Skip to main content

Archief van de firma Martinus Nijhoff

 Fonds
Identifier: UBA455

Scope and Contents

Het archief bevat het bedrijfsarchief van de firma Martinus Nijhoff, inclusief archivalia van dochterbedrijven of bedrijven waarin de firma deelnam, zoals de krant Het Vaderland, Scheltema en Holkema's Boekhandel en uitgeverij, Erven F. Bohn Uitgevers en de drukkerij Van de Garde. Daarnaast zijn hier persoonlijke archieven van Martinus Nijhoff, Wouter Nijhoff en Wouter Nijhoff Pz. overgeleverd.

Martinus Nijhoff was vooral een breed georiƫnteerde wetenschappelijke uitgeverij, onder meer als uitgever van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. In de twintigste eeuw is de uitgeverij zich steeds verder gaan specialiseren, met name op het gebied van het internationale recht.

Het overgrote deel van het archief bestaat uit dossiers met betrekking tot de uitgave van titels. De dossiers bevatten voornamelijk correspondentie met de auteurs, soms stukken met betrekking tot de productie van de uitgaven en verzamelde recensies.

Daarnaast zijn enkele geannoteerde fonds- en veilingcatalogi, en een groot aantal geannoteerde standaard- en antiquariaatscatalogi in het archief bewaard gebleven. Behalve deze catalogi is er relatief weinig materiaal bewaard gebleven over het antiquariaat. Over Martinus Nijhoff als veilinghuis is geen materiaal in het archief overgeleverd.

Dates

  • 1839-1984
  • Majority of material found within 1863-1984

Creator

Language of Materials

Nederlands, Engels, Frans en Duits

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

In 1853 vestigde Martinus Nijhoff zich als boekhandelaar en antiquaar in Den Haag. Al snel trad hij ook op als uitgever. Martinus was in 1826 geboren als zoon van de Arnhemse uitgever Isaac Anne Nijhoff. Hij werd in het boekenvak opgeleid in de zaak van zijn vader, bij A. Franck in Parijs en bij Frederik Muller in Amsterdam. Op 1 januari 1879 werd de vennootschap onder firma Martinus Nijhoff opgericht, toen P.A.M. Boele van Hensbroek, die een paar jaar later ook zijn schoonzoon zou worden, deelgenoot in de zaak werd. Nijhoffs zoon Wouter trad in 1881 tot de zaak toe. Martinus Nijhoff overleed in 1894. De vennootschap van Wouter en Boele van Hensbroek werd in 1906 ontbonden, waarna de eerste de zaak alleen voortzette. In 1917 werd de firma omgezet in de naamloze vennootschap Martinus Nijhoff's Boekhandel en Uitgeversmaatschappij. Van de NV werd Wouter Nijhoffs neef, Wouter Nijhoff Pz., in 1920 adjunct-directeur, in 1928 directeur en in 1951 president-directeur, wat hij tot 1965 zou blijven.

Martinus Nijhoff was zijn boekhandel begonnen aan de Veerkade in Den Haag. Na enkele jaren al verhuisde hij naar de Raamstraat 49 en rond 1877 naar de Nobelstraat, om in 1910 aan de Lange Voorhout 9 terecht te komen.

Rond 1970 kwam de uitgeverij in handen van het Kluwerconcern, die haar in 2000 liet opgaan in Wolters-Noordhoff in Groningen. Sinds 2003 is Martinus Nijhoff Publishers een imprint van Brill.

Extent

37 meter

Abstract in Dutch

Het archief van de firma Martinus Nijhoff bevat bedrijfsarchivalia van de boekhandel en de uitgeverij; behalve antiquariaatscatalogi is vrijwel geen materiaal bewaard gebleven van het antiquariaat en het veilinghuis. Er zijn veel dossiers met correspondentie over uitgaven. Tot halverwege de jaren 1960 is de leiding in handen gebleven van telgen uit de familie Nijhoff. Ook zijn hier persoonlijke archieven van Martinus Nijhoff, Wouter Nijhoff en Wouter Nijhoff Pz. aanwezig.

Abstract in English

The archive of the firm of Martinus Nijhoff comprises the company archives of its rare book shop and publishing house; apart from antiquarian book catalogues, virtually no documents have been preserved of the antiquarian book shop and the auction house. There are numerous files with correspondence on publications. The company remained in the family until the mid-1960s; the collection also contains the personal archives of Martinus Nijhoff, Wouter Nijhoff and Wouter Nijhoff Pz..

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Een concept-inventaris is beschikbaar in het collectiedossier.

Custodial History

Het archief is gevormd door de firma Martinus Nijhoff. Het is in 1991 door Wolters Kluwer Academic Publishers B.V. te Dordrecht geschonken aan de Stichting Archief Martinus Nijhoff, die het heeft overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. In deze stichting, die was opgericht om de papieren nalatenschap van het bedrijf te behouden, speelde G.J. de Kievit, die jarenlang werkzaam is geweest bij de firma, een belangrijke rol.

Immediate Source of Acquisition

Het archief is in 2012, in het kader van de afstemming van het collectiebeheer tussen verschillende instellingen, door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag overgedragen aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Accruals

Er zijn geen aanvullingen te verwachten.

Related Materials

De Bijzondere Collecties beheren ook het archief van de uitgeverij E.J. Brill , eveneens een belangrijke wetenschappelijke uitgeverij. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag beheert het complete fonds van de uitgeverij Martinus Nijhoff en het bibliografische kaartsysteem van het antiquariaat.

In de collectie prospectussen en personalia van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam is een omvangrijke verzameling bedrijfsdocumentatie over de firma Martinus Nijhoff aanwezig. Brieven van en aan Martinus en Wouter Nijhoff bevinden zich in de brievenverzameling van de Bibliotheek van het Boekenvak. Ook in de collecties veilingcatalogi, antiquariaatscatalogi en fondscatalogi van de Bijzondere Collecties komen catalogi van Martinus Nijhoff voor.

Separated Materials

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag beheert een deel van de antiquariaatscatalogi uit het archief van de firma Martinus Nijhoff.

Bibliography

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Bij de Koninklijke Bibliotheek was het archief voorlopig geordend en ontsloten. Na de overdracht aan de Bijzondere Collecties is het archief opnieuw geordend en beschreven in een archiefinventaris.

Title
Inventaris van het archief van de firma Martinus Nijhoff (1839-1984)
Author
A.W.F. van der Meer, A.H. Santema, M.S. Polak, 2014
Date
2014
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland