Skip to main content

Collectie J.C.G. Boot

 Collection
Identifier: UBA375

Scope and Contents

De collectie weerspiegelt het brede terrein van de klassieken. Beide geschenken vallen op door hun grote veelzijdigheid. Er is zowel poëzie als proza. Er blijkt geen voorkeur voor één bepaalde schrijver of onderwerp. Alhoewel de collectie uit 1882 enkele uitgaven uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw bevat, zijn de meeste publicaties uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Ook opvallend is het geringe aantal vertalingen.

De tweede en grootste collectie boeken bevat ook veel publicaties uit de negentiende eeuw, echter ook 324 uitgaven uit de zestiende en zeventiende eeuw en een nog groter aantal uit de achttiende eeuw. De boeken uit de tweede collectie geven een beeld van het hele terrein van de klassieke wetenschap. Studies, teksten en vertalingen van vele schrijvers, zowel in het Grieks als in het Latijn, worden in de catalogus genoemd. Verschillende boeken op het gebied van de taalkunde, maar ook van de oude geschiedenis behoren tot de collectie.

Dates

  • 1500-1900
  • Majority of material found within 1800-1850

Creator

Language of Materials

Grieks en Latijn

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Johan Cornelis Gerard Boot werd geboren op 17 augustus 1811 in Arnhem, waar zijn vader predikant was. Zelf zou hij klassieke talen gaan studeren. Ook voltooide hij een studie in de rechten. Op 9 juni 1836 promoveerde hij in Leiden zowel in de rechten als in de klassieke talen. Hij maakte daarna een lange reis naar Italië, die een onvergetelijke indruk bij hem achterliet. Na twee jaar studie volgde zijn benoeming tot rector van het gymnasium in Leeuwarden. Tot 1851 zou hij deze functie vervullen. In dat jaar werd hij benoemd tot hoogleraar aan het Athenaeum te Amsterdam. Hij werd 'professor historiae, eloquentiae, poeseos, antiquitatum, litterarum Graecarum et Latinarum'. Hoewel zijn leeropdracht vele vakgebieden omvatte en hij jarenlang over het Grieks, Latijn en de klassieke oudheid college gaf, ging zijn belangstelling vooral in de richting van het Latijn. Deze voorkeur voor Latijn kwam ook tot uitdrukking in vele van zijn publicaties, die vermeld staan achterin het Levensbericht dat H.T. Karsten in 1903 over Boot schreef.

Boot vervulde zijn veelomvattende taak tot 1870, het jaar waarin hij ontslag nam om zich uitsluitend aan de studie te kunnen wijden. In 1877, bij de oprichting van de nieuwe universiteit, keerde hij terug naar de alma mater en werd buitengewoon hoogleraar in de Latijnse taal- en letterkunde. Hij bleef tot 1881 in functie en stierf in 1901 op 90-jarige leeftijd.

Extent

ca. 2728 items

Abstract in Dutch

Collectie publicaties op het gehele terrein van de wetenschap van de klassieke oudheid, met een accent op de klassieke poëzie en proza, verzameld door de classicus J.C.G. Boot.

Abstract in English

A collection of publications in the entire field of classical antiquity, with an emphasis on classical poetry and prose, collected by the classics scholar J.C.G. Boot.

Arrangement

De collectie uit 1882 is verdeeld in twee hoofdrubrieken: dichters en prozaschrijvers, waarbij er ongeveer dubbel zoveel werken in proza zijn als in poëzie. Deze rubrieken zijn weer in tien, respectievelijk twaalf onderrubrieken opgedeeld.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Catalogus van de philologisch-historische handbibliotheek opgesteld in de kamer-Boot. In: Catalogus der aanwinsten. Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, 1917 en 1920.
  2. Bibliotheca Graeca. Catalogus van boeken aan de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam ten geschenke gegeven door den hoogleeraar Dr. J.C.G. Boot bij gelegenheid van het tweehonderdvijftigjarig bestaan van Athenaeum en Universiteit. Amsterdam, 1882.
  3. Boekerij van wijlen Prof. J.C.G. Boot met andere aanwinsten op het gebied der classieke letteren, Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. In: Catalogus der aanwinsten. Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam 1901. Amsterdam, 1903.
  4. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

Tweemaal verkreeg de Universiteitsbibliotheek een collectie classica afkomstig van J.C.G. Boot. Ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van Athenaeum en Universiteit in 1882 schonk Boot een collectie Griekse boeken. Een veel grotere collectie boeken uit zijn bezit kwam, na zijn overlijden in 1901, als legaat naar de bibliotheek. Het geschenk uit 1882 bevat ca. 386 titels, het legaat van Boot telt maar liefst 2542 titels.

Accruals

Aanvullingen worden niet verwacht.

Bibliography

  • J.R. Defraipont. Catalogus catalogorum ad collectiones Bibliothecae Universitatis Amstelodamensis pertinens. Amsterdam, 1983.

General

Alle publicaties kunnen via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam worden aangevraagd.

Processing Information

De omvang en het belang van de collectie werden zo groot gevonden, dat gedurende vele jaren de collectie opgesteld is geweest in een kamer, die de naam van de schenker kreeg.

Beide collecties zijn in respectievelijk 1882 en 1903 ontsloten middels gedrukte catalogi. Alle boeken zijn ontsloten via de catalogus van de Universiteit van Amsterdam.Veel van deze boeken zijn nog altijd voorzien van het signatuur 'Boot'.

Title
Inventaris van de collectie J.C.G. Boot (1500-1900)
Author
J.R. Defraipont, A.C. Meulepas-Broek
Date
2012
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
Eerste versie 1983, tweede herziene versie 2012

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland