Skip to main content

Archief van de Amsterdamsche Studenten Bond (A.S.B.)

 Fonds
Identifier: UBA51

Scope and Contents

Het archief bestaat uit financiële stukken betreffende entreegelden, contributies, de almanak, Alma Mater (periodiek van de A.S.B.), de sociëteit S.A.L.V.E. (1885-1905) en renteloze voorschotten (1886-1902). Er zijn verder een debiteurenboek en kasboek van de sociëteit S.A.L.V.E. (circa 1887-circa 1902, merendeels 1897-1899), een debiteurenboek en kasboek 1897-1903 (merendeels 1897-1899), aandelen renteloze voorschotten uit 1903 en stukken betreffende de liquidatie van de vereniging en de financiële afwikkeling daarvan.

Daarnaast zijn er notulen van het Collegium (bestuur A.S.B., 1888-1889), adreslijsten van abonnees van Alma Mater, reglementen en statuten van de A.S.B., het reglement Vereeniging van Oud-leden A.S.B., een publicatie van F.J.A.M. Wierdels (Dificiles nugae, 2 delen, [1889]), Alma mater (jaargang 1-12 nr. 3), almanakken A.S.B. (1887-1897) en een diploma van het A.S.B.-dispuut D.D.D. (Dicendi Dicere Decimus).

Het archief is onvolledig. Het bevat veel financiële stukken maar geen correspondentie; notulen van het collegium (bestuur) zijn er slechts van één studiejaar.

Dates

  • Majority of material found within 1886-1924

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

De collectie is beperkt toegankelijk voor onderzoek. Voor raadpleging is toestemming vereist van de collectiebeheerder.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Door de verheffing in 1877 van het Athenaeum Illustre tot universiteit werd het mogelijk in Amsterdam te promoveren. Er werd fors geïnvesteerd in de bèta-wetenschappen, in laboratoria en leerstoelen. Dit leidde tot een grote toename van studenten. Het betrof met name hbs'ers van buiten Amsterdam, afkomstig uit minder welgestelde milieus. Voor deze studenten was het niet vanzelfsprekend lid te worden van het als elitair en duur te boek staande Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.). Bovendien hadden ze bezwaren tegen de verplichte groentijd en de dominante positie van een kleine groep studenten binnen die gezelligheidsvereniging. Op 10 december 1885 richtten een aantal 'nihilisten' – zoals de A.S.C.-leden deze studenten neerbuigend noemden – de Amsterdamsche Studenten Bond (A.S.B.) op. De A.S.B. kende geen groentijd, wel een verplichte kennismakingstijd. Verder was er niet echt sprake van een andere verenigingsstijl. Evenals het A.S.C. kende de A.S.B. subverenigingen en disputen. Haar sociëteit S.A.L.V.E. (Sodalitas Amicitia Laetitia Viereant Eximie) was gevestigd aan de Vijgendam.

De algemene teruggang in de belangstelling voor studentengezelligheidsverenigingen betekende voor de A.S.B. in 1901 het einde.

De A.S.B. wordt als voorloper beschouwd van het in 1911 opgerichte Unitas Studiosorum Amstelodamensium (U.S.A.).

Extent

0.5 meter

20 items

Abstract in Dutch

De Amsterdamsche Studenten Bond, een gezelligheidsvereniging, werd in 1885 opgericht als alternatief voor het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.). Dat stond als elitair en duur te boek. Net als het A.S.C. kende de A.S.B. subverenigingen en disputen. De algemene teruggang in de belangstelling voor gezelligheidsverenigingen betekende voor de A.S.B. in 1901 het einde. Het archief is onvolledig. Het bevat veel financiële stukken maar geen correspondentie; notulen van het collegium (bestuur) zijn er slechts van één studiejaar. Daarnaast zijn er een serie almanakken en een periodiek, beide uitgaven van de A.S.B.

Abstract in English

The Amsterdamsche Studenten Bond (Amsterdam student association), a student union mainly focusing on companionship, was founded in 1885 as an alternative choice to the Amsterdamsche Studenten Corps (Amsterdam student union), which was known to be elitist and expensive. Just like the ASC the Amsterdamsche Studenten Bond incorporated debating societies and minor student unions. The general decrease of interest in student unions focusing on companionship meant an end to its existence in 1901. The archive is incomplete. It contains a lot of financial documents, but no correspondence. There is only one year of minutes of the board. Besides this, there is a series of almanacs and a periodical, both of which were published by the Amsterdamsche Studenten Bond.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Custodial History

Het archief van de Amsterdamsche Studenten Bond is in eigendom verworven door Unitas Studiosorum Amstelodamensium.

Immediate Source of Acquisition

Het archief werd in 1930 door Unitas Studiosorum Amstelodamensium in bruikleen gegeven aan de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam en wordt nu bewaard in de Bijzondere Collecties.

Accruals

Het archief is compleet overgedragen; aanvullingen zijn niet te verwachten.

Related Materials

Het archief van Unitas Studiosorum Amstelodamensium , waarvan de A.S.B. de voorloper is, bevindt zich eveneens in de Bijzondere Collecties.

Daar is tevens het vaandel van de A.S.B. en een diploma van benoeming tot lid van het collegium (bestuur) van de A.S.B. op naam van Janus Ensink.

Bibliography

  • H. Houtgraaf e.a. (red.). 40 jaren U.S.A. 1911 - 21 februari - 1951. Gedenkboek der Unitas Studiosorum Amstelodamensium, waarin opgenomen een korte geschiedschrijving van de Amsterdamsche Studenten Bond. Amsterdam, 1951.
  • F.J.A.M. Wierdels. Dificiles nugae. Geschiedenis van het Amsterdamsch Studenten-Corps en van den Amsterdamschen Studenten-Bond, hun onderlinge verhouding en hun beider betrekking tot den Akademischen Senaat der Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, [1889].
  • Rob Hagendijk. Het studentenleven. Opkomst en verval van de traditionele studentenkultuur. Amsterdam, 1980.
  • Henri van der Bijll e.a. (red.). Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven, 1632-1932. Amsterdam, 1932.

General

Alle collectieonderdelen kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Onderzoekzaal. Vermeld dient te worden: Archief Amsterdamsche Studenten Bond.

Processing Information

Het archief is niet geïnventariseerd.

Title
Inventaris van het archief van de Amsterdamsche Studenten Bond (A.S.B.) (1886-1924)
Author
E. van Scheepen
Date
2005
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland