Skip to main content

Archief van het Dispuut H.A.R.T.I.N.G.

 Fonds
Identifier: UBA38

Scope and Contents

De schenking bestaat uit een handgeschreven inventaris van het archief, notulenboeken (1886-1890, 1898-1941), een lijst van vergaderingen (1886-1941), presentielijsten (1929-1941), voordrachten (1886-1937), convocaties (1886-1937), diestoespraken (voornamelijk 1930-1937), jaarverslagen (1886-1937) en een handgeschreven catalogus van de bibliotheek.

Er zijn uitgaande brieven (1886-1941, met onderbrekingen), ingekomen post (1886-1919 en 1928-1941) en correspondentie bestuur (1887-1937). De financiële stukken beslaan de periode 1886-1939.

Verder is er een kleine bibliotheek met boeken, tijdschriften, overdrukken en proefschriften.

Dates

  • 1886-1941

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal uit deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Op 11 februari 1886 werd de Vereeniging H.A.R.T.I.N.G. opgericht voor studenten in de faculteit der wis- en natuurkunde van de Universiteit van Amsterdam. De vereniging is genoemd naar de Utrechtse hoogleraar Pieter Harting (1812-1885), die mede aan de basis van het herstel van de Nederlandse natuurwetenschappen heeft gestaan. H.A.R.T.I.N.G. vormt de afkorting van de zinspreuk 'Hominibus Augustis Reverentiam Tribuere Illustris Nationes Gloria', wat betekent 'Doorluchte mannen hulde te brengen in de verheven eer der natie'.

De vereniging organiseerde werkvergaderingen waar scripties werden besproken, voordrachten gehouden en stellingen verdedigd. Deze bijeenkomsten vonden eenmaal in de veertien dagen 's avonds plaats en hadden een hoog wetenschappelijk gehalte. De onderwerpen betroffen alle disciplines van de faculteit. Het hoogtepunt van de activiteiten lag in het eerste decennium. In die periode telde H.A.R.T.I.N.G. tussen de twintig en dertig leden. In de periode 1921-1927 was het bestaan op zijn best sluimerend. Mogelijk had de vereniging in die jaren moeite met de 'concurrentie' van gespecialiseerde studieverenigingen als C.O.N.G.O. (biologen) en Luctor et Emergo (farmaceuten). In 1927 volgde een opleving die duurde tot in de jaren dertig. De naam werd gewijzigd in Dispuut H.A.R.T.I.N.G. In 1941 kwam het definitieve einde.

Vele hoogleraren zijn als student lid geweest van H.A.R.T.I.N.G. Om enkele te noemen: de natuurkundige en Nobelprijswinnaar F. Zernike (1888-1966), de natuurkundige E.H. Buchner (1880-1967), de bioloog Th.J. Stomps (1885-1973) en de scheikundigen Caroline H. MacGillavry (1904-1993) en J.A.A. Ketelaar (1908-2001).

Extent

1.8 meter

Abstract in Dutch

De Vereeniging, later het Dispuut H.A.R.T.I.N.G., werd in 1886 in Amsterdam opgericht door studenten wis- en natuurkunde. De vereniging stelde zich tot doel voordrachten (en kritieken daarop) te organiseren in alle disciplines van de faculteit. Het dispuut werd opgeheven in 1941. Het archief, dat redelijk compleet is, omvat onder andere notulenboeken, voordrachten en jaarverslagen. Het geeft een goed beeld van de activiteiten van H.A.R.T.I.N.G.

Abstract in English

The student union, later debating society, H.A.R.T.I.N.G. was founded in 1886 in Amsterdam by students of mathematics and physics. Its aim was to organise lectures and comments on them in all the disciplines of the faculty. It was discontinued in 1941. The collection consists of its archive and includes among other things minute books, lectures and annual reports. It is fairly complete and gives a good insight into the activities of H.A.R.T.I.N.G.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Het archief is in maart 1938 in bruikleen gegeven aan de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam, nu Bijzondere Collecties, en daarna enkele malen aangevuld.

Accruals

Het archief is compleet overgedragen; aanvullingen zijn niet te verwachten.

Related Materials

In de Bijzondere Collecties zijn enkele prenten en een affiche met betrekking tot H.A.R.T.I.N.G. aanwezig.

Bibliography

  • A.J.P. Maas. Atomisme en individualisme. De Amsterdamse natuurkunde tussen 1877 en 1940. Hilversum, 2001.

General

Alle collectieonderdelen kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Onderzoekzaal. Vermeld dient te worden: Archief H.A.R.T.I.N.G.

Processing Information

De collectie is gedeeltelijk geïnventariseerd.

Title
Inventaris van het archief van het Dispuut H.A.R.T.I.N.G. (1886-1941)
Author
E. van Scheepen
Date
2005
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland