Skip to main content

Collectie H.P.G. Quack

 Collection
Identifier: UBA400

Scope and Contents

De zeer gevarieerde collectie bevat naast veel bekend Duits- en Franstalig materiaal ook een grote hoeveelheid Engelstalige werken, onder andere van en over Robert Owen, diens zoon Robert Dale Owen, het owenisme en de verwerkelijking daarvan in het arbeidersdorp New Lanark en de 'communistische' kolonie New Harmony.

De nadruk bij de collectie Quack ligt op werken van negentiende-eeuwse (utopisch-)socialisten en anarchisten en op de sociale geschiedenis van de negentiende eeuw in het algemeen.

De collectie bevat naast wetenschappelijke literatuur ook uitgaven van primaire bronnen.

Dates

  • 1629-1912
  • Majority of material found within 1850-1900

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Frans, Duits en Engels

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Hendrick Peter Godfried Quack (1834-1917) studeerde rechten aan het Athenaeum Illustre en promoveerde in Utrecht in 1859. Hij kreeg les van M. des Amorie van der Hoeven en J. de Bosch Kemper, beiden godsdienstig conservatief, maar ontwikkelde zich zelf tot socialist. Hij begon als journalist, maar had later betrekkingen op maatschappelijk gebied, zoals commies op de provinciale griffie te Haarlem, secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en secretaris van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Daarna was hij secretaris bij de Nederlandsche Bank en verbonden aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Daarnaast was hij hoogleraar, eerst in Utrecht en later in Amsterdam, waar hij tussen 1885 en 1894 les gaf in de staatshuishoudkunde. Hij was ruim dertig jaar redacteur van De Gids en publiceerde daarnaast in het Sociaal weekblad. Hij was niet alleen actief in het economisch leven, maar ook op cultureel terrein, onder meer als voorzitter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Hoewel Quack een criticus van het economisch liberalisme was, sloot hij zich niet aan bij enige socialistische stroming. In de woorden van het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland: "Overdag diende Quack het kapitalisme, 's avonds wijdde hij zich aan de studie van het socialisme. Toch zag Quack dit niet als een tegenstrijdigheid. Volgens hem vergrootte het zich inzetten voor de economie van het land, het versterken van de productiekrachten, het scheppen van werkgelegenheid, de welvaart voor allen." Zijn eigen opvattingen lagen het dichtst bij die van de saint-simonisten.

Quack streefde er naar de opvattingen van de meest uiteenlopende socialistische denkers in alle objectiviteit weer te geven. Hij onthield zich van kritiek en probeerde hen te begrijpen vanuit hun eigen motieven en uitgangspunten. Quack verliet zich niet op het werk van andere historici, maar rustte niet voor hij het originele werk in handen had. Dit resulteerde in een uitgebreide persoonlijke bibliotheek.

Extent

ca. 2400 items

Abstract in Dutch

De collectie H.P.G. Quack (1834-1917) bestaat uit werken van (utopisch-)socialisten en anarchisten en uit werken met betrekking tot de sociale geschiedenis van de negentiende eeuw. Quack was publicist en hoogleraar in de economie. Daarnaast vervulde hij functies in het Nederlandse bankwezen. Hij is het meest bekend door zijn levenswerk De socialisten, waarin hij de opvattingen van de meest uiteenlopende socialistische denkers weergaf. Deze studie resulteerde ook in een persoonlijke bibliotheek met werken van Marx, Engels, Kropotkin en anderen die hij met grote moeite zelf, vooral in Frankrijk, bemachtigde.

Abstract in English

The collection of Hendrik Peter Godfried Quack (1834-1917) contains works by socialists, utopian socialists and anarchists and works bearing on the social history of the nineteenth century. Quack was a publicist and a professor of political economy. In addition he held several posts in Dutch banking. He is best known for his magnum opus DE SOCIALISTEN, in which he discussed the views of a wide spectrum of socialist thinkers. For this study he collected a private library featuring works of Marx, Engels, Kropotkin and many others which he had painstakingly acquired himself, mainly in France.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. C.P. Burger. Catalogus van de schenking-Quack. Amsterdam, 1915.
  2. Catalogus van de schenking-Quack. Amsterdam, 1977.
  3. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Custodial History

Quack heeft zijn bibliotheek bijeengebracht voor zijn grootse, tussen 1875 en 1902 in zes delen verschenen, De socialisten. Personen en stelsels, dat toen alleen geschreven kon worden door iemand die een grote bibliotheek bezat. De universiteitsbibliotheken weigerden immers de subversief geachte lectuur van negentiende-eeuwse nieuwlichters en rode revolutionairen als Proudhon, Marx en Lassalle aan te schaffen. Quack moest zich dan ook grote moeite getroosten om zelf, vooral in Frankrijk, de noodzakelijke boeken en tijdschriften te bemachtigen.

Immediate Source of Acquisition

De collectie is in 1912 aan de Universiteitsbibliotheek geschonken.

Accruals

De collectie is volledig overgedragen.

Bibliography

General

Alle publicaties kunnen via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam worden aangevraagd.

Processing Information

In 1915 werd de collectie ontsloten middels een gedrukte catalogus.

Alle boeken zijn ontsloten via de catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Inventaris van de collectie H.P.G. Quack (1629-1912)
Author
J.R. Defraipont
Date
2013
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland