Skip to main content

Bibliotheca Vondeliana van A.D. de Vries

 Collection
Identifier: UBA352

Scope and Contents

De collectie bestaat uit gedrukte werken, prenten, portretten en handschriften van en over de Nederlandse schrijver en dichter Joost van den Vondel (1587-1679). Onder de handschriften bevindt zich onder meer een album amicorum van Johannes Leonardus Blasius (1639-1672) met een bijdrage van Vondel en tijdgenoten.

Dates

  • 1600-1884
  • Majority of material found within 17de eeuw

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Adrianus Daniël de Vries (1851-1884) was het derde kind uit het huwelijk van mr. Abraham de Vries en Antonia Joosting. Hij studeerde van 1868 tot en met 1871 aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam en promoveerde in 1879 in de rechten te Utrecht. Zijn interesse ging van jongs af aan echter meer uit naar geschiedenis en zeventiende-eeuwse letterkunde.

Rond 1876 was hij onderdirecteur van het Rijksprentenkabinet in Amsterdam onder Johan Philip van der Kellen. Samen met D.C. Meijer richtte hij in 1879 de Vondeltentoonstelling in Arti et Amicitiae te Amsterdam in, ter herdenking van het tweehonderdste overlijdensjaar van de dichter. De catalogus bij deze tentoonstelling, waar veel stukken uit De Vries' eigen verzameling te zien waren, vormde de aanzet tot een vernieuwde bibliografische en iconografische studie van Vondel. Tijdens de Vondeltentoonstelling maakte De Vries kennis met de Rotterdamse archivaris en verzamelaar J.H.W. Unger, die ook plannen voor een Vondelbibliografie had. Dit leidde tot een samenwerking. Na De Vries' vroegtijdige dood in 1884 zou Unger in 1888 de Vondelbibliografie publiceren.

Extent

ca. 450 items

Abstract in Dutch

Een collectie gedrukte werken, prenten, portretten en handschriften van en over de Nederlandse schrijver en dichter Joost van den Vondel (1587-1679) uit het bezit van A.D. de Vries (1851-1884). Een deel van deze collectie was tentoongesteld op de belangrijke Vondeltentoonstelling in 1879.

Abstract in English

A collection of printed material, prints, portraits and manuscripts by and about the Dutch writer and poet Joost van den Vondel (1587-1884) collected by A.D. de Vries (1851-1884). Part of this collection was on display at the major Vondel exhibition in 1879.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Bibliotheca Vondeliana. Catalogus van boekwerken van en over Joost van Vondel bij een verzameld door wijlen Mr. A.D. de Vries Az. Aan de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam ten geschenke gegeven door zijne broeders en zusters. Amsterdam, 1884.
  2. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Custodial History

De collectie bestaat voor een belangrijk deel uit aankopen uit de collecties van Jacob van Lennep (verworven rond 1871) en P. Langerhuizen (verworven na 1877).

Immediate Source of Acquisition

De collectie van A.D. de Vries werd na zijn dood in 1884 door zijn broers en zusters geschonken aan de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. De zeldzame planodrukken uit de collectie van De Vries werden na diens dood door de familie in levenslang bruikleen gegeven aan J.H.W. Unger. Zij werden al wel in de catalogus van 1884 opgenomen, maar pas na Ungers dood in 1904 aan de Universiteitsbibliotheek overgedragen.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

De Bijzondere Collecties beheert de grootste Vondel-verzameling ter wereld. De meeste collecties zijn bijeengebracht door de Vereniging Het Vondel-Museum, als onderdeel van het Vondelmuseum, waarin de collecties van A.Th. Hartkamp en J.H.W. Unger zijn opgenomen. De archieven van de Vereniging Het Vondel-Museum en van J. Stals bevinden zich eveneens bij de Bijzondere Collecties.

Bibliography

  • Catalogus catalogorum ad collectiones bibliothecae universitatis Amstelodamensis pertinens Josepho Renero Defraipont LXV annos nato a discipulis collegisque oblatus Amstelodami in Bibliotheca Universitatis. Amsterdam, 1982.
  • Vries, Mr. Adrianus Daniël de. In: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), deel 5, k. 1080-1082.

General

Gedrukte werken kunnen worden aangevraagd via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam. Overige stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Naar aanleiding van de schenking in 1884 verscheen in datzelfde jaar een gedrukte catalogus onder de titel Bibliotheca Vondeliana.

Alle gedrukte werken, prenten en portretten zijn opgenomen in de catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Inventaris van de Bibliotheca Vondeliana van A.D. de Vries Az. (1600-1884)
Author
L.T. Monfils
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland