Skip to main content

Collectie A. Beaujon

 Collection
Identifier: UBA403

Scope and Contents

De gebieden van wetenschap waarop Beaujon zich tijdens zijn leven bewogen heeft, zijn vertegenwoordigd in de door hem nagelaten bibliotheek. De grote auteurs van zijn tijd ontbreken niet.

Zijn bibliotheek bevatte niet alleen algemene werken over economie en statistiek, maar ook deelgebieden daarvan zijn vertegenwoordigd. Zo zijn er titels over openbare financiën, internationale handel, geldtheorie, economische politiek, loontheorie, economische orde, bankwezen en niet te vergeten statistisch materiaal.

De oudste tekst in de collectie is van Boxhornius De Trapezitis, qui in foederatio Belgio mensas foenebres exercent dissertatio. Uit 1821 dateert Van Hogendorps Advijs ... uitgebragt den 21 junij 1821 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, over het ontwerp van een algemeen stelsel van belastingen. Daarnaast zijn er theoretische werken, artikelen, rapporten, (statistische) jaarboeken en verslagen. Marx en Tocqueville ontbreken niet, net zo min als Schaeffle (over de uitzichtloosheid van het socialisme).

Dates

  • 1642-1892
  • Majority of material found within 1850-1892

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Frans, Duits, Engels en Italiaans

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Anthony Beaujon (1853-1890) was hoogleraar staathuishoudkunde en statistiek aan de Universiteit van Amsterdam van 1885 tot zijn dood in 1890. Hij werkte bij het ministerie van Financiën, eerst als adjunct-commies bij de afdeling Rechten en Accijnzen, later als commies bij het Generaal-Secretariaat en vanaf 1879 bij de afdeling Domeinen. Beaujon leverde een bijdrage aan een regeling voor het pensioenwezen van burgerlijke ambtenaren. Daarnaast werd hij benoemd in het College der Zeevisserijen en publiceerde hij onder andere in de Bijdragen van het Statistisch Instituut. Zijn verhandelingen liggen op theoretisch- en praktisch-economisch, maar vooral op statistisch terrein. Hij was een theoreticus, die zijn deducties toetste aan de feiten en die, omgekeerd, door een scherpzinnig groeperen en hanteren van het feitenmateriaal, kwam tot opvallende algemene conclusies.

Extent

ca. 396 items

Abstract in Dutch

Een kleine collectie publicaties op het gebied van de staathuishoudkunde en statistiek. De collectie bevat zowel algemene werken over economie en statistiek, als over deelgebieden zoals openbare financiën, internationale handel en geldtheorie.

Abstract in English

A small collection of works on economics and statistics. The collection contains both general works in the fields of economics and statistics and such subfields as public finances, international trade and monetary theory.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Verzameling van werken over staathuishoudkunde en statistiek, nagelaten door Prof. A. Beaujon, aan de Bibliotheek geschonken door mevrouw de wed. Beaujon-Schill. Amsterdam, 1892.
  2. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

De verzameling werd na het overlijden van A. Beaujon door de weduwe Beaujon-Schill aan de Universiteitsbibliotheek geschonken.

Accruals

De collectie is volledig overgedragen.

Bibliography

General

Alle publicaties kunnen via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam worden aangevraagd.

Processing Information

In 1892 werd de collectie ontsloten middels een gedrukte catalogus. Alle boeken zijn ontsloten via de catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Inventaris van de collectie A. Beaujon (1642-1892)
Author
J.R. Defraipont
Date
2013
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland