Skip to main content

Collectie Johannes Hilman

 Collection
Identifier: UBA374

Scope and Contents

De collectie bestaat uit zowel toneelstukken als boeken over toneel:

 1. Treurspelen: 1229 titels
 2. Toneelspelen: 1266 titels
 3. Blijspelen: 1396 titels
 4. Kluchtspelen: 624 titels
 5. Zangspelen: 193 titels
 6. Balletten opgevoerd in de Amsterdamse schouwburg: circa 500 titels
 7. Aanspraken en nieuwjaarswensen (1756-1878): circa 100 titels
 8. Toneel-aankondigingen en rekenboeken (1737-1859): circa 110 banden, per jaar gebonden of gebundeld
 9. Contracten van toneel-engagementen (1801-1810): circa 60 titels
 10. Plaatwerken. Klederdrachten: 505 titels
 11. Geschriften, lof- en hekeldichten in handschrift en druk, betrekkelijk toneelaangelegenheden: 312 titels
 12. Nederlandse taal- en letterkunde: circa 600 titels
 13. Buitenlandse letterkunde: circa 50 titels
 14. Geschiedenis en aardrijkskunde: circa 100 titels

Dates

 • ca. 1600-1881
 • Majority of material found within 1700-1881

Creator

Language of Materials

Diverse talen

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Johannes Hilman (29 oktober 1802-18 november 1881) was de zoon van een bakker en zelf graanhandelaar, maar zijn belangstelling lag bij het Nederlandse toneel. Als toneeldichter schreef hij verscheidene stukken, onder andere Genoveva (1835), Demetrius, Keizer van Rusland (1838), Willem I (1848) en Karel de Stoute (1861). In 1843 richtte hij De Spectator op, een Nederlands literair tijdschrift, dat aanvankelijk vooral aan het toneel was gewijd. De letterkundige J.A. Alberdingk Thijm was een van de belangrijkste medewerkers van De Spectator en vanaf 1847 hoofdredacteur. Hilman hield zelf vooral van het Franse klassieke toneel, niet van de vernieuwingen uit zijn eigen tijd. Ondanks zijn conservatisme droeg hij bij aan de vernieuwing van het Nederlandse toneel door zijn inzet bij de oprichting van het Nederlandsch Tooneelverbond in 1870 en de Amsterdamsche Tooneelschool in 1874. Hij zette zich tevens in voor de herbouw van de Stadsschouwburg in 1873 en had zitting in het College van commissarissen van deze instelling.

Na de dood van zijn schoonvader Willem Gramser in 1859 kon Hilman als rentenier door het leven gaan en zich volledig aan zijn passie wijden. Hij legde een uitgebreide en kostbare verzameling aan van boeken, aankondigingen van theaters en toneelgezelschappen, prenten en tekeningen. Zijn doel was de oprichting van een toneelbibliotheek, waarin onder andere werken opgenomen waren van zijn meest geliefde dichters. Deze bibliotheek, geplaatst in zijn woonhuis aan de Reguliersgracht, stond open voor geïnteresseerden.

Hilman is een goed voorbeeld van een particuliere verzamelaar die een rijke collectie bijeenbracht op een moment dat de (toenmalige) Stadsbibliotheek voor dat onderwerp geen belangstelling had.

Extent

ca. 7000 items

Abstract in Dutch

Belangrijke collectie op het gebied van het Nederlandse toneel, met toneelstukken, aankondigingen van theaters en toneelgezelschappen en kostuumprenten, verzameld door de amateur-toneelschrijver en mecenas van het Nederlandse toneel Johannes Hilman (1802-1881).

Abstract in English

An important collection in the field of the Dutch stage, consisting of bills of theatres and theatre companies and prints of costumes, collected by the amateur playwright and Maecenas of the Dutch stage, Johannes Hilman (1802-1881).

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

 1. Joh.s Hilman. Alphabetisch overzicht der tooneelstukken in de bibliotheek van Joh.s Hilman. Amsterdam, 1878.
 2. Joh.s Hilman. Ons tooneel. Aanteekeningen en geschiedkundige overzichten. Naamrol van plaatwerken en geschriften. Amsterdam, 1879.
 3. Joh.s Hilman. Ons tooneel. Aanteekeningen en geschiedkundige overzichten. Naamrol van plaatwerken en geschriften (derde en laatste gedeelte). Leiden, 1881.
 4. Catalogus van boeken over letterkunde en geschiedenis, aan de stad gelegateerd door wijlen Joh. Hilman. Amsterdam, 1882.
 5. F.Z. Mehler, M.B. Mendes da Costa. Tooneel-catalogus Nederland. Amsterdam, 1895.
 6. L.J.N.K. (Boeken-)van Aken. Catalogus Nederlands toneel, deel I-III. Amsterdam, 1954-1956.
 7. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

Aangezien hij geen erfgenaam had, besloot Hilman zijn collectie aan een openbare instelling na te laten. Allereerst dacht hij aan de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, maar na de oprichting van de Universiteit van Amsterdam in 1877 besloot hij de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek als zijn erfgenaam aan te wijzen. Na zijn overlijden in 1881 werd de collectie inderdaad nagelaten, uitgezonderd de tekeningen, die niet in zijn testament waren opgenomen.

Appraisal

Doubletten van de toneelstukken werden in 1885 overgedragen aan de Amsterdamsche Tooneelschool.

De rijke collectie is vrij onsystematisch bijeengebracht. Met name voor een aantal algemene werken met betrekking tot het toneel, zoals kostuumboeken, is Hilmans collectie waardevol als bron.

Accruals

Er zijn geen aanvullingen te verwachten.

Separated Materials

De collectie tekeningen van Johannes Hilman werd geveild en is verspreid geraakt.

Bibliography

 • Catalogus van boeken over letterkunde en geschiedenis, aan de stad gelegateerd door wijlen Joh. Hilman. Amsterdam, 1882.
 • Handelingen der algemeene vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden aldaar den 21sten Juni 1883, in het gebouw van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Leiden, 1883.
 • F. van der Goes. Van den verbranden Schouwburg. In: De Nieuwe Gids 5 (1890), p. 133-136.
 • F.Z. Mehler, M.B. Mendes da Costa. Tooneel-catalogus Nederland. Amsterdam, 1895.
 • P.C. Molhuysen, P.J. Blok (red.). Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, deel 2. Leiden, 1912.
 • K. ter Laan. Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. Den Haag/Djakarta, 1952.
 • J.R. Defraipont. Catalogus catalogorum ad collectiones Bibliothecae Universitatis Amstelodamensis pertinens. Amsterdam, 1983.

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

De collectie werd door J. Hilman zelf grotendeels ontsloten, middels drie gedrukte catalogi, respectievelijk uitgekomen in 1878, 1879 en 1881 (register). Na zijn overlijden werd door de Universiteitsbibliotheek een catalogus uitgegeven voor de nog ontbrekende afdelingen letterkunde, geschiedenis en aardrijkskunde.

De volledige collectie is daarnaast opgenomen in de toneelcatalogi van de Universiteitsbibliotheek, uitgekomen in 1895 en 1954-1956 (3 delen).

Alle boeken en tijdschriften en het grootste deel van de plaatwerken zijn ontsloten via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Inventaris van de collectie Johannes Hilman (circa 1600-1881)
Author
M. van Roon
Date
2012
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland