Skip to main content

Archief van het Vrij Dispuutgezelschap V.I.V.A.T.

 Fonds
Identifier: UBA47

Scope and Contents

Het archief bestaat uit financiële stukken betreffende het V.I.V.A.T.-hûus (1942-1947), debiteurenboeken (1917-1923), (1930-1953, een crediteurenboek (1930-1950), kasboeken (1907-1983) en een kas-/giroboek (1948-1961).

Er is correspondentie en er zijn ingekomen stukken (1917-1983), uitgaande stukken (1907-1970), verslagen archief- en kascommissie (1938-1964), verslagen van diverse andere commissies, donderpreken uit de groentijd (1930-1946), visitestaten (1909-1945), notulenboeken van vergaderingen (1912-1952), presentielijsten van vergaderingen (1908-1969), ledenlijsten (1908-1960), biografietjes van leden (1908-circa 1950 en 1959-1960), proefschriften, statuten, wetten en reglementen. En over de periode 1908-1929 is er een geschreven inventaris van het archief.

Verder zijn er een aantal lustrumalmanakken en 410 foto's, voornamelijk in albums.

Dates

  • 1908-1983

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

De collectie is beperkt toegankelijk voor onderzoek: voor raadpleging is toestemming vereist van de collectiebeheerder.

Conditions Governing Use

Het materiaal uit deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven. Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Biographical / Historical

Op 12 maart 1908 werd binnen het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.) het Vrij Dispuutgezelschap 'V.I.V.A.T.' opgericht onder de zinspreuk Velle Idem Vinculum Amicitae Tenacissimum.

V.I.V.A.T. gold als 'boerendispuut': het nam bij voorkeur sportieve, sociale jongens uit de provincie aan. Het dispuut leverde regelmatig NIA-commissarissen (sociëteitsbestuurders) en met de Amsterdamse Studenten Roeivereniging Nereus bestond – en bestaat nog steeds – een speciale band. Dat blijkt ook uit de oprichting van de commissie Simon de Wit, genoemd naar de legendarische Nereusroeier en 'Viveur'. Deze commissie was ingesteld om tijdens de groentijd de aanleg van groenen voor Nereus te testen. Zoals zoveel disputen kreeg V.I.V.A.T. het in de jaren zeventig moeilijk. In 1977 maakte het een succesvolle doorstart.

V.I.V.A.T. heeft een eigen dispuutshuis: het V.I.V.A.T.-hûus.

H.J. van Mook (1894-1965), luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië, was in zijn studententijd lid van V.I.V.A.T.

Extent

410 items

2.8 meter

Abstract in Dutch

Het Vrij Dispuutgezelschap V.I.V.A.T. werd in 1908 opgericht als dispuut van het Amsterdamsch Studenten Corps (nu A.S.C./A.V.S.V.). Dit dispuut levert traditioneel veel roeiers aan Nereus. Zoals verschillende disputen kreeg V.I.V.A.T. het in de jaren zeventig moeilijk, maar het maakte in 1977 een succesvolle doorstart. Het archief, dat redelijk compleet is, bevat financiële stukken uit de periode 1907-1983 en correspondentie uit de periode 1907-1983. Verder zijn er verslagen, notulenboeken, presentielijsten en dergelijke. Ook 410 foto's maken er deel van uit.

Abstract in English

V.I.V.A.T., the Free Debating Society, was founded in 1908 as the debating society of the Amsterdamsch Studenten Corps, the Amsterdam Student Union, nowadays A.S.C./A.V.S.V. This debating society traditionally supplies Nereus with many rowers. As for other debating societies the nineteen seventies were a difficult period for V.I.V.A.T. but in 1977 it started up again with success. The collection consists of archival material and is reasonably complete. It contains financial documents and correspondence during the period 1907-1983. Besides this, there are reports, minute books, membership lists and similar documents. The collection includes 410 photographs.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

Het archief is in bruikleen (datum onbekend) gegeven aan de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam, nu bewaard in de Bijzondere Collecties.

Accruals

Er zijn geen aanvullingen te verwachten.

Related Materials

In de Bijzondere Collecties bevindt zich met betrekking tot V.I.V.A.T. een voorstudie van het V.I.V.A.T.-vaandel van Marius Monnickendam voor diens schilderij 'Optocht der professoren', 3 draagtekens en circa 90 foto's en glasnegatieven.

Bibliography

  • Almanak, samengesteld ter gelegenheid van het 17e lustrum van het Vrij Dispuutgezelschap V.I.V.A.T., 1908-1993. [Amsterdam, 1993].

General

Alle collectieonderdelen kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Onderzoekzaal. Vermeld dient te worden: Archief van het Vrij Dispuutgezelschap V.I.V.A.T.

Processing Information

De objecten zijn op itemniveau beschreven in de catalogus van het Universiteit van Amsterdam. Het archief is niet geordend. Het archief over de periode 1908-1930 is toegankelijk middels een contemporaine inventarislijst.

Title
Inventaris van het archief van het Vrij Dispuutgezelschap V.I.V.A.T. (1908-1983)
Author
E. van Scheepen
Date
2005
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland