Skip to main content

Collectie Jacob Visser

 Collection
Identifier: UBA5

Scope and Contents

De wetenschappelijke nalatenschap van Jacob Visser betreft materiaal over leven en werk van Willem Levinus Penning. Er zijn twee brieven van W.L.A.G. Boogaard aan Jacob Visser (5-12-1931 en 25-6-1932) met 9 kantjes met herinneringen aan 'Oom Penning'. Voorts een foto van Penning, door Henriëtte Magdalena Busken Huet-Boogaard (1881-1944) geschonken aan Jacob Visser. Een kaartje van mevr. Hillegonde van Katwijk aan Jacob Visser (11-2-1932) met 24 pagina's aantekeningen betreffende 'Oom Willem'. Een brief van Jacob Visser aan Albert Verwey over Penning (20-12-1932) en een brief van de weduwe van Pieter Johannes Mak, mevr. Mak-Romijn aan Jacob Visser (26-12-1932).

De Gosler-verzameling bevat 118 brieven aan Willem Gosler van onder anderen Willem Kloos, Marcellus Emants, Pol de Mont, Catarina Alberdingk Thijm, J.A. Alberdingk Thijm, Nicolaas Beets en Conrad Busken Huet. Het merendeel van deze brieven is geschreven tussen 1882 en 1887.

Dates

  • 1882-1932
  • Majority of material found within 1882-1887

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Jacob Visser werd geboren in 1899 in Woubrugge. In 1920, na het gymnasium, ging hij Nederlandse letterkunde studeren aan de Universiteit Utrecht. In 1924 haalde hij zijn kandidaats en in 1929 studeerde hij af in de Nederlandse taal- en letterkunde, nieuwe geschiedenis en pedagogiek. Tevens haalde hij zijn onderwijsbevoegdheid in de vakken Nederlands en geschiedenis.

Al tijdens zijn studie startte Visser zijn loopbaan in het onderwijs. Vanaf 1926 was hij leraar aan het Christelijk Lyceum in Harderwijk, vanaf 1930 aan het Christelijk Lyceum in Haarlem en in 1953 werd hij directeur van de Christelijke middelbare meisjesschool 'Juliana v. Stolberg' in 's-Gravenhage. Van 1955 tot zijn pensioen in 1964 was hij rector aan het Christelijk Lyceum in 's-Gravenhage.

In 1933, tijdens zijn onderwijsloopbaan, promoveerde Visser aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over leven en werk van de dichter Willem Levinus Penning (1840-1924). Ten behoeve van het onderzoek onderhield hij contact met drie nichten van Penning en met Albert Verwey in Noordwijk. Waarschijnlijk heeft Visser in zijn Utrechtse tijd de brieven uit het archief van Willem Gosler verworven.

Christiaan Julius Lodewijk Willem Eleonor Gosler werd geboren in 1858 in Tilburg als zoon van Joan Christiaan Eleonor Gosler, onderwijzer, en Debora Catharina van Maanen. Over zijn leven is weinig bekend. Van Goslers hand verschenen enkele publicaties. In 1879 publiceerder Sijthoff in Leiden zijn Licht en Schaduwen. In 1882 zag een vertaling van Byrons Manfred het licht bij de firma Van Heusden in 's-Hertogenbosch en een van Robert Hamerlings blijspel Lord Lucifer bij G.M. Klemkerk in Goes. In 1881 richtte Gosler het letterkundig tijdschrift Astrea op. Daarnaast was hij als recensent actief voor De Nederlandse Spectator. In 1882 vestigde hij zich in Haarlem, waar hij zich onder de firmanaam W. Gosler & Co. toelegde op het uitgeven. In 1891 verhuisde hij naar Amsterdam; daar zette hij de uitgeverij voort tot aan zijn dood in 1921. Tot zijn fonds behoren uitgaven van literatoren als Marcellus Emants, Pol de Mont en F. Smit Kleine, en tijdschriften als De Leeswijzer. Nieuws- en advertentieblad ter bevordering van ons letterkundig verkeer (1884-1889) en Het manuscript. Orgaan ter bevordering der gemeenschappelijke belangen van uitgevers, schrijvers en redactiën (1885).

Extent

128 items

Abstract in Dutch

Handschriftelijk materiaal uit de nalatenschap van neerlandicus Jacob Visser. Betreft correspondentie voor zijn in 1933 verschenen biografie over de schrijver Willem Levinus Penning (1840-1924) en een door Visser – waarschijnlijk antiquarisch – verworven verzameling van 118 brieven uit het archief van de Haarlemse uitgeverij W. Gosler & Co.

Abstract in English

Manuscript material from the legacy of Jacob Visser, a teacher of Dutch language and literature who lived from 1899 to 1989. It contains personal material - mainly correspondence - about his dissertation on the life of the Dutch author Willem Levinus Penning (1840-1924), published in 1933. The collection also includes 118 letters, mostly written between 1882 and 1887, obtained by Jacob Visser from the archive of the Dutch publisher Willem Gosler (1858-1921).

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Na het overlijden van Jacob Visser in 1989 is diens nalatenschap in het bezit gekomen van zijn dochter Anke van Ginhoven-Visser, wonend in Canada. Na bemiddeling door Marita Mathijsen, hoogleraar moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, zijn de Gosler-brieven in januari 2002 aangekocht door de Universiteitsbibliotheek. In 2003 schonk Van Ginhoven-Visser ook de correspondentie en handschriften betreffende Willem Levinus Penning aan de Universiteitsbibliotheek.

Related Materials

In de verzameling Personalia & prospectussen van de Bibliotheek van de KVB worden archivalia van de uitgeverij W. Gosler & Co. bewaard.

Separated Materials

Een deel van het archief van uitgever Gosler is ondergebracht in het Haagse Letterkundig Museum. Deze instelling beheert een collectie van 160 brieven van en aan Willem Gosler van in totaal 57 verschillende correspondenten, onder wie ook Marcellus Emants en Pol de Mont.

Bibliography

  • Marita Mathijsen. Een schat op papier: onbekende vroege brieven van Kloos en Emants ontdekt. In: NRC Handelsblad 19-04-2002, sectie CS, p. 17.
  • Nop Maas. 'Is hierin nog een spoor van billijkheid te ontdekken?' Brieven van Marcellus Emants aan zijn uitgever Gosler. In: De Parelduiker 7 (2002), nr. 2, p. 20-35.
  • Marita Mathijsen. Het gevolg van een versnelde bloedsomloop: teruggevonden brieven aan uitgever Gosler. In: De Parelduiker 8 (2003), nr. 2/3, p. 74-85.
  • Jacob Visser. Willem Levinus Penning Jr. De mensch en de dichter. Amsterdam, 1933 [proefschrift Utrecht].
  • Ronald Peeters. De paap van Gramschap. Vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg. Tilburg, 1992 [biografische gegevens W. Gosler].

General

De collectie kan bij de balie van de Onderzoekzaal worden opgevraagd.

Processing Information

De Gosler-brieven zijn alfabetisch geordend op correspondent, daarbinnen chronologisch. Van een drietal brieven is de correspondent nog niet geïdentificeerd. De brieven zijn toegankelijk gemaakt middels een concept-plaatsingslijst. Het overige materiaal is nog in bewerking.

Title
Beschrijving van de collectie Jacob Visser (1882-1932)
Author
B.E. Delchot
Date
2004
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland