Skip to main content

Archief van De Langste Dag

 Fonds
Identifier: UBA474

Scope and Contents

Het archief bestaat uit per jaar geordende bundels, waarin alle stukken over de in dat jaar gehouden bijeenkomst bijeengebracht zijn. Zij zijn overgeleverd van 1877 tot 1968; slechts enkele jaren ontbreken. Een bundel bevat meestal het verslag van de bijeenkomst, menu's en rekeningen van lunch en diner, brieven of briefkaarten met afzeggingen en vaak een ledenlijst.

Daarnaast bevat het archief de mappen met documentatie, verzameld door P.G.M. Coebergh en P. Bergmans in het kader van de geschiedschrijving van het gezelschap bij zijn honderdjarig bestaan in 1877. Op basis van deze documentatie zijn het hoofdstuk De leden van de Langste Dag, in D. van der Stoep ed. Het lam voor de glazen, p. 190-221, en de Chronologische lijst van leden van het gezelschap en hun biografische gegevens, in Kroniek van "De Langste Dag", 1877-1977, p. 138-141, samengesteld.

Dates

  • 1877-1977

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Op initiatief van de Haarlemse uitgever en boekverkoper A.C. Kruseman werd in 1877 een informeel gezelschap opgericht van veteranen uit het boekenvak die eenmaal per jaar, meestal op 21 juni, bijeenkwamen. Aanvankelijk waren er elf leden, later is een maximum van twaalf gehanteerd. De leden moesten ten minste 50 jaar oud zijn en lid zijn of geweest zijn van het bestuur van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels. Met alle criteria kon in dit informele gezelschap de hand gelicht worden. Het belangrijkste criterium – dat nieuwe leden unaniem moesten worden verkozen – leidde in 1911 tot problemen, toen K. Groesbeek zich verzette tegen het lidmaatschap van S. Warendorf.

De jaarlijkse bijeenkomsten werden gekenmerkt door lunches en diners in gerenommeerde restaurants, gewoonlijk in een lommerrijke omgeving en een informele sfeer. Het gezelschap heeft altijd bestaan uit de meest vooraanstaande deelnemers in het boekenvak, zij het meestal aan het eind van hun carrière.

Rond 1972 begon men voorbereidingen te treffen voor het jubileumjaar in 1977. Aanvankelijk waren er serieuze plannen voor een voortzetting van de Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel van A.C. Kruseman in samenwerking met de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels. Uiteindelijk heeft de geschiedschrijving zich voornamelijk beperkt tot de geschiedenis van de eigen veteranenkring. Daarbij is een grote rol gespeeld door P.G.M. Coebergh, later door P. Bergmans en D. van der Stoep.

"De Langste Dag" bestaat in 2014 nog steeds.

Extent

0.5 meter

Abstract in Dutch

Het archief van een informeel gezelschap van veteranen uit het boekenvak, opgericht op initiatief van A.C. Kruseman. Veel materiaal betreft de viering van het 100-jarig bestaan in 1977.

Abstract in English

The archive of an informal group of book trade veterans, founded at the initiative of A.C. Kruseman. Much of the archive is concerned with the celebration of the first centenary in 1977.

Arrangement

De stukken over de jaarlijkse bijeenkomsten zijn per jaar chronologisch geordend. De dossiers met documentatie over de leden zijn alfabetisch op naam geordend.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

In 1977 werd het archief ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het gezelschap overgedragen aan de Bibliotheek van het Boekenvak. Deze werd in 1958 in langdurig bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In 2006 werd de gehele bibliotheek eigendom van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak.

Accruals

Er zijn geen afspraken gemaakt over aanvullingen van het archief.

Related Materials

Het archief maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak.

Bibliography

  • P. Bergmans. Kroniek van "De Langste Dag", 1877-1977, uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest op 21 juni 1977 van het Veteranen-gezelschap van deze naam en uit deszelfs archieven ten behoeve van de leden samengesteld. Heemstede, [1977].
  • D. van der Stoep ed. Het lam voor de glazen. Opstellen over een eeuw boekbedrijf 1877-1977. Baarn, 1977.
  • A.C. Kruseman. Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel gedurende de halve eeuw 1830-1880. Amsterdam, 1886-1887.

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Een omslag met stukken van de Commissie voor de Geschiedschrijving van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, die via M.D. Frank bij de oorspronkelijke plannen voor de jubileumviering betrokken was, is teruggeplaatst in het archief van de vereniging. Van de documentatie over de leden is het gedrukte materiaal, voor zover nog niet aanwezig, toegevoegd aan de collectie personalia en prospectussen. De archivalia zijn behouden.

Title
Inventaris van het archief van De Langste Dag (1877-1977)
Author
M.S. Polak
Date
2014
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland