Skip to main content

Archief van het Corps Berzelius

 Fonds
Identifier: UBA48

Scope and Contents

Het archief van het Corps Berzelius bevat wetten en concepten voor wetten, twee notulenboeken van corpsvergaderingen (1870-1877), een notulenboek van senaatsvergaderingen (1870-1877), een boek met jaarverslagen waarin opgenomen ledenlijsten, en een introductieboek van de sociëteit Fraternitas inter nos (1870-1877). Daarnaast zijn er afschriften van uitgaande stukken, een lias met ingekomen brieven en een kasboek (1871-1877), waarin een losbladig financieel verslag van de dies natalis 1875. Ten slotte bevinden zich in het archief nog drie notulenboeken van Unitas Pharmaceuticorum (1867-1877), waarin opgenomen ledenlijsten, en verslagen van lezingen en voordrachten.

Dates

  • 1867-1877

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

In de tweede helft van de negentiende eeuw bestonden in Amsterdam naast het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.) gedurende enige tijd nog twee andere studentencorpora: het Korps Mavors Medicator, dat de militair-geneeskundige studenten verenigde, en het Corps Berzelius van de farmaceutische studenten aan het Athenaeum Illustre. Dit laatste corps werd op 30 november 1870 opgericht en vernoemd naar de Zweedse scheikundige Jöns Jacob Berzelius (1779-1848). Het stelde zich ten doel 'een band tot stand te brengen tussen de Amsterdamsche pharmaceutische studenten en het gezellig vertier te bevorderen'. Berzelius bestond bij de oprichting uit 23 leden en bezat een eigen sociëteit (clublokaal) met de naam Fraternitas inter nos.

In maart 1873 fuseerde Berzelius met de in 1867 opgerichte studievereniging Unitas Pharmaceuticorum en werd deze vereniging omgedoopt tot de Wetenschappelijke afdeling van Berzelius. Als uitvloeisel van de Wet op het Hoger Onderwijs van 1876 werd bij de verheffing van het Athenaeum Illustre tot universiteit in het jaar daarop de studie farmacie overgebracht van de Faculteit der Geneeskunde naar die der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Tevens werd er een afzonderlijk doctoraat in de artsenijbereidkunde ingevoerd. De instelling van dit doctoraat veranderde niet alleen de positie van de aanstaande apotheker maar gaf studenten farmacie ook het recht lid te worden van het A.S.C. Hierdoor verloor Berzelius zijn bestaansrecht: 25 oktober 1877 werd het corps samen met de Wetenschappelijke afdeling Unitas Pharmaceuticorum ontbonden.

Extent

0.4 meter

Abstract in Dutch

Archief van het in 1870 opgerichte Corps Berzelius (inclusief zijn sociëteit Fraternitas inter nos). Dit voornamelijk op gezelligheid gerichte corps verenigde de farmaceutische studenten aan het Athenaeum Illustre. In 1873 fuseerde Berzelius met de zuiver wetenschappelijk georiënteerde Vereeniging Unitas Pharmaceuticorum, die de Wetenschappelijke afdeling van Berzelius werd. Het archief bevat onder meer notulen, wetten, correspondentie, ledenlijsten, verslagen van lezingen en voordrachten. Het geeft inzicht in de opzet, doelstelling en werkzaamheden van het corps en zijn wetenschappelijke afdeling.

Abstract in English

The archives of the Berzelius student union, founded in 1870 and of its club Fraternitas inter nos. This student union, which mainly focused on companionship, united the students of pharmacy at the Athenaeum Illustre. In 1873 Berzelius merged with the association Unitas Pharmaceuticorum which was purely academically orientated. This became the academic department of Berzelius. Among other things, the archive contains minutes, rules and regulations, correspondence, membership lists, and reports of lectures and presentations. The collection offers insight into the organization, the aim and the activities both of the student union itself and of its scientific department.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Register op de handschriften en archieven, manuscript Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam

Custodial History

De lotgevallen van het archief na de ontbinding van het Corps Berzelius zijn onbekend. Op enig tijdstip werd het gedeponeerd in het archief van de in 1878 opgerichte farmaceutische studentenvereniging Luctor et Emergo.

Immediate Source of Acquisition

In 1938 gaf Luctor et Emergo haar archief in bruikleen aan de Historische Commissie en werd het geplaatst in de Historische Verzameling van de Universiteit van Amsterdam. Na de opheffing van de subfaculteit Farmacie, en daarmee ook van Luctor et Emergo, werd het bruikleen in 1989 omgezet in een schenking.

Accruals

Het archief is compleet overgedragen; aanvullingen zijn niet te verwachten.

Related Materials

In de Bijzondere Collecties bevinden zich een diploma van lidmaatschap van Berzelius uit 1875 en een zilveren draaginsigne uit 1870. Beide objecten zijn in 1986 geschonken door dr. D.A. Wittop Koning en zijn beschreven in de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Bibliography

  • Henri van der Bijll e.a. (red.). Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven, 1632-1932. [Amsterdam], 1932, [Hoofdstuk IV].

General

Alle collectieonderdelen kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Onderzoekzaal. Vermeld dient te worden: Archief van het Corps Berzelius.

Processing Information

Het archief is summier beschreven in het register op de handschriften en archieven, samengesteld door de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam tussen 1923 en 1940.

Title
Inventaris van het archief van het Corps Berzelius en de Vereeniging Unitas Pharmaceuticorum (1867-1877)
Author
A.A. Bruins
Date
2005
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland