Skip to main content

Collectie C.G. van Arkel

 Collection
Identifier: UBA303

Scope and Contents

De collectie bestaat uit (overdrukken van) alle publicaties van C.G. van Arkel uit de periode 1927-1975. De meeste artikelen verschenen in het Pharmaceutisch Weekblad en behandelen aspecten van de farmacie. Daarnaast schreef zij enkele artikelen bij het overlijden van G. Hondius Boldingh (1936), P. van der Wielen (1947), J. Temminck Groll (1949) en D. van Os (1950). Het proefschrift (1929), de eerste openbare les (1936), de oratie (1929) en een diesrede (1961) van Van Arkel zijn in de collectie opgenomen, evenals haar doctorsbul, twee manuscipten van lezingen en een klein aantal brieven, onder andere verzonden aan de AVSV. Daarnaast bevat de collectie vele foto's (waaronder een album aangeboden bij haar emeritaat) en memorabilia, zoals portretten van haar vader en moeder, penningen, een herdenkingstegel en -bordje, het benoemingsbesluit voor een ridderorde, en een getekend portret van Van Arkel door J. Bottema uit 1949.

Dates

  • 1927-1975

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Duits, Engels en Frans

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal in deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Cornelia Gerarda van Arkel (1902-1980) studeerde farmacie aan de Universiteit van Amsterdam van 1919 tot 1924. Deze studie sloot zij af met een apothekersexamen. In 1922 werd zij assistente in het Laboratorium voor Analytische Scheikunde bij de hoogleraar G. Hondius Boldingh. Van 1928 tot 1936 was ze conservator van het Laboratorium voor Artsenijbereidkunde op de Kloveniersburgwal in Amsterdam, waar de hoogleraar P. van der Wielen zetelde. In 1929 promoveerde Van Arkel tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen op een proefschrift getiteld Oleum Jecoris Aselli cum jodeto ferroso. Op 1 juni 1936 werd ze benoemd tot lector in de farmaceutische scheikunde en het chemisch onderzoek van plantaardige en dierlijke grondstoffen, op 2 oktober 1939 gevolgd door een aanstelling als buitengewoon hoogleraar. Haar oratie had als titel Het onderzoek van geneesmiddelen als onderdeel van de taak van den apotheker. Zij volgde hiermee P. van der Wielen op. Van Arkel werd benoemd tot gewoon hoogleraar op 19 december 1945. Op 2 februari 1972 ging zij met emeritaat. Zij overleed op 25 maart 1980.

Tijdens haar lange carrière leidde Van Arkel honderden apothekers op. Zij publiceerde vele artikelen in de farmaceutische tijdschriften. Haar boek Onvereenigbaarheid van geneesmiddelen uit 1939 behoort tot haar bekendste publicaties.

Cornelia van Arkel was intensief betrokken bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Als dank voor haar inzet werden speciale edities van het Pharmaceutisch Weekblad aan haar opgedragen.

Extent

ca. 100 items

Abstract in Dutch

Collectie van de Amsterdamse hoogleraar in de farmacie, Cornelia Gerarda van Arkel (1902-1980), bestaande uit overdrukken van al haar artikelen, publicaties die in verband staan met haar academische carrière, foto's en enkele memorabilia.

Abstract in English

This collection was formed by Cornelia Gerarda van Arkel (1902-1980), a professor of pharmacy at the University of Amsterdam. It consists of offprints of her articles, publications concerning her academic career, photographs and a few memorabilia.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

C.G. van Arkel. Inventarislijst van de publicaties. Ongepubliceerd typescript, in de collectie aanwezig.

Immediate Source of Acquisition

Het grootste gedeelte van de collectie werd gelegateerd in juli 1983 door R.A. Levisson, broer van C.G. van Arkel, aan de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam. Het fotoalbum dat Van Arkel werd aangeboden bij haar emeritaat, werd op 18 april 1988 overgedragen door de Amsterdamse hoogleraar in de Tropische Geneeskunde P.J. Zuidema.

Accruals

De collectie is volledig overgedragen. Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

Bij de Bijzondere Collecties bevindt zich een aantal foto's waarop C.G. van Arkel is afgebeeld.

Bibliography

  • Dies finalis Luctor et emergo, 24 mei 1986. Amsterdam, 1986.

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

De collectie is niet ontsloten.

Title
Inventaris van de collectie C.G. van Arkel (1927-1975)
Author
Marike van Roon
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland