Skip to main content

Archief van de Vereniging Het Vondel-Museum

 Fonds
Identifier: UBA351

Scope and Contents

Het archief bestaat uit 84 mappen met correspondentie, financiƫle stukken, aanwinstenjournalen en overige stukken.

Dates

  • ca. 1900-1976

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De Vereeniging Het Vondelmuseum werd op 3 december 1901 opgericht, naar aanleiding van de verwerving van de collectie Vondeliana van A.Th. Hartkamp op 11 november van dat jaar door de gemeente Amsterdam. Deze collectie werd als bruikleen ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. De collectie werd in de loop van de jaren aangevuld met belangrijke aanwinsten, waaronder een deel van de Vondelcollectie van J.H.W. Unger. Naast boeken en handschriften bevat de collectie schilderijen, prenten en penningen met betrekking tot Vondel.

Het Vondelmuseum was aanvankelijk ondergebracht in de voormalige woonkamer van de eerste bibliothecaris H.C. Rogge. Als conservator werd Hendrik C. Diferee aangesteld. Het museum was twee dagen per week geopend. Na de verbouwing van de Universiteitsbibliotheek in 1925-1926 verhuisde het museum naar een bovenverdieping, waar de collectie een ruimte zou delen met die van Multatuli en Frederik van Eeden.

In het tweejaarlijkse Vondeljaarboek annex jaarverslag uit 1951, bij het 50-jarig jubileum, wenste de toenmalige conservatrice, mevrouw Bertha Wolterson, de vereniging nog een voorspoedige tweede eeuwhelft toe. Toch zou dit het laatste gedrukte jaarverslag zijn. Op 25 november 1951 overleed mevrouw Wolterson onverwacht. Zij werd opgevolgd door P.J.H. Vermeeren, die een beknopt verslag over de jaren 1951-1956 opstelde. Hieruit blijkt dat het museum in het najaar van 1953 gedwongen was te sluiten. De verzameling werd elders geborgen, de functie van conservator werd opgeheven. Een reden voor deze sluiting werd niet gegeven; het aantal bezoekers vertoonde, mede namens het groeiende aantal studenten Neerlandistiek, juist een lichte stijging. Mogelijk hing de sluiting samen met ruimtegebrek en de komende restauratie en uitbreiding van het oude bibliotheekgebouw, waarmee eind jaren vijftig werd begonnen. Hetzelfde verslag vermeldt dat de bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek tijdens een buitengewone vergadering van 28 november 1956 toch hoopvol was over een vernieuwde openstelling van het museum.

Uit interne correspondentie blijkt dat de vereniging bestuurlijk niet op orde was, terwijl de verhouding van de Vereniging met de Universiteitsbibliotheek niet optimaal was. Veel leden hadden afgehaakt bij het uitblijven van een nieuw jaarboek. In 1957 volgde W.Gs. Hellinga de voorzitter W.J.M.A. Asselbergs op. Vooral de penningmeester J. Heyting deed vergeefse moeite om de vereniging nieuw leven in te blazen. Maar volgens Hellinga had de vereniging te weinig bestaansrecht om nog een jaarboek te laten verschijnen; de kopij werd teruggestuurd aan de auteurs. Over de periode na 1957 is weinig overgeleverd. Op een brief aan bibliothecaris H. de la Fontaine Verwey over de toekomst van het Vondelmuseum en de vereniging, vermoedelijk begin jaren zestig geschreven door een oud-bestuurslid, is geen antwoord bekend.

Verrassend genoeg vond het Vondelmuseum vanaf 1972 opnieuw onderdak in het toen pas gerestaureerde Militiegebouw aan het Singel. In 1974 bestond er onduidelijkheid over de status van de vereniging. Het bleek dat de Koninklijke goedkeuring, die op 2 december 1959 was verlopen, indertijd niet was verlengd, waardoor de vereniging haar rechtspersoonlijkheid al jaren geleden had verloren. In januari 1976 werd de vereniging opgeheven door de twee enig overgebleven leden en bestuursleden: voorzitter W.Gs. Hellinga en bibliothecaris S. van der Woude. De bezittingen werden, conform de statuten, overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek. Een kleine tien jaar later sloot het museum definitief de deuren.

Extent

ca. 0,9 meter

Abstract in Dutch

Archief van de Vereniging Het Vondel-Museum. De vereniging werd opgericht in 1901, bestond formeel tot december 1959, maar leidde tot 1976 een sluimerend bestaan. De door deze vereniging bijeengebrachte collectie, het zogenaamde Vondel-Museum, is overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek.

Abstract in English

The archive of the society 'Vereniging Het Vondel-Museum', devoted to the Dutch writer and poet Joost van den Vondel, which was founded in 1901 and existed formally to December 1959. The collection of this society, the so-called Vondel-Museum, was transferred to the University library.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Plaatsingslijst in het collectiedossier.

Immediate Source of Acquisition

Het archief werd na de opheffing van de vereniging in 1976 eigendom van de Universiteitsbibliotheek.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

De Bijzondere Collecties beheert de grootste Vondel-verzameling ter wereld. De vroegst verworven collectie is de Bibliotheca Vondeliana van A.D. de Vries. De meeste collecties zijn echter bijeengebracht door de Vereniging Het Vondel-Museum, als onderdeel van het Vondelmuseum. Het gaat hier om de collecties van A.Th. Hartkamp en J.H.W. Unger en het archief J. Stals .

Bibliography

  • Bertha Wolterson. Vijftig jaar Vondelmuseum. In: Vondeljaarboek 1950-1951. Amsterdam, 1949 [1951].

Processing Information

Er is een plaatsingslijst beschikbaar. De collectie heeft de signatuurreeks Hs. XXX A 44 gekregen.

Title
Inventaris van het archief van de Vereniging Het Vondel-Museum (ca. 1900-1976)
Author
L.T. Monfils
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland