn niet te verwachten.

Related Materials

De collectie F.C.J. Fischer is nagenoeg in zijn geheel onderdeel van de collectie Linnaeana in de Artis Bibliotheek. De collectie vormt ruim dertig procent van de aanwezige Linnaeana.

Separated Materials

De rest van Fischers collectie Linnaeana is naar het buitenland verkocht. Over de exacte bestemming is geen informatie voorhanden.

Het archief van Fischer, bevattende correspondentie en een bronnenregister, bevindt zich in het Gemeentearchief Rotterdam (toegangsnummer 867).

Fischers verzameling Lepidoptera is grotendeels ondergebracht in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (RMNH) in Leiden. Zijn verzameling orchideeën bevindt zich eveneens in die plaats, namelijk in het Nationaal Herbarium.

Bibliography

  • B.H. Soulsby. A catalogue of the works of Linnaeus (and publications more immediately relating thereto) preserved in the libraries of the British Museum (Bloomsbury) and the British Museum (Natural History) (South Kensington). London: The Trustees of the British Museum, 1933.
  • A.C. van Bruggen. F.C.J. Fischer overleden. In: Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging 154 (1973), p. 186, 155 (1973), p. 200.
  • Hendrik Engel's Alphabetical list of Dutch zoological cabinets and menageries. 2nd, enl. ed. prepared by Pieter Smit, with the assistance of A.P.M. Sanders and J.P.F. van der Veer. Amsterdam: Rodopi, 1986. (Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen; 19), p. 87.
  • Straatgras: berichten uit het Natuurmuseum Rotterdam, 13-04-2001, p. 52-53.
  • D.J. Coster. Linnaeana in Nederland aanwezig : tentoongesteld op 10 Januari 1878 in het Koninklijk Zoölogisch Genootschap "Natura Artis Magistra" te Amsterdam. Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1878.
  • [G. Janse]. Catalogus der bibliotheek van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam. Amsterdam: Scheltema en Holkema, 1881, p. 125-136.

General

Vrijwel alle items kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Artis Bibliotheek. Vermeld dient te worden: collectie F.C.J. Fischer, via het kaartsysteem Fischer.

Processing Information

De collectie werd in 1967 in de Artis Bibliotheek geplaatst, naast de zogenaamde Linnaeus-kast en is ontsloten via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Inventaris van de collectie Linnaeana van F.C.J. Fischer (1729-1962)
Author
H. Kramer
Date
2007
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland