Skip to main content

Collectie H.C. Diferee

 Collection
Identifier: UBA477

Scope and Contents

De collectie bestaat uit achttien collegedictaten uit de periode 1892-1894 van colleges van H.C. Rogge in de geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, geschreven door H.C. Diferee. Onderwerpen zijn onder andere de Grieken, vaderlandse geschiedenis, de Dertigjarige Oorlog en de val van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, daarnaast bevat de collectie een in 1894 geannoteerde "Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken" uit 1880.

Dates

  • 1892-1894

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De geschied- en letterkundige H.C. Diferee (1874-1936) volgde in de jaren 1892-1895 als toehoorder colleges in de geschiedenis bij H.C. Rogge en H.P.G. Quack. Na enkele jaren in Zuid-Afrika te hebben doorgebracht, werd hij in 1897 vrijwilliger bij de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In 1901 werd hij benoemd tot conservator. Hij was verantwoordelijk voor de dissertaties, pamfletten, het Vondelmuseum (vanaf de oprichting in 1902) en de platenverzameling. Hij zorgde voor een aanzienlijke uitbreiding van de Vondelcollectie en schreef meerdere werken over Vondel, waaronder het zevendelige De volledige werken van Joost van den Vondel (1929-1934), waarvan het laatste deel pas na zijn dood kon verschijnen.

Diferee publiceerde daarnaast op verschillende andere gebieden. Voor zijn eerste grote studie uit 1905, Herbert Spencer en zijn tijd, ontving hij in 1921 het eredoctoraat in de letteren van de Oriental University te Washington. Hij hield zich vooral bezig met economische geschiedenis en schreef onder andere De geschiedenis van den Nederlandschen handel tot den val der Republiek en Studiën over de geschiedenis van den Nederlandschen handel (beide uit 1908). Als kerkenraadslid en archivaris van de Remonstrantse Broederschap schreef hij het gedenkboek Drie eeuwen kerkgeschiedenis. 1630 - 8 September -1930. In 1933 nam Diferee om gezondheidsredenen ontslag, hij overleed in 1936.

Hendrik Cornelis Rogge werd in 1831 geboren te Amsterdam. Hij overleed te Haarlem in 1905. Van 1850 tot 1856 studeerde hij theologie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam, waar hij ondere andere vriendschap sloot met de latere kerkhistoricus J.G.R. Acquoy. Hij behoorde tot de oprichters van het dispuut U.N.I.C.A. en publiceerde regelmatig in studentenuitgaven, zoals almanakken en het 'Universiteitsblad'. Tot zijn belangrijkste leermeesters behoorde de theoloog W. Moll.

Na zijn kerkelijk examen bij de Remonstrantse Broederschap werd hij predikant, afgewisseld door enkele docentschappen en een functie als bibliothecaris van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. In 1875 werd hij eredoctor in de godgeleerdheid aan de universiteit van Leiden, een functie die hij in 1878 verruilde voor die van bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Vele jaren wijdde hij aan de organisatie van deze voormalige stadsbibliotheek. Daarnaast werd hij in 1883 benoemd tot privaatdocent in de geschiedenis en vanaf 1890 tot gewoon hoogleraar in de algemene en vaderlandse geschiedenis. In 1901 ging hij met emeritaat.

Rogge publiceerde zijn gehele werkzame leven op het gebied van de kerkgeschiedenis. Hij behandelde onder andere C.J. Coolhaes en J. Wtenbogaert. Daarnaast stelde hij vele bibliotheekcatalogi samen.

Extent

19 items

Abstract in Dutch

Collegedictaten uit de periode 1892-1894 van colleges in de geschiedenis van H.C. Rogge aan de Universiteit van Amsterdam, geschreven door H.C. Diferee.

Abstract in English

Notes of lectures by historian H.C. Rogge, written by history student H.C. Diferee at the University of Amsterdam in the years 1892-1894.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Register op de handschriften en archieven, samengesteld door de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam tussen de jaren 1923 en 1940.

Immediate Source of Acquisition

Alle dictaten werden vóór 1940 verworven door de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam, die verantwoordelijk was voor de collecties universiteitsgeschiedenis. Deze collecties maken tegenwoordig onderdeel uit van de Bijzondere Collecties.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Bibliography

  • S.B.J. Zilverberg. Diferee, Hendrik Carel (1874-1936). In: Biografisch Woordenboek van Nederland.
  • Jaarverslagen van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Amsterdam, 1897-1933.

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

De collectie is in 2014 geïnventariseerd.

Title
Inventaris van de collectie H.C. Diferee (1892-1894)
Author
M. van Roon
Date
2014
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland