Skip to main content

Archief van het R.K. Natuurfilosofisch Dispuut 'Albertus Magnus'

 Fonds
Identifier: UBA49

Scope and Contents

Het archief omvat uit de periode 1919-1964 correspondentie met leden, sprekers, zusterdisputen en verenigingen als S.T.A. Er zijn ledenlijsten vanaf 1917, notulen uit de periodes 1929-1938 en 1945-1954 en er is correspondentie van de Katholieke Natuurphilosophische Interacademiale (K.N.P.I., later K.N.F.I.) uit circa 1951-circa 1959. Er zijn geen verslagen van de bijeenkomsten. Het archief is incompleet en in zeer slechte staat.

Dates

  • 1917-1964

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Op 13 november 1917 werd door A.M.J.F. Michels (1889-1969), later hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam, de priester P. Cramer en de dominicaan P. Tummers het 'Natuur-philosophisch Dispuut Albertus Magnus' opgericht als vakdispuut van de r.-k. studentenvereniging 'Sanctus Thomas Aquinas' (S.T.A.).

Het dispuut hield werkvergaderingen met onderwerpen op het gebied van de wis-, natuur- en scheikunde, de astronomie enz. Daarbij was er veel aandacht voor de verhouding van deze disciplines tot de katholieke levensbeschouwing. Vanaf circa 1947 werd de band met S.T.A. losser. Toen werd de stichting Studium Catholicam opgericht, die bedoeld was voor alle katholieke studenten (dus ook voor de zogenaamde nihilisten – studenten die geen lid van een studentengezelligheidsvereniging waren). De vakdisputen, waaronder Albertus Magnus, kwamen hieronder te vallen. Het Studium Catholicam heeft slechts een paar jaar bestaan. Later, in ieder geval vanaf omstreeks 1955, ressorteerde Albertus Magnus met twee andere vakdisputen onder het Algemeen Dispuut. Dit was een (in theorie) verzelfstandigde voormalige onderafdeling van S.T.A., die lezingen organiseerde over sociale en maatschappelijke onderwerpen. Deze disputen kenden veel werkgroepen en streefden naar samenwerking met andere studentenorganisaties.

Vermoedelijk is Albertus Magnus omstreeks 1965 ter ziele gegaan.

Extent

0.7 meter

Abstract in Dutch

In 1917 werd in Amsterdam Albertus Magnus opgericht als vakdispuut van de R.-K. studentenvereeniging 'Sanctus Thomas Aquinas' (S.T.A.). Dit dispuut hield werkvergaderingen op het gebied van de wis- en natuurkunde, met veel aandacht voor de verhouding van deze disciplines tot de katholieke levensbeschouwing. Na 1947 werd de band met S.T.A. losser. Rond 1965 is Albertus Magnus ten onder gegaan. Het incomplete en in slechte staat verkerende archief bevat correspondentie, notulen en ledenlijsten.

Abstract in English

In 1917 Albertus Magnus was founded in Amsterdam as the debating society of the Roman Catholic student union Sanctus Thomas Aquinas (STA). It focused mainly on the curriculum and held meetings on mathematics and physics with special attention to the relation between these two disciplines on the one hand and Roman Catholicism on the other. After 1947 the tie with 'Thomas' loosened and around 1965 Albertus Magnus went down. The archive, which is incomplete and in poor condition, consists of correspondence, minutes and membership lists.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Het archief is op 26 februari 1973 overgedragen aan de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam, nu opgenomen in de Bijzondere Collecties.

Accruals

Er zijn geen aanvullingen te verwachten.

Related Materials

Het archief van de katholieke Studenten Vereniging Sanctus Thomas Aquinas, de vereniging waarbinnen het 'Natuur-philosophisch dispuut Albertus Magnus' is opgericht, bevindt zich in het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen.

Bibliography

  • O. Steens. Vriendschap, geloof en wetenschap in de Rooms-Katholieke Studenten Vereniging 'Sanctus Thomas Aquinas' te Amsterdam 1896-1980. Amsterdam, 1993.
  • Henri van der Bijll e.a. (red.). Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven, 1632-1932. Amsterdam, 1932.
  • Annuarium der Roomsch-Katholieke Studenten in Nederland. Leiden, [diverse jaren].

General

Alle collectieonderdelen kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Onderzoekzaal. Vermeld dient te worden: Archief Amsterdams R.K Natuurfilosofisch Dispuut 'Albertus Magnus'.

Processing Information

Het archief is niet geïnventariseerd. Vanwege de slechte staat van het archief is een deel van het materiaal onleesbaar.

Title
Inventaris van het archief van het R.K. Natuurfilosofisch Dispuut 'Albertus Magnus' (1917-1964)
Author
E. van Scheepen
Date
2005
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland