Skip to main content

Archief van Unitas Studiosorum Amstelodamensium (Unitas, U.S.A.)

 Fonds
Identifier: UBA50

Scope and Contents

Het archief is onvolledig. Uit de periode 1950-1967 ontbreekt veel. Aanwezig is de correspondentie algemeen (ab-actis; 1911-1952, 1975-1982), en stukken betreffende de kroeg (1911-1950, 1968-1972), externe contacten (1921-1948) en zusterverenigingen (1912-1950, 1967-1971). Verder zijn er stukken van algemene vergaderingen en bijbehorende correspondentie.

De financiële stukken beslaan slechts de periode 1930-circa 1950 (merendeels 1930-1940).

Naast gegevens over lustra, dies en novitiaat (1914-circa 1990) zijn er stukken over eerstejaarsbesturen en eerstejaarsraden (1933-1990). Er is materiaal van de Historische Commissie (1939-1986) en van de Publiciteitscommissie (1978-1992).

Interessant zijn de notulen van de senaatsvergaderingen (1911-1952, 1974-1989) en de notulen van algemene vergaderingen (1916-1933, 1948-1949, 1978-1983).

Van de algemene vergaderingen zijn presentielijsten aanwezig (1911-1920, 1949-1954, 1978-1983). Ledenlijsten zijn er voor de jaren 1911-1951 en 1983.

De bezigheden van de senaat zijn opgetekend in 3 representatiedagboeken (1931-1938). Wat er op de sociëteit is voorgevallen, werd opgetekend in kroegdagboeken (1934-1955, 1983-1984).

Van de subverenigingen is het meeste materiaal van T.U.S.A.: correspondentie, intekenlijsten en drukwerk (1927-1951).

Er zijn diverse geschreven (deel)inventarissen aanwezig, onder andere van de foto's.

Verder is er een nagenoeg complete serie U.S.A.-almanakken (1917-1998, die van 1916 ontbreekt) en een serie Unitas (U.S.A.-periodiek, 1926-1995). Er zijn eerstejaarsgidsen (1917-circa 1994), deels eigen uitgaven, en 4 zangbundels. Tot slot is er ook een aantal almanakken en periodieken van diverse (zuster)verenigingen, voornamelijk van na 1980.

De fotocollectie bevat ongeveer 1150 stuks uit de periode 1910-circa 1995. Vooral de foto's uit de periode 1925-1940 zijn van een uitstekende kwaliteit.

Het U.S.A.-vaandel maakt deel uit van het archief.

Dates

  • 1911-ca. 1995

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

De collectie is beperkt toegankelijk voor onderzoek. Voor raadpleging is toestemming vereist van de collectiebeheerder.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Op 21 februari 1911 startte Unitas Studiosorum Amstelodamensium (U.S.A., na circa 1976 Unitas). De oprichters waren 66 'studie-leden' (lees: leden van faculteitsverenigingen) van het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.). Nadat erkenning als subvereniging binnen het A.S.C. was geweigerd, verbrak U.S.A. de banden met de moedervereniging en ging zelfstandig verder.

U.S.A. beschouwde zich opvolger van de Amsterdamsche Studenten Bond (A.S.B.), die in 1901 ter ziele was gegaan. Binnen de vereniging, die in tegenstelling tot het A.S.C. gemengd was, ontstonden onderafdelingen (subverenigingen) op velerlei terrein. Voorbeelden zijn de Toneelvereeeniging T.U.S.A. (*1912) en het Cabaret Gezelschap 'La pie qui chante' (*1921). Typisch voor U.S.A. was het Wandelgenootschap T.I.P.P.E.L. (*1915), dat voor de Tweede Wereldoorlog populair was. In de tweede helft van de jaren twintig – het begin van een langdurige bloeiperiode – werden colleges (disputen) opgericht. Dit gebeurde na hevige discussies, omdat men vreesde dat deze het verenigingsleven zouden schaden. De meeste colleges waren ongemengd.

Naast de dies natalis werd oudejaarsavond, de avond ervoor, bij U.S.A. sinds 1918 uitbundig gevierd. Daar hoorden bisschopswijn en oliebollen bij, terwijl men Goudse pijpen rookte. Om middernacht precies werd dan door de praeses van de Almanakcommissie, met een gloedvolle rede, de nieuwe almanak aan de rector aangeboden.

U.S.A. gold als moderne vereniging, omdat men geen fysieke ontgroening kende, vanwege het gemengde karakter en vanwege de lage contributie en de informele sfeer. Toch nam de vereniging een aantal tradities en gewoonten van het A.S.C. over. Enkele voorbeelden: Vanaf 1913 werd het bestuur omgedoopt tot senaat. In 1923 kreeg de vereniging een vaandel. De invoering van colleges is al genoemd. Er was weliswaar geen groentijd maar wel een novitiaat: een kennismakingstijd op voet van gelijkheid. Maar dat laatste was in de praktijk niet altijd het geval.

Voor de Tweede Wereldoorlog slaagde U.S.A. er niet in een geschikt pand te vinden voor hun sociëteit, vanaf 1928 S.A.L.V.E. genoemd naar de 'kroeg' van de A.S.B. Met 29 locaties vanaf 1911 kan men met recht van een zwervend bestaan spreken. Pas na de oorlog kwam daaraan een eind met het betrekken van een pand aan de Weteringschans.

Met onderbreking van de oorlog duurde de bloeiperiode tot circa 1967, waarna het met de vereniging onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen snel bergafwaarts ging. De sociëteit moest verkocht worden. In 1976 volgde een succesvolle doorstart. In 1995 was er één subvereniging, namelijk het heropgerichte T.U.S.A., en waren er 15 colleges, waarvan slechts één met een naam van voor 1976 (MINIUT). Na een periode in een woonboot is sociëteit S.A.L.V.E. thans gevestigd aan de Oudezijds Kolk in Amsterdam.

De schrijver S. Vestdijk (1898-1971) en de dichter J.J. Slauerhoff (1898-1936) waren lid van U.S.A. Dat geldt ook voor J. Bastiaans (1917-1997), hoogleraar psychiatrie en directeur van de Jelgersmakliniek, en H. d'Ancona (*1937), feministe en oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur.

Extent

1150 items

19 meter

Abstract in Dutch

Unitas Studiosorum Amstelodamensium werd in 1911 opgericht. Deze studentengezelligheidsvereniging beschouwde zich als de opvolger van de Amsterdamsche Studenten Bond (A.S.B.), die in 1901 ophield te bestaan. Omdat men er geen fysieke ontgroening kende, gold U.S.A. als een moderne vereniging. U.S.A. had een gemengd karakter, een lage contributie en een informele sfeer. Na een bloeitijd vanaf 1925 ging het na 1967 snel bergafwaarts. In 1976 was er een succesvolle doorstart. Het archief is onvolledig. Uit de periode 1950-1967 ontbreekt veel. Naast de gebruikelijke correspondentie met zuster- en andere verenigingen, eigen leden, leveranciers, universiteit en gemeente zijn er financiële stukken, merendeels uit de periode 1930-1940. Interessant – hoewel incompleet – zijn de notulen van senaatsvergaderingen en algemene vergaderingen. Daarnaast zijn er foto's, almanakken en periodieken.

Abstract in English

Unitas Studiosorum Amstelodamensium was founded in 1911. This student union focused mainly on companionship and considered itself the successor of the Amsterdamsche Studenten Bond, the Amsterdam student association, which ceased to exist in 1901. Since there was no physical rag day Unitas Studiosorum Amstelodamensium is considered to be a modern student union. USA had mixed characteristics, a low membership fee and an informal atmosphere. After flourishing from 1925 onwards it lost its appeal after 1967. It started up again with success in 1976. Unfortunately, the collection is rather incomplete. Much is missing, in particular from the period 1950-1967. In addition to the usual correspondence with other student unions, with their own members, suppliers, the university and the municipality, there are financial documents, mostly from the period 1930-1940. Quite interesting, although incomplete, are the minutes of the meetings of the senate and of other meetings. The collection also contains photographs, almanacs and periodicals.

Arrangement

Het archief is na 1945 ingedeeld volgens een alfanumeriek systeem, waarbij de letter staat voor een categorie, eventueel door toegevoegde cijfers onderverdeeld in subcategorieën. Bijvoorbeeld O staat voor onderafdelingen, O1 voor M.U.S.A., O2 voor T.U.S.A., enzovoort. Latere toevoegingen hebben het geheel wat onoverzichtelijk gemaakt.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

Het archief is in oktober 1930 samen met dat van de Amsterdamsche Studenten Bond in bruikleen overgedragen aan de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam, nu opgenomen in de Bijzondere Collecties. Sindsdien is het archief regelmatig aangevuld.

Accruals

Er zijn aanvullingen te verwachten.

Related Materials

De Bijzondere Collecties bezitten circa 350 foto's met betrekking tot Unitas (U.S.A.). Verder zijn een aantal vaandels, enkele baretten en bestuurslinten (zonder penning) aanwezig.

Het archief van de Amsterdamse Studenten Bond , voorloper van Unitas (U.S.A.), bevindt zich eveneens in de Bijzondere Collecties.

Bibliography

  • H. Houtgraaf e.a. (red.). 40 jaren U.S.A. 1911 - 21 februari - 1951. Gedenkboek der Unitas Studiosorum Amstelodamensium, waarin opgenomen een korte geschiedschrijving van de Amsterdamsche Studenten Bond. Amsterdam, 1951.
  • Rob Hagendijk. Het studentenleven. Opkomst en verval van de traditionele studentenkultuur. Amsterdam, 1980.
  • Dick Allard Papousek e.a. (red.). Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven, 1932-1962. Amsterdam, 1962.
  • Henri van der Bijll e.a. (red.). Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven, 1632-1932. Amsterdam, 1932.

General

Alle collectieonderdelen kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Onderzoekzaal. Vermeld dient te worden: Archief Unitas Studiosorum Amstelodamensium (U.S.A.).

Processing Information

Het meest recente archiefmateriaal moet nog geordend worden.

Title
Inventaris van het archief van Unitas Studiosorum Amstelodamensium (Unitas, U.S.A.) (1911-circa 1995)
Author
E. van Scheepen
Date
2005
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland