Skip to main content

Archief van Jan Stals

 Fonds
Identifier: UBA350

Scope and Contents

Het archief bestaat uit:

[1.] Handschriften en typoscripten met Franstalige gedichten door J. Stals; Franse vertalingen van Dante, Ovidius, Vergilius in handschrift; verder enkele gedrukte werken, waaronder twee tekstedities van het Wilhelmus.

[2.] In handschrift: zeven schriften met vertalingen van Schiller en Goethe; één dictaat: 'Explications sommaires des règles communes de la congregation de la mission' (550 p.); elf schriften: 'Théologie dogmatique' en 'Theologie morale'; manuscript: 'Slachtoffer van kerkelijke misbruiken door drs. P.J. Stals' (zeven schriften, waarvan één Franstalig, hierin onder meer een concept voor een omslagtekst en twee offertes van drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, 1933-1934). Daaraan is correspondentie met het bisdom Roermond uit 1947 toegevoegd, alsmede een envelop: 'Souvenirs et réflexions 1922 etc.' (Wernhoutsburg 1922) en een envelop met knipsels met betrekking tot de herdenking Willem de Zwijger te Orange 1933-1934.

[3.] Diverse notitieboekjes, schriften en enveloppen met uiteenlopende aantekeningen, knipsels etc. Hieronder één kladblok: 'Abrégé de thèse pour l'obtenir du doctorat ès lettres. Sujet: le rythme accentual régulier à introduire dans la versification française' gedateerd: Grenoble, 26 sept. 1939.

[4.] Diverse handschriften met Franse vertalingen door Stals: één schrift met vertaling Sophocles; één map met vertalingen van diverse Nederlandse dichters; twee schriften met vertaling: De Gabathae à Golgotha voor de Passiespelen Tegelen, 1960. Hierbij de gedrukte uitgaven van de Passiespelen Tegelen in het Nederlands, Engels, Duits en Frans (de laatste in de vertaling van Stals); diverse enveloppen met correspondentie en documentatie met betrekking tot Stals' Wilhelmusvertaling: Le Wilhelmus … ; trad. en vers français … par Jean Stals ('s-Gravenhage, 1954).

[5-6.] Documentatie met betrekking tot de Vondel-receptie in Frankrijk. Hierbij: vijf mappen met drukproeven voor: J. van den Vondel, Cinq tragédies; notice biographique et notes, traduction vers par vers dans les rythmes originaux par Jean Stals (Paris, Didier, 1969), hier nog onder de titel: Oeuvres choisies de Juste van den Vondel.

[7.] Knipsels uit Nederlandse en Franse dagbladen en tijdschriften over uiteenlopende onderwerpen; rapport: "De Gijsbrecht-traditie 1938-1968": verslag van de werkgroep Gijsbreght van Aemstel […] 1974-[…]1975, Instituut voor Dramatische kunst Amsterdam.

[8.] Manuscripten, typoscripten en overige documentatie met betrekking tot de Franse Vondelvertalingen van Jan Stals.

Dates

  • ca. 1922-1969

Creator

Language of Materials

Frans en Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Peter Johannes (Jan of Jean) Stals werd op 6 maart 1892 geboren te Helden-Panningen (Limburg). In 1904, op twaalfjarige leeftijd, betrad hij het kleinseminarie van de Lazaristen in Wernhoutsburg bij Zundert. In 1910 vertrok hij naar de Lazaristen te Parijs voor een tweejarig noviciaat, waarna een studie filosofie en godgeleerdheid volgde en hij tot priester gewijd werd. In 1922 raakte hij in een ernstig conflict met zijn congregatie en brak hij met de kerk. De daaropvolgende 25 jaar zou hij tevergeefs proberen genoegdoening te krijgen.

Stals vestigde zich achtereenvolgens als leraar in Genève, Lyon en Grenoble, en studeerde in deze laatste plaats Franse letterkunde. Het is onduidelijk of hij deze studie voltooide. Vanaf 1929 woonde hij in Amsterdam. Binnen een jaar legde hij zijn doctoraalexamen Frans af en zocht hij een baan in het middelbaar onderwijs. Tussen 1931 en 1933 werkte hij aan zijn manuscript Slachtoffer van kerkelijke misbruiken, dat uiteindelijk ongepubliceerd bleef. Van 1935 tot 1947 woonde hij opnieuw in Frankrijk, waarna hij zich in Nederland vestigde als leraar Frans aan een hbs in Roermond. In 1954 verscheen zijn vertaling van het Wilhelmus: Le Wilhelmus. Hymne national des Pays-Bas: traduction en vers français dans le rythme du texte original. Als zijn levenswerk beschouwde Stals echter de metrische vertaling van de werken van Vondel in het Frans, die hij begin jaren vijftig al grotendeels had voltooid. In 1969 verschenen vijf van zijn Vondelvertalingen onder de titel Cinq tragédies. Stals overleed in hetzelfde jaar in zijn toenmalige woonplaats Parijs.

Extent

ca. 1,35 meter

Abstract in Dutch

De papieren nalatenschap van Jan Stals (1892-1969) bestaat grotendeels uit ongepubliceerde manuscripten van Franse gedichten en vertalingen van toneel en poëzie in het Frans; daarnaast documentatie in de vorm van knipsels, onder meer met betrekking tot de Vondel-receptie in Frankrijk. Verder enkele manuscripten en verwante egodocumenten, en documentatie met betrekking tot de door Jan Stals gemaakte Franse Vondelvertalingen.

Abstract in English

The documentary legacy of Jan Stals (1892-1969) consists mainly of unpublished manuscripts of French poetry and translations of French drama and poetry. Besides this, there are documents about the reception of the work of the Dutch writer and poet Joost van den Vondel and several manuscripts, personal papers and documentation about the French Vondel translations made by Jan Stals.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Fichecatalogus.

Immediate Source of Acquisition

Het archief werd op 31 maart 1971 door de erfgenamen van Th.J. Stals in permanent bruikleen gegeven aan Vereniging Het Vondel-museum. Het materiaal werd toegevoegd aan het bruikleen van de gemeente Amsterdam en in de Universiteitsbibliotheek geplaatst. Na de opheffing van de vereniging in 1976 werd het archief eigendom van de Universiteitsbibliotheek.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

De Bijzondere Collecties beheert de grootste Vondel-verzameling ter wereld. De meeste collecties zijn bijeengebracht door de Vereniging Het Vondel-Museum, als onderdeel van het Vondelmuseum , die naast de collectie van J. Stals ook de collecties A.Th. Hartkamp en J.H.W. Unger bevat. Het archief van de Vereniging Het Vondel-Museum bevindt zich eveneens bij de Bijzonder Collecties, evenals de Bibliotheca Vondeliana van A.D. de Vries.

Bibliography

  • Pierre Brachin. Vondel in het Franse pak. Twee moderne Franse interpretaties van 'Jozef in Dothan'. In: S.F. Witstein en E.K. Grootes. Visies op Vondel na 300 jaar. Den Haag, 1979.
  • Walter Thys. Vondel in Franse vertaling. In: Intra & extra muros. Verkenningen voornamelijk in de Neerlandistiek en het comparatisme. Delft, 2008.
  • Willem Frederik Hermans. Een martelaar voor Vondel. In: Klaas kwam niet. Amsterdam, 2010. (Volledige werken; 13).

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Het archief is ontsloten middels een fichecatalogus, onder de signatuurreeks Hs. XXX A 60.

Title
Inventaris van het archief van Jan Stals (ca. 1922-1969)
Author
L.T. Monfils
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland