Skip to main content

Archief van Uitgeverij Brill

 Fonds
Identifier: UBA389

Scope and Contents

De kern van het archief is voor een lange periode bewaard gebleven. De notulen van de aandeelhoudersvergaderingen en van de Raad van Commissarissen van 1896 tot 2000, jaarverslagen over de periode 1896-1933 en 1951-1979, kopieboeken met uitgaande brieven over de periode 1885-1934, correspondentie sinds 1855 en jaarrekeningen sinds 1897 zijn aanwezig. Fondsboeken zijn bewaard uit de periode 1889-1955 en fondscatalogi uit de jaren 1889-1992. Een groot deel van de boekhouding uit de eerste helft van de twintigste eeuw is overgeleverd, zij het dat de grootboeken voor die periode ontbreken. Voor het overige is van het archief, dat veel omvangrijker moet zijn geweest, slechts een klein deel overgeleverd. Het meeste daarvan dateert van de jaren tachtig van de twintigste eeuw tot 2003, waaronder de productiedossiers en stukken over verkoopbevordering uit die periode. Ook is er materiaal te vinden over de bedrijfsgeschiedenis van Brill. Daarnaast zijn enkele kleine deelarchieven opgenomen van de Ondernemingsraad, de Stichting "Fonds Peltenburg", de Stichting Prioriteitsaandelen E.J. Brill en archivalia van voormalig adjunct-directeur B.A. van Proosdij.

Dates

  • 1848-2003

Creator

Language of Materials

Nederlands, Frans, Duits, Engels en Latijn

Conditions Governing Access

Het archief is in principe toegankelijk voor onderzoek.

De 'Copieboeken' (inv.nrs 380-450) zijn gedigitaliseerd en online raadpleegbaar via de inventaris. Deze worden in principe niet ter inzage gegeven.

Enkele stukken (inv.nrs. 175-179 en 937) hebben een embargo vanwege privacy redenen en worden niet ter inzage gegeven.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het niet-gedigitaliseerde materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven. Indien in uitzonderlijke gevallen toch toestemming verkregen is voor inzage van het gedigitaliseerde materiaal, wordt ook dit alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis (1797-1872) was de laatste telg van de familie Luchtmans, de eigenaren van de gelijknamige Leidse uitgeverij. Bodel Nijenhuis had de verantwoordelijkheid voor het bedrijf al overgelaten aan zijn bedrijfsleider, Johannes Brill (1767-1859), die daarnaast ook zelfstandig als drukker opereerde. Toen deze zich in 1848 terugtrok, besloot J.T. Bodel Nijenhuis de firma Luchtmans op te heffen. De zoon van Johannes Brill, Evert Jan Brill (18121-1871), nam een deel van het fonds van Luchtmans over en zette de firma vanaf 1 juli 1848 voort onder de naam E.J. Brill. Na zijn overlijden in 1871 werd het bedrijf overgenomen door de theoloog Adriaan van Oordt (1840-1903) die zijn vriend de neerlandicus Frans de Stoppelaar (1841-1906) als mededirecteur aantrok. Van Oordt verzorgde de administratie, De Stoppelaar onderhield de contacten met de auteurs in binnen- en buitenland.

In 1883 was het pand aan het Rapenburg, waar de firma tot dan toe altijd gevestigd was geweest, te klein geworden. Een nieuw onderkomen werd gevonden in het voormalige Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis aan de Oude Rijn. In 1896 werd de firma een naamloze vennootschap, de N.V. Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill. Vanaf 1906 zette C. Peltenburg (1852-1934), na het overlijden van de andere twee directieleden, Van Oordt en De Stoppelaar, het bedrijf voort. Hij werd in 1934 opgevolgd door T. Folkers (1879-1950), die na de oorlog uit zijn functie ontheven werd. De nieuwe directeur N.W. Posthumus (1880-1960) stichtte een filiaal in Heidelberg, dat later zou verhuizen naar Keulen. Ook in Londen zou een filiaal geopend worden.

De firma was van het begin af aan actief als zetterij en drukkerij, als uitgeverij en als boekhandel en antiquariaat. De zetterij/drukkerij gold als de kern van het bedrijf.

In 1961 verhuisde het productiebedrijf naar een nieuw pand aan de Plantijnstraat; in 1983 zou de uitgeverij volgen. Het antiquariaat, sinds 1948 gevestigd aan de Nieuwe Rijn, bleef in de binnenstad.

In de jaren 1970 ontwikkelde Brill zich tot een exclusief wetenschappelijke uitgeverij. Het bedrijf wist zelfstandig te blijven, ondanks belangstelling van grote concerns als Elsevier. Rond 1990 werd besloten dat het bedrijf zich zou terugtrekken op haar kernactiviteit, de wetenschappelijke uitgeverij. In 1989 werd de drukkerij, in 1990 ook het antiquariaat afgestoten. In dezelfde jaren werden de buitenlandse vestigingen van het bedrijf opgeheven.

Extent

ca. 50 meter

Abstract in Dutch

Het archief is gevormd door Uitgeverij Brill (1848-heden) in Leiden, de opvolger van de firma Luchtmans (1683-1848). Het bedrijf kende drie afdelingen: de drukkerij/zetterij, de uitgeverij en het antiquariaat. De nadruk lag voor het bedrijf zelf op de drukkerij. Het archief heeft betrekking op de jaren 1848-2003. Het is verre van compleet. De uitgaven van Brill waren en zijn met name gericht op oosterse talen, culturen, godsdiensten en geschiedenis. Hierdoor ontstond het zeer uitgebreide letterfonds van de drukkerij met onder meer Chinese karakters en andere oriëntaalse letters.

Abstract in English

The collection consists of the archive of the publisher Brill (1848-present) in Leiden, the successor to the publisher Luchtmans (1683-1848) also in Leiden. The company consisted of three sections: the printing and composing room, the publishers and the antiquarian bookshop. The emphasis of the company was on the printing business. The archive concerns the period 1848-2003 and is anything but complete. The Brill publications were and still are primarily oriented towards oriental languages, cultures, religions and history. As a result the company acquired a large and extensive number of typefaces, with among other things, Chinese characters and other oriental fonts.

Arrangement

Het archief is geordend overeenkomstig het archiefschema van Bewaartermijnen voor archieven van uitgeverijen. Een praktische handleiding voor archieven van na 1950.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Custodial History

De notulen van de aandeelhoudersvergaderingen, de jaarverslagen, de kopieboeken en de huurcontracten werden bij de uitgeverij op het kantoor bewaard. De rest van het archief stond in de jaren tachtig van de twintigste eeuw op zolder. Veel van de bundels, vaak met touwtjes of archiefzakken bijeengehouden, zijn toen uit elkaar gevallen en sommige stukken hebben waterschade opgelopen. Een deel van het archief, bestaande uit correspondentie met auteurs uit de periode 1942 tot 1969, is aanvankelijk overgedragen aan het Gemeentearchief Leiden. Later is dit materiaal met de rest van het archief herenigd. Na afstoting van de drukkerij en antiquariaat zijn de archieven van die bedrijfsonderdelen van het archief afgesplitst.

Immediate Source of Acquisition

Het archief maakt deel uit van de Bibliotheek van het Boekenvak. Deze werd in 1958 in langdurig bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In 2006 werd de gehele bibliotheek eigendom van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak. Het archief is verworven in 1985 en 2006, samen met het volledige fonds van de uitgeverij.

Appraisal

De firma Brill is een van de belangrijkste Nederlandse drukkers en uitgevers van wetenschappelijk publicaties voor de internationale markt. Een bijzonder belang heeft Brill als uitgever van werken op het gebied van de oriëntalistiek. Doordat de zetterij van Brill over een uitgebreid fonds van Aziatische letters beschikte, waaronder Chinese karakters, kon de uitgeverij veel Oosterse teksten drukken.

Accruals

Het bedrijfsarchief van Brill zal eens in de tien jaar aangevuld worden.

Related Materials

Het archief maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak. Het Allard Pierson beheert ook het archief van de firma Luchtmans, de voorganger van Brill. In de collectie prospectussen en personalia van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam is een verzameling bedrijfsdocumentatie over Brill aanwezig.

Separated Materials

Het archief van het antiquariaat berust bij de Universitaire Bibliotheken Leiden. Het uitgeversfonds van Brill van vóór 1974 is door de Bijzondere Collecties overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek om opgenomen te worden in het depot van Nederlandse publicaties. Het fonds van na 1 januari 1974 is overgedragen aan de firma Brill.

Bibliography

  • E.J. Brill. Three centuries of scholarly publishing, since 1683. Leiden, New York, Köln, 1994.
  • Luchtmans & Brill. Driehonderd jaar uitgevers en drukkers in Leiden, 1683-1983. Catalogus van de tentoonstelling gehouden van 1 september tot 1 oktober 1983 in het Gemeente-Archief te Leiden. Leiden, 1983.
  • Tuta sub aegide pallas. E.J. Brill and the world of learning. Leiden, 1983.
  • Sytze van der Veen. Brill. 325 jaar uitgeven voor de wetenschap (met bijdragen van Paul Dijstelberge, Mirte D. Groskamp, Kasper van Ommen). Leiden, 2008.

Processing Information

Het archief is in 2006 geordend en in grote lijnen geïnventariseerd, waarbij uitgegaan is van de staat en ordening van het archief op het moment van verwerving. Het gehele archief is zoveel mogelijk stofvrij gemaakt en omgepakt in zuurvrije omslagen en dozen.

Na verdere inventarisatie is in 2022 de inventaris gepubliceerd. Bij het inventariseren is circa 5,2 meter aan materiaal in overleg met de conservator gedeselecteerd, waaronder overgeschreven kopieteksten, een onvolledig recensie-archief, personeelsgegevens en technische uitdraaien van boektitels.

Title
Inventaris van het archief van de Uitgeverij Brill (1848-2003)
Author
M.D. Groskamp, M.S. Polak, C.T. Fruchaud, E.P. Binnendijk
Date
2022
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
Eerste versie 2008, tweede herziene versie 2012, derde herziene versie 2022

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland